Logo Universiteit Leiden.

nl en

Informatie

Op deze pagina is informatie te vinden over de inhoud, het contract, en de kosten van het duaal promotie programma van het Dual PhD Centre.

Promotiecontract

Met de promovendus en werkgever wordt aan de start van de pre-PhD fase een promotiecontract afgesloten dat afgestemd is op individuele wensen en omstandigheden. Dit contract vult de algemene regels van het promotiereglement van de Universiteit Leiden aan. 

Kosten

De kosten voor promoveren bij het Dual PhD Centre bedragen € 7500,- per jaar, te dragen door de werkgever. Voor de oriëntatiefase worden geen kosten in rekening gebracht. Zolang de capaciteit het toelaat, is het mogelijk op individuele basis (dwz zonder ondersteuning van de werkgever) deel te nemen aan het duale doctoraatprogramma.

De Stichting Regionale Kennisontwikkeling ondersteunt duale promovendi financieel wanneer het promotieonderzoek meerwaarde heeft voor het bedrijfsleven. De subsidie bestaat uit de vergoeding van deelnamekosten. Aanvragen kunnen worden ingediend via c.a.broeksma@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie