Logo Universiteit Leiden.

nl en

Databases

Databases in het kader van het onderzoeksproject Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus (aug 2017 – aug 2022).

Het onderzoeksprogramma Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus heeft een empirische component. Ten behoeve van de internationale vergelijking van socialezekerheidsstelsels zijn data samengebracht in datasets. De databestanden zijn voor meerdere analyses gebruikt en te gebruiken binnen het programma.

  • Leiden Budget Incidence Fiscal Redistribution Database on Income Inequality, samengesteld door Caminada en Wang, presenteert de samenstelling van de inkomensongelijkheid en het herverdelende effect van diverse sociale uitkeringen en belasting- en premieheffing voor 47 LIS landen voor de periode 1967-2014. Een codebook van de variabelen is beschikbaar. Te raadplegen via link.
  • Leiden Budget Incidence Fiscal Redistribution Database on Relative Income Poverty, samengesteld door Caminada en Wang, presenteert de samenstelling van de relatieve inkomensarmoede en het armoedeverminderende effect van diverse sociale uitkeringen en belasting- en premieheffing voor 47 LIS landen voor de periode 1967-2016. Een codebook van de variabelen is beschikbaar. Te raadplegen via link.
  • Unemployment Replacement Rate Data Set, samengesteld door Van Vliet, Caminada en Bakker, zal gegevens verschaffen van de werkloosheidsuitkeringen in 34 landen voor de periode 1970-heden. De dataset omvat alle EU lidstaten en diverse niet-EU landen. Een codebook van variabelen komt beschikbaar via link.
Deze website maakt gebruik van cookies.