Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzame sloop oude laboratoria

De Universiteit Leiden is bezig met de duurzame sloop van het oude practicumgebouw LCP van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De sloop gaat vooraf aan de tweede fase van de nieuwbouw Gorlaeus waarvan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen het eerste deel (fase 1) eind 2016 in gebruik nam.

Actuele planning

LCP
Inmiddels is de asbestsanering aan de binnenzijde van de laagbouw (het LCP-gebouw) afgerond. Nu start de totaalsloop met behulp van een sloopkraan, die het gebouw bij wijze van spreken in stukken knipt. Binnen enkele maanden is het LCP helemaal verdwenen.

Gorlaeus Hoogbouw
De asbestsanering en de voorsloop van de hoogbouw is gestart. Voor de totaalsloop die na de bouwvak van 2018 start, wordt een torenkraan ingezet. In het voorjaar van 2019 is de sloop gereed.

Duurzame sloop
Voor de sloop hanteert de universiteit de beoordelingsmethode
BREEAM, die uitgaat van duurzaamheid. Niveau ‘Excellent’
betekent dat de sloop CO2-neutraal is en geen overlast veroorzaakt.
Het puin wordt op de sloopplaats verwerkt tot granulaat, dat geschikt is als bouwmateriaal voor de Gorlaeus Nieuwbouw of als wegfundering. Na afronding van de duurzame sloop ontvangt de universiteit per gebouw een BREEAM sloopcertificaat.
 

Vragen?

Ga voor meer informatie over de sloop van de hoogbouw en het LCP-gebouw naar de website Duurzame sloop LCP en hoogbouw. Hier zijn ook de contactgegevens te vinden voor wie vragen of klachten over de sloop heeft.

Oude Gorlaeus Laboratoria