Logo Universiteit Leiden.

nl en

Ervaringen

Hieronder staan enkele ervaringen van duale promovendi die gepromoveerd zijn met steun van het Dual PhD Centre.

Duale promovendus Rob van Eijk en zijn toenmalige werkgever over promoveren bij het Dual PhD Centre

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Duale promovendus Mark van Houwelingen en zijn werkgevers over het Dual PhD Centre

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Duale Promovendus Jolanda van der Vliet over haar promotie

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
dr. Jos Winnink

“Toen mij de mogelijkheid werd geboden om een promotieonderzoek te starten bij het Centrum voor Regionale Kennisontwikkeling, zoals het Dual PhD Centre destijds heette, heb ik direct deze mogelijkheid met beide handen aangenomen. Ik was van mening dat ik mijn academische opleiding niet had voltooid omdat ik niet gepromoveerd was. Met de toenmalige directeur Adriaan in ’t Groen klikte het gelijk. Tijdens mijn promotieonderzoek vormde het Dual PhD Centre en haar medewerkers voor mij een klankbord en een stimulerende omgeving, die eraan heeft bijgedragen dat ik op 22 februari 2017 mijn proefschrift heb mogen verdedigen. Hoe ik mijn proefschrift vervolgens bij CWTS heb kunnen implementeren? Lees dat hier.

Klik hier voor meer informatie over het proefschrift van Jos Winnink

Promotores

Prof. dr. Robert Tijssen
Prof. dr. Anthony van Raan

Contact

Jos@Winnink.nl

dr. Kees van Gageldonk

"Op mijn doctoraal bul uit 1971 stond dat ik gerechtigd was de ‘summos in facultate litterarum honores’ te verwerven. Als doctorandus was ik kennelijk iemand die op weg was naar iets. Er bleef bij mij iets knagen en in de herfst van mijn loopbaan bij de HBO-raad, thans Vereniging Hogescholen, besloot ik de stap naar de hoogste eer te wagen. Daar heeft het Centre een doorslaggevende rol in gespeeld, want Adriaan in ´t Groen, oud directeur van het Leiden University Dual PhD Centre, heeft mij er van overtuigd dat ik het knagende gevoel dat ik nog iets moest afmaken, in daden om moest zetten. Het Centre heeft mij alle faciliteiten verleend die een promovendus zich maar kan wensen. Richard ’t Hart, een tijdlang verbonden aan het Centre, heeft in verschillende fasen van het onderzoek als praatpaal gefungeerd. Bijzonder was dat Pieter Slaman niet alleen verbonden is aan het Centre, maar ook mijn co promotor was. In die hoedanigheid was hij naast zijn taak als co-promotor ook degene die mij hielp mijn weg te vinden in de regels en procedures van de universiteit."

Klik hier voor meer informatie over het proefschrift van Kees van Gageldonk.

Promotor en co-promotor

Prof.dr. W. Otterspeer 
Dr. P.J. Slaman

Contact

vangagel@caiw.nl

dr. Miranda de Hei

“Gedurende mijn promotieonderzoek heeft het Dual PhD Centre voor mij verschillende, in de loop van het onderzoek steeds andere, rollen gespeeld die wezenlijk hebben bijgedragen aan het volbrengen van dit fantastische maar ook zware traject. Aanvankelijk voelde ik mij vooral gesteund in het ontwikkelen van mijn onderzoekscapaciteiten door het volgen van aangeboden cursussen zoals bijvoorbeeld Research Design en Wetenschapsfilosofie. In de loop van de tijd werd het contact met medepromovendi, zowel persoonlijk als in de onderzoeksthemagroep, steeds belangrijker: om te sparren en elkaar een hart onder de riem te steken. Op de heerlijke werkplekken, destijds in de Lange Houtstraat, heb ik vele uren, dagen, maanden, jaren, mede door de serene rust die er heerste, kunnen werken aan het analyseren van mijn onderzoeksdata en het schrijven van mijn proefschrift.”

Klik hier voor meer informatie over Miranda de Hei.

Promotor

Prof.dr. Wilfried Admiraal

Contact

msadehei@ziggo.nl

dr. Margriet Krijtenburg

"Het Dual PhD Centre is voor mij de toegangspoort geweest tot een nieuw, niet eens te durven dromen toekomst perspectief waaraan ik nu vol verve inhoud geef, naast mijn vertrouwde baan. Een “professeur invitée” aanstelling aan het Master Programma van de rechtenfaculteit van de Université de Lorraine, Nancy  is een van de vele concrete uitwerkingen ervan. De dankbaarheid voor de “Bildung” of vorming die ik als onderzoekster heb mogen ontvangen binnen het Dual PhD Centre is moeilijk in woorden uit te drukken. Kenmerkend en uniek voor het Dual PhD Centre is dat men inzoemt op het aanvankelijk nog onderontwikkeld onderzoeksthema en talent bij de aankomende PhD kandidaat. De persoonlijke en collectieve begeleiding doet groeien als mens en wetenschapper, in een sfeer waar ieder zich helemaal thuis voelt".

Klik hier voor informatie over  de publicaties en (onderzoeks)activiteiten van Margriet Krijtenburg. Meer informatie over haar onderzoek vindt u hier

Promotor

Prof.dr. P.B. Cliteur

Contact

info@mkrijtenburg.eu of g.krijtenburg@hhs.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.