Logo Universiteit Leiden.

nl en

Stuurgroep

De strategische richting van het GTGC stimuleringsgebied ligt bij een stuurgroep, bestaande uit zeven leden van vier faculteiten van de Universiteit Leiden. Onder voorzitterschap van de Leidse hoogleraar Global Transformations and Governance Challenges, behandelt de stuurgroep vragen rondom de algemene visie, personeelsbezetting, communicatie, budget, output en impact.

  • Eric De Brabandere Directeur Grotius Centre / Hoogleraar International Dispute Settlement Law

    Eric De Brabandere is Hoogleraar Internationale Geschillenbeslechting en Voorzitter van het Grotius Centre for International Legal Studies. Hij is eveneens advocaat aan de Balie te Brussel (bij het advocatenkantoor DMDB Law) met een praktijk in internationaal recht en internationale investeringsarbitrage. Zijn onderzoeksdomeinen behelzen de regels en praktijken van internationaal investeringsrecht en internationale arbitrage, internationale geschillenbeslechting, en de impact hiervan op de relaties tussen staten, en tussen staten en niet-statelijke entiteiten.

  • Antoaneta Dimitrova Hoogleraar Comparative Governance

    Antoaneta L. Dimitrova is Hoogleraar Comparative Governance in een multi-level context. Zij nam deel aan en coördineerde gezamenlijk de door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten EU-STRAT en MAXCAP, waarbij ze verschillende aspecten van het externe bestuur van de Europese Unie onderzocht. Haar onderzoeksinteresses omvatten democratische en autoritaire verspreiding, de rol van externe actoren en internationale hervormingsagenda's bij binnenlandse hervormingen, de politisering van internationale autoriteit, en de effecten van beleidsregimes op verschillende niveaus op de binnenlandse politiek en burgerdiscoursen

  • Isabelle Duijvesteijn Hoogleraar International Studies and Global History

    Isabelle Duyvesteyn was één van de initiatiefnemers van het stimuleringsgebied Global Transformations and Governance Challenges van de Universiteit Leiden, de noodzaak erkennende voor nauwere interdisciplinaire, interfacultaire en internationale samenwerking omtrent de grote uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Ze heeft voorheen in andere interdisciplinaire teams gewerkt, zowel in binnen- en buitenland. Haar onderzoek richt zich op vragen van vrede en veiligheid, in het bijzonder de legitimiteit van niet-statelijke actoren en escalatie van niet-statelijke conflicten, zowel vanuit historisch als politiek-wetenschappelijk perspectief. Ze is officieel verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen en werkt bij het Instituut voor Geschiedenis.

  • Joop van Holsteijn Hoogleraar Politiek Gedrag en Onderzoeksmethoden

    Joop van Holsteijn is lid van de GTGC stuurgroep als wetenschappelijk directeur van het Instituut Politieke Wetenschap. Hij is hoogleraar Politiek Gedrag en Onderzoeksmethoden en doceert over de publieke opinie en politieke participatie, verkiezingen en electoraal gedrag, politieke psychologie en onderzoeksmethoden. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses omvatten verkiezingen en stemgedrag, publieke opinie en opinieonderzoek, politieke cartoons, het referendum in Nederland, en extreem-rechts en politieke partijen.

  • Joachim Koops Hoogleraar security

    Joachim A. Koops is lid van de GTGC stuurgroep als wetenschappelijk directeur van het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) en Hoogleraar Security Studies. Voorheen was hij decaan van het Vesalius College of Global Affairs en directeur van het Global Governance Institute (GGI) in Brussel. Zijn onderzoek richt zich op Global Security Governance en de interacties van regionale en globale veiligheidsorganisaties op het gebied van vredeshandhaving, vredesopbouw, crisisbeheersing en diplomatie.

  • Jan Aart Scholte Hoogleraar Global Transformations and Governance Challenges

    Jan Aart Scholte is voorzitter van de stuurgroep van het GTGC stimuleringsgebied als Hoogleraar Global Transformations and Governance Challenges van de Universiteit Leiden. In het verleden heeft hij meerdere interdisciplinaire onderzoeksinitiatieven rondom globalisering bijeengebracht in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses omvatten polycentrisch regeren van globale problemen, ten opzichte van globaal regeren, globale democratie, complexe hegemonie en het regeren van het internet.

  • Daniel Thomas Hoogleraar Internationale Betrekkingen

    Daniel C. Thomas is hoogleraar Internationale Betrekkingen aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op kwesties van mensenrechten en regionale integratie. Voordat hij naar Leiden kwam, bekleedde Thomas universitaire benoemingen in de VS en Ierland en was hij adviseur op het gebied van internationale mensenrechten en strafrechtelijke kwesties bij de Europese Commissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.