Logo Universiteit Leiden.

nl en

Planning

Het Gorlaeus Gebouw wordt in drie fasen gerealiseerd. Het nieuwe gebouw is medio 2028 helemaal gereed.

Fasering

De structuur van het gebouw, met het centrale atrium en de haaks daarop geplaatste zijvleugels, is zeer geschikt om te bouwen in meerdere fasen. Fase 1 is gestart in 2013 en is in 2016 voltooid. Fase 2a omhelste de periode 2017 – 2024. De laatste  fase betreft de herhuisvesting van het LION (Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde) (2026 – 2028). Door de nieuwbouw gefaseerd uit te voeren, kunnen onderwijs en onderzoek ongehinderd doorgaan tijdens de bouw.

Fase 2A

In fase 2A is de centrale hoofdas afgerond en heeft het gebouw drie nieuwe zijvleugels gekregen. Fase 2A voorziet in de huisvesting van bedrijfsvoering, diverse onderwijsfuncties en vijf instituten: Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) en de SterrewachtIn deze fase zijn ook de gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd, zoals horeca en een bibliotheek. Daarnaast is er een grote nieuwe collegezaal bijgekomen voor 180 studenten en twee oplopende zalen voor 100 studenten. Ook hebben de studieverenigingen een centrale gezamenlijke plek gekregen.

De centrale hoofdas van het gebouw is doorgetrokken richting de Einsteinweg, waar ook de nieuwe hoofdentree van het Gorlaeus Gebouw is komen te liggen. Om deze fase te realiseren zijn het LCP, de Chemieopslag, het Expertisecentrum Vastgoed en de Gorlaeus hoogbouw geweken. Deze gebouwen zijn duurzaam gesloopt.

Herhuisvesting LION

In deze fase wordt het Gorlaeus Gebouw uitgebreid met een extra vleugel met onder andere kantoren en laboratoria voor het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION). Het oorpronkelijke idee is een geheel nieuwe vleugel te bouwen op de plaats waar nu het LMUY gebouw staat. Momenteel wordt vanwege duurzaamheidsoverwegingen onderzocht of in plaats van sloop het LMUY gebouw gerenoveerd kan worden. De planning voor deze fase is:

Ontwerp                                           2024 – 2026
Uitvoering en oplevering              2026 – 2028
Ingebruikname                               2028

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.