Logo Universiteit Leiden.

nl en

Blok B: Research 101

Hoe formuleer je een goede onderzoeksvraag? En welke methode gebruik je voor je onderzoek? In dit blok doe je inspiratie en vaardigheden op die je kunt gebruiken voor je profielwerkstuk!

Blok B is gericht op onderzoek doen en daarbij vooral op de methode van onderzoek doen. De colleges worden gegeven door onderzoekers van verschillende faculteiten. Je maakt kennis met verschillende visies op onderzoek en verschillende methodes voor dataverzameling. Voor de eindopdracht werk je uiteindelijk zelf een onderzoeksopzet uit in de vorm van een posterpresentatie.

Niveau: 100

Deze website maakt gebruik van cookies.