Logo Universiteit Leiden.

nl en

Diversiteit en Inclusie

Een van de kernthema’s in het aanbod van CPL is Diversiteit en Inclusie. Onderzoek laat zien dat diversiteit en inclusie belangrijke morele en strategische waarden zijn die ervoor zorgen dat organisaties beter functioneren.

Diversiteit

Diversiteit gaat over alle zichtbare en onzichtbare kenmerken waarin mensen van elkaar verschillen. Zichtbare kenmerken zijn bijvoorbeeld huidskleur, leeftijd en lichamelijke beperking. Voorbeelden van onzichtbare kenmerken zijn normen, waarden, overtuigingen en werkstijlen.

Inclusie

Inclusie is een situatie waarin mensen met diverse achtergronden zich psychologisch veilig voelen. Deze veiligheid ontstaat uit de ervaring dat ze erbij horen, dat hun stem wordt gehoord en gerespecteerd en dat ze weten hoe ze succesvol kunnen zijn.

Hiernaast vind je ons aanbod. 
Voor advies of vragen over het aanbod kunt u mailen naar: learning@fgga.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies.