Logo Universiteit Leiden.

nl en

Publiek Leiderschap

Een van de kernthema’s in het aanbod van CPL is publiek leiderschap.

In onze opleidingen verkennen we met de deelnemers nieuwe benaderingen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst.

Op het snijvlak tussen theorie en praktijk werken wij nauw samen met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap. Wij bieden diverse leertrajecten voor professionals, leidinggevenden, bestuurders en topmanagers.

Maatwerk training Inclusief Leiderschap
Het CPL biedt professionals en (toekomstige) leiders nieuwe kennis, inzichten en inspiratie om actief veranderingen teweeg te brengen en wendbaar te blijven. Individueel, in en vanuit de organisatie en in de maatschappij. Deze training is voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt als leider (dat kan zijn voor een team, als leidinggevende of coördinator) tools aan te reiken om een inclusieve werkomgeving te creëren. Leiders die overeenkomsten en verschillen in hun teams stimuleren en benutten. De deelnemers aan het leiderschapsprogramma zijn hierna nog beter in staat om een inclusief werkklimaat te creëren binnen hun team. Het programma besteedt aandacht aan reflectie en het genereren van nieuwe inzichten voor het omgaan met verschillen en inzichten en vaardigheden in het leggen van verbinding rondom de thema's diversiteit en inclusie.
Vraag meer informatie aan >>

De Leadership Summer School
 Leadership Summer School voor leidinggevenden van Den Haag en Rotterdam;

Leadership Masterclasses

leergang Diversiteit en Inclusie

Leergang Publiek Leiderschap voor burgemeesters, in samenwerking met het Nederlands Genootschap Burgemeesters. Daarbij kunnen wij putten uit ons wereldwijde netwerk van wetenschappers, leidinggevenden en trainers.

Het Leiden Leadership Centre verkent nieuwe wegen om publiek leiderschap in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap en op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

Wat is maatwerk/incompany?

Wij bieden een breed palet aan op maat opleidingsprogramma’s, een deel daarvan is voor iedereen toegankelijk en een deel specifiek op maat ontworpen voor bedrijven en organisaties. Dat laatste, het zogenaamde 'maatwerk' staat dus niet in onze agenda. Om een aanvraag te doen voor een op maat gemaakte incompany training, kun je contact opnemen met learning@fgga.leidenuniv.nl. Onder het kopje 'Maatwerk' staan nog meer voorbeelden van trainingen die wij, op locatie of op de Universiteit, kunnen aanbieden.

Deze website maakt gebruik van cookies.