Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoeksvragen

De in de introductie geschetste ontwikkelingen leiden ertoe dat huishoudens meer verantwoordelijk gaan dragen voor sociale risico’s, meer zelf moeten plannen, over een langere periode en onder meer onzekerheid.Dit geldt niet alleen in Nederland, maar ook in andere westerse landen. Dit leidt tot de onderstaande onderzoeksvragen die zijn ondergebracht in 10 deelprojecten. De coördinatoren staan steeds tussen haakjes vermeld.

Onderzoeksvragen

1 In hoeverre verzacht sociale zekerheid inkomensschokken en ongelijkheid?
a   In welke mate worden inkomensschokken verzacht door uitkeringen in de sociale zekerheid? (Marike Knoef)
b   Is er sprake van een toenemende inkomensongelijkheid? (Koen Caminada en Kees Goudswaard)

2. Hoe groot is de zelfredzaamheid van mensen met betrekking tot werk?
a   Leiden versoberingen in arbeidsongeschiktheidsregelingen tot meer werk? (Pierre Koning)
b   Schulden en zelfredzaamheid in de bijstand (Pierre Koning)
c   Wat zijn de gevolgen van een zoekperiode voor jongeren in de bijstand? (Koen Caminada en Marike Knoef)
d   Fungeert arbeidsparticipatie van partners als buffer bij het verlies van werk? (Egbert Jongen)

3  Hoe groot is de zelfredzaamheid van mensen met betrekking tot sparen en pensioen?
a   Kunnen mensen een juiste inschatting maken van hun bestedingsbehoeften na pensionering? (Marike Knoef)
b   Wat zijn de consequenties van keuzevrijheid in de tweede pijler? (Kees Goudswaard, Jim Been, Marike Knoef en Koen Caminada)
c   Wat is het effect van versoberde pensioenregelingen op het spaargedrag van huishoudens? (Jim Been en Marike Knoef)

4  Hoe verhouden zelfredzaamheid en sociale bescherming in Nederland zich ten opzichte van andere landen?
(Olaf van Vliet, Koen Caminada en Kees Goudswaard)


De beschrijving van het gehele onderzoeksprogramma is ook integraal te raadplegen: klik hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.