Logo Universiteit Leiden.

nl en
F1 Digitals / Pixabay

In de spotlight: PRE'er Tijmen over zijn eindexamenjaar

De eindexamens zitten er weer op! Ook de tweedejaars PRE’ers hebben twee weken lang gezwoegd. Wat waren de moeilijkste en makkelijkste examens? Hoe hebben de PRE’ers school met PRE gecombineerd in het drukke eindexamenjaar? En hadden ze bij hun eindexamens nog profijt van de kennis die ze in de PRE-collegebanken hadden opgestoken?

In deze serie wordt een aantal PRE’ers dat in het laatste jaar van de middelbare school zit in de spotlight gezet en bevraagd over hun eindexamenjaar en hun plannen voor de toekomst.

‘Het blijft altijd nog een beetje een verrassing’, grinnikt Tijmen Henkes, 6 vwo’er op het Stedelijk Gymnasium Haarlem als ik hem vraag hoe zijn examens gingen. Voor zijn gevoel gingen de examens allemaal wel redelijk, maar hij houdt er helemaal niet van dat hij op één zo’n momentopname wordt getoetst. ‘Grieks was wel een fijne toets om mee te beginnen, echt zo’n thuiswedstrijd waar je gewoon voor kan stampen.’ Dat stampen moest hij wel combineren met voetbal kijken; Ajax speelde de avond voor het Grieksexamen namelijk een belangrijke wedstrijd.

PRE'er Tijmen Henkes

Stereotype schoolboeken

PRE was eigenlijk best te combineren met school in zijn eindexamenjaar, maar toen hij bezig was met zijn Blok IV-onderzoek werd het wel even heel druk. Enthousiast vertelt Tijmen dat hij samen met PRE’er Merle Beerens allerlei schoolboeken heeft geanalyseerd wat betreft gender en etniciteit. Ze wilden onderzoeken wat voor impliciete beelden van de Nederlandse maatschappij schoolboeken schetsen. Ze kwamen erachter dat mannen bijvoorbeeld vaker voorkomen in wiskundeboeken dan vrouwen en dat de schoolboeken op het vmbo een etnisch diverser beeld van de samenleving geven dan de boeken die op het vwo worden gebruikt. 

Hoewel hij het ontzettend gaaf vond om onderzoek te doen, wil hij niet per se de wetenschap in na zijn studie. ‘Ik zou veel liever de verbindende factor tussen wetenschap en de samenleving willen zijn!’ 

Profijt van PRE

Zijn drukke eindexamenjaar waarin hij school, PRE en hockey combineerde, heeft hem beter leren plannen. ‘En ik heb de wereld toch ook een beetje anders leren bekijken.’ Ook inhoudelijk heeft Tijmen profijt gehad van PRE. De interdisciplinariteit die zo centraal staat bij PRE kwam terug in de examens. Op Tijmens wiskunde-examen werd bijvoorbeeld gevraagd een bepaalde formule te gebruiken om een praktische, natuurkundige kwestie op te lossen. 

Ook volgend jaar gaat Tijmen interdisciplinair aan de slag: bij het University College Utrecht, waar hij naast economie en wiskunde ook politieke zaken wil bestuderen. ‘Dat is lekker breed, hou ik wel van.’

Tekst: Zaza Jung
Fotografie: Zaza Jung
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.