Logo Universiteit Leiden.

nl en
F1 Digitals / Pixabay

In de spotlight: PRE'er Ibtissam over haar eindexamenjaar

De eindexamens zitten er weer op! Ook de tweedejaars PRE’ers hebben twee weken lang gezwoegd. Wat waren de moeilijkste en makkelijkste examens? Hoe hebben de PRE’ers school met PRE gecombineerd in het drukke eindexamenjaar? En hadden ze bij hun eindexamens nog profijt van de kennis die ze in de PRE-collegebanken hadden opgestoken?

In deze serie wordt een aantal PRE’ers dat in het laatste jaar van de middelbare school zit in de spotlight gezet en bevraagd over hun eindexamenjaar en hun plannen voor de toekomst.

‘Goeie vraag! Daar gaan we vandaag achter komen’, antwoordt Ibtissam el Morabit, 6 vwo’er op het Sorghvliet Gymnasium in Den Haag, op mijn vraag hoe haar eindexamens gingen. Ik spreek haar een aantal uur voordat de eindexamenuitslagen bekend worden gemaakt. Ze vertelt dat ze van tevoren erg tegen haar examens op keek, maar dat het eigenlijk wel meeviel. Ze had de weken ervoor veel voorbereid. Soms een beetje te goed: haar examen biologie, waar ze hard voor had geblokt, bleek vooral uit oppervlakkige vragen te bestaan. ‘Zo jammer, ik had er hard voor geleerd! En daar word ik ook gelijk een beetje achterdochtig van. Het kan toch niet zó makkelijk zijn?’

PRE'er Ibtissam el Morabit

In het ziekenhuis

Voor Ibtissam was het begin van de zesde, net als voor andere PRE’ers, een heel drukke periode: ze moest schoolprojecten en proefwerken combineren met haar PRE-onderzoek in Blok IV. Samen met Danija Tobatajewa stond ze in het lab van het LUMC om te onderzoeken wat de invloed van de stof Cyclosporine A is op een paardenvirus (het EAV), dat sterk lijkt op menselijke virussen als SARS en MERS. De twee scholieren stuitten op een interessante bevinding. Het blijkt dat Cyclosporine A het paardenvirus kan remmen. Deze stof heeft de potentie om mensenlevens te redden, omdat het als antistof tegen SARS en MERS gebruikt zou kunnen worden. 

Veel geleerd van PRE

Juist door dit onderzoek heeft Ibtissam goed leren plannen. ‘Ik heb het wel móéten leren! We werden echt even het diepe in gegooid.’ Ook inhoudelijk heeft ze veel opgestoken van Blok IV. Een aantal onderwerpen als celdeling en virologie waar ze zich tijdens haar onderzoek in had verdiept, kwamen laten dat jaar uitgebreid aan bod in de biologieles. PRE heeft haar kritischer laten kijken naar zichzelf en naar anderen. In Blok V heeft ze bijvoorbeeld geleerd hoe ze in de vorm van een ‘peer review’ feedback moet geven op het onderzoek van haar mede-PRE’ers.

Druk schema

Afgelopen jaar merkte Ibtissam dat ze echt meer te doen had dan veel van haar klasgenoten. Naast school en PRE werkte ze bij de Albert Heijn, zat ze in de Opleidingscommissie van PRE en volgde ze lessen Arabisch. Hoewel het soms stress opleverde, heeft ze wel geleerd hoe ze verschillende activiteiten in haar drukke schema kon combineren.

Die vaardigheid kan ze volgend jaar goed inzetten. Ibtissam gaat Geneeskunde studeren in Leiden. Uiteindelijk wil ze graag kinderarts of chirurg worden. ‘Maar dat is pas over twaalf jaar.’ Eerst nog maar beginnen aan die studie Geneeskunde. ‘Ik kijk er naar uit, met gezonde spanning!’

Tekst: Zaza Jung
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie