Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over het LHSC

Als kennisinstellingen, gemeente, burgers en andere partijen of organisaties elkaar onvoldoende weten te vinden, komt kennis niet voldoende ten goede aan de samenleving. Het Leiden Healthy Society Center heeft de ambitie om kennis, beleid en praktijk duurzaam met elkaar te verbinden. Zo willen we onderwijs en onderzoek aansluiten bij wat er leeft onder burgers en andere maatschappelijke partners.

Verbinding

Door het verbinden van de verschillende partijen en het faciliteren van samenwerking tussen alle partijen, verwachten we dat er succesvolle oplossingen gevonden worden die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Leiden. Oplossingen die vervolgens breder ingezet kunnen worden en zo ten goede komen aan alle inwoners van Leiden.  

'Wicked problems'

Voor het oplossen van ingewikkelde vraagstukken, ook wel 'wicked problems' genoemd, is een integrale samenwerking cruciaal. Het LHSC maakt hierbij gebruik van een innovatieve aanpak. Het stimuleert een integrale en interdisciplinaire visie op gezondheidsvraagstukken in co-creatie met alle partijen. Wij geloven erin dat met deze aanpak op een effectieve manier wordt bijgedragen aan het oplossen van ‘wicked problems’ binnen gezondheid en welzijn. Wij passen deze aanpak daarom ook toe bij onze eigen activiteiten.