Logo Universiteit Leiden.

nl en

LHSC aanjaagsubsidies

Hieronder de beschrijvingen van de LHSC aanjaagsubsidies die zijn toegekend. Deze samenvattingen zijn opgesteld voor het brede publiek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de genoemde wetenschappers.

Het ontwikkelen en testen van een educatief programma om basisschoolkinderen leren omgaan met angst en stress in de klas

Het huidige project richt zich op het ontwikkelen en pilot-testen van een preventief schoolprogramma voor angst en stress in basisschoolkinderen. De ontwikkeling van het programma zal in co-creatie met een stuurgroep van leraren en basisschoolkinderen gebeuren, als ook met academische staf, het Kenniscentrum Angst en Stress bij jeugd (KAS), en een beleidsmaker in onderwijsinnovatie van de gemeente Leiden. Door deze intensieve samenwerking kan een evidence-based programma aan kinderen worden aangeboden dat is toegespitst op hun ontwikkelingsfase. Dit project draagt bij aan de LHSC-missie door het welzijn van kinderen te bevorderen in samenwerking met verschillende basisscholen in de gemeente Leiden.   

Aanvragers

Veerkracht door onzekerheidstolerantie

Onze maatschappij ondergaat snelle veranderingen door gebeurtenissen zoals de COVID-19-crisis, klimaatverandering en recente oorlogen. Deze onzekerheid heeft invloed op ons dagelijks leven en welzijn. In dit project werken experts uit de psychologie, onderwijs, neurowetenschappen, docenten en jongeren samen. We willen begrijpen wat onzekerheidstolerantie inhoudt, hoe we het kunnen meten en welke impact onzekerheid heeft op kwetsbare groepen, zoals financieel kwetsbare jongeren. De startsubsidie ondersteunt ons onderzoek en een workshop. Ons doel is om jongeren in Leiden beter te helpen omgaan met onzekerheid en daardoor veerkrachtiger te worden.

Aanvragers

Gepaste zelfhulp voor ouders van huilbaby’s: evaluatie van Helpmijnbabyhuilt.nl

Ongeveer 20% van de pasgeboren baby’s huilt veel en is ontroostbaar. Effectieve ondersteuning van gezinnen met een huilbaby is noodzakelijk. In Leiden en directe omgeving heeft de kwaliteit van de zorg voor gezinnen met huilbaby’s veel aandacht. In dit project zullen zorgorganisaties (Alrijne, Cardea, Infant Mental Health Nederland) en universiteit Leiden (Pedagogische Wetenschappen, Psychologie) onderzoeken of de website Helpmijnbabyhuilt.nl een bruikbare aanvulling kan zijn op de bestaande zorg voor gezinnen met huilbaby’s in Leiden. Specifiek zal onderzocht worden of de site tegemoet komt aan de behoeften van ouders en zorgprofessionals, en welke informatie of tools nog toegevoegd moeten worden.

Aanvragers

Evaluatie van de Baby Groente Tas door Leidse gebruikers

Vanaf januari 2024 kunnen Leidse inwoners de gratis Baby Groente Tas aanvragen. Hiermee kunnen zij acht weken lang verse groenten bereiden voor hun baby. Via de Baby Groente Tas wil de gemeente Leiden een bijdrage leveren aan gezonde eetgewoonten van haar inwoners, vanaf de allereerste hapjes vaste voeding. In dit project zullen de Gemeente Leiden, Stichting Baby Groente Tas, en Universiteit Leiden (Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, LUMC Public Health) samenwerken om de ervaringen van ouders met de Baby Groente Tas in kaart te brengen. Hiermee zal het project bijdragen aan de besluitvorming van de gemeente of dit initiatief gecontinueerd zal worden.

Aanvragers

Sociale netwerken, levensstijlkeuzes en welzijn van studenten: een netwerkanalyse van duurzaamheidsvoorkeuren, politieke oriëntatie en welzijn

Adolescenten staan voor belangrijke levensstijlkeuzes op het gebied van duurzaamheid. Deze keuzes worden mogelijk gevormd door hun politieke oriëntatie, en door relaties die ze met andere jonge mensen op grond van gemeenschappelijke idealen aangaan. Deze leeftijdsgenoten beïnvloeden hun opvattingen, keuzes en welzijn door de jaren heen. Ons interdisciplinaire project combineert expertise uit de psychologie, politicologie en netwerkwetenschap en bestudeert hoe sociale interacties tussen jongeren zich verhouden tot de levenstijlkeuzes m.b.t. duurzaamheid, politieke achtergrond en welzijn. Ons project informeert de universiteit hoe studenten academisch kunnen floreren, terwijl ze zich bekommeren om milieukwesties die Leiden en de rest van de wereld aangaan.

Aanvragers

Toegang tot palliatieve zorg in Leiden

Goede zorg aan het eind van het leven is cruciaal voor het welzijn van alle burgers in een gezonde stad. Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners van Leiden toegang hebben tot goede zorg in de laatste levensfase? In dit project organiseren we een rondetafelgesprek voor professionals, burgers en onderzoekers over palliatieve zorg. We bespreken hoe we de toegang tot en informatievoorziening over palliatieve zorg kunnen verbeteren juist voor inwoners die minder makkelijk toegang hebben tot gezondheidsvoorzieningen. We doen dit samen met welzijnsorganisatie Buzz Leiden en palliatieve zorg consortium Propallia. Na afloop maken we een poster met informatie over palliatieve zorg.

Aanvragers

Exploring the nexus between Academic Institutions, Tobacco Policy, and Public Health Outcomes in the Netherlands

Dit project creëert een historische tijdlijn van de belangrijkste gebeurtenissen rondom de tabaksindustrie, universiteits- en overheidsbeleid over roken, het aantal rokers en longkankerpatiënten in Nederland. We onderzoeken of academische beslissingen, zoals het verbreken van onderzoeksbanden met de industrie, invloed hebben op beleidsveranderingen en volksgezondheid. We combineren geschiedenis, statistiek, psychologie en wetenschapsstudies. De fossiele industrie werkt, net als de tabaksindustrie, regulerend beleid tegen door het verspreiden van desinformatie en het beïnvloeden van de politiek en publieke opinie. Ons doel is om lessen uit het verleden rondom de tabaksindustrie toe te passen op de fossiele industrie om de volksgezondheid te bevorderen.

Aanvragers

Jongeren in hun Kracht: Verbetering van Digitale Hulp bij Stress en Sociale Angst

Ons project richt zich op de groeiende angst en stress onder de jeugd. We onderzoeken de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van twee digitale interventies gericht op het mentaal en fysiek verminderen van angst en stress bij jongeren, en hun motivatie hiervoor. Digitale hulpmiddelen zijn makkelijk toegankelijk voor jongeren en bieden jongeren de kans om meer te leren over hun stress- en angstsymptomen op een laagdrempelige manier in hun eigen omgeving. Dit interdisciplinaire initiatief, waarbij psychologen, pedagogen, middelbare scholieren en technologie betrokken zijn, maakt mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar en geeft hun de kans om inbreng te hebben op de digitale interventies.

Aanvragers