Logo Universiteit Leiden.

nl en

Medezeggenschap & OER

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Hoe een opleiding is ingericht, wordt geregeld in de OER. Ook worden in de OER belangrijke rechten en plichten van de opleiding en de student vastgesteld. Zo komen, bijvoorbeeld, de volgende zaken aan de orde: wat is de inhoud van de opleiding? Hoe en hoe vaak worden toetsen afgenomen? Welke toegangseisen gelden voor deelname aan cursussen? De OER van het Pre-University College wordt ook gepubliceerd op Blackboard. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie