Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoek

Wij zien het als onze opdracht nadrukkelijk praktijk en wetenschap met elkaar te verbinden. Duaal promotieonderzoek is daarbij ons middel.

Het wetenschappelijk onderzoek dat bij ons wordt uitgevonden komt altijd voort uit een begrip van belangrijke maatschappelijke of organisationele uitdagingen binnen een bepaald beroepsveld. Op deze manier leveren we een bijzondere bijdrage aan de kennisvalorisatie-opdracht van de universiteit: niet alleen vertalen we de resultaten van onderzoek naar de praktijk, ook halen we onderzoeksvragen direct uit de maatschappij. Daarbij doen we natuurlijk geen concessies aan de onafhankelijkheid van de wetenschap of aan andere wetenschappelijke kennis.

Promoveren wordt door veel kandidaten ervaren als een zeer betekenisvol proces – men maakt zich zeer hoogwaardige analytische en conceptuele vaardigheden eigen en ontwikkelt zich tot ‘thought leader’. Daarnaast is het directe contact met een wetenschappelijke gemeenschap en de toegang tot de meest recente wetenschappelijke inzichten van grote waarde voor een werkgever. De combinatie van beroepsgericht onderzoek en de inzet van wetenschappelijke kennis leidt tot oplossingen van vraagstukken voor maatschappelijke organisaties, bedrijven en sectoren. De duale promovendus functioneert zo als katalysator voor innovatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.