Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzame sloop hoogbouw faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

De aannemer is gestart met de totaalsloop van de hoogbouw. Medio september 2019 is de sloop gereed, waarna het overgebleven puin wordt afgevoerd en het gebied opgeruimd. Voor de sloop hanteert de universiteit de beoordelingsmethode BREEAM, niveau ‘Excellent’. Dit betekent dat de sloop CO2-neutraal is en geen overlast veroorzaakt. Door het werk in verschillende fases te doen, zijn de afvalstromen beter te scheiden en neemt de totaalsloop zelf minder tijd in beslag. Puin wordt op de sloopplaats verwerkt tot granulaat, voor hergebruik als bouwmateriaal of wegfundering.

Totaalsloop

De ontmanteling van het voormalige Gorlaeus laboratorium is een nieuwe fase ingegaan: de totaalsloop. Na de verwijdering van alle steenachtige materialen uit het gebouw en de bestaande glaswasinstallatie is nu gestart met de sloop van de dakbedekking.

Op dit moment wordt de dakbedekking gesloopt. Hierbij worden de daktegels in pakketten met behulp van de torenkraan naar beneden gehesen. Hierna worden de dakranden verwijderd.

Gevelsloop

Per verdieping worden de vliesgevels rondom verwijderd. Deze werkzaamheden worden vanaf de verdieping met een minikraan uitgevoerd. Gelijktijdig zal er aan de buitenzijde met de torenkraan een container tegen de gevel worden gehangen voor opvang van vallende sloopmaterialen. Deze hijscontainer wordt aan drie zijden voorzien van stalen frames met daarop netten bevestigd om zo wegspringend glas naar de omgeving te voorkomen en op te vangen met de container.  

Sloop buitenring en kern

Het gebied tussen de kern en de gevel van het gebouw, heet de buitenring. Deze buitenring zal per bouwlaag worden verwijderd. De vloeren worden met een vloerenzaag in hijsbare blokken ingezaagd. Deze worden daarna uitgehesen met de torenkraan. Met deze methode is de veiligheid gegarandeerd en blijft de stofoverlast beperkt. Hierna wordt de staalconstructie van de buitenring verwijderd.

Als de buitenring is gesloopt, volgt de sloop van de kern van de hoogbouw. Hiervoor worden kleine kranen gebruikt. Met behulp van de torenkraan worden de betonbalken en kolommen via de kern van het gebouw naar beneden gehesen.  

Het LMUY en de beheergang tussen de hoogbouw en de schotel zijn beschermd tegen vallend puin. Hiervoor zijn speciale platforms gebouwd.

Vragen?

Ga voor meer informatie over de sloop van de hoogbouw naar de website Duurzame sloop LCP en hoogbouw. Hier zijn ook de contactgegevens te vinden voor wie vragen of klachten over de sloop heeft.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.