Logo Universiteit Leiden.

nl en

Voordrachten

Voordrachten in het kader van het onderzoeksproject Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus (aug. 2017 – dec. 2023).

Overzicht voordrachten en onderzoekspresentaties

2023

 • K.P. Goudswaard, presentatie ‘’Moeten we toe naar een aanvullend pensioen voor alle werkenden?’’, Onderzoekersdag Instituut Gak, 5 juni 2023
 • K.P. Goudswaard, gastcollege ‘’Naar een aanvullend pensioen voor alle werkenden; wat draagt de Wet toekomst pensioenen bij?’’, Nyenrode, Breukelen, 6 juni 2023
 • K.P. Goudswaard, discussant paper “Mandatory pension accrual by entrepreneurs; a comparison between the Netherlands and Iceland’’, Netspar international pension workshop, Leiden, 22 juni 2023
 • K.P. Goudswaard, lezing ‘’Pensioenhervorming in Nederland: het duurt even, maar dan heb je ook wat’’, Symposium Pensioenfederatie, Wassenaar, 11 september 2023
 • K Goudswaard, Cleveringalezing, “Waarom verandert ons pensioenstelsel en hoe gaat het er uit zien?”, Zutphen, 26 november 2023
 • VB Bakker, Presentatie ‘Unemployment Benefits Amidst Austerity and Economic Crises: Benefit Levels, Replacement Rates and Policy Reforms’, KVS New Paper Sessions, Den Haag, 12 juni 2023.
 • VB Bakker, Presentatie (met O. van Vliet) ‘Fiscaliteit en Sociaal Beleid: Een internationaal vergelijkend perspectief’, Slotsymposium ‘De toekomst van de universele verzorgingsstaat’, Utrecht, 27 januari 2023.
 • K Caminada, Keynote Fabels en feiten: inzichten uit de Inkomensstatistiek, Fabeltjes Festival WoningBouwersNl, Groenkan, 29 november 2023.
 • K Caminada, Radioprogramma Reporter NPO1 over schuldhulpverlening, Hilversum, 1 oktober 2023.
 • K Caminada, Over de verhouding tussen rijk en gemeenten en tussen gemeenten onderling, Minisymposium ter gelegenheid aanbieding rapport Commissie Sociaal Minimum aan minister Schouten, Den Haag, 28 september 2023.
 • K Caminada, Presentatie Over de hoogte, trends, verdeling en de heterogeniteit in de verdeling van de belasting- en premiedruk, 1977-2019, Vereniging voor Belastingwetenschap, Tilburg, 27 september 2023.
 • K Caminada, Podcast De Jortcast #657 – Scherp schieten op armoede, 26 september 2023.
 • K Caminada, Radioprogramma NPO1 dr Kelder en Co over verhoging Bijstand en het wettelijk minimumloon, Amsterdam, 23 september 2023.
 • K Caminada, Negatieve inkomstenbelasting leidt tot inhumaan bestaan of torenhoge tarieven, Congres Future of Taxation. Landelijk overleg Fiscalisten, Rotterdam, 22 september 2023.
 • K Caminada, Sociaal minimum en armoederisico kinderen, Technische toelichting rapport Commissie Sociaal Minimum, Tweede Kamer, Vaste Commissie SoZaWe, Den Haag, 13 september 2023.
 • K Caminada, Gastcollege over Belastingen en beleid, Rijksacademie voor Financiën, Den Haag, 10 mei 2023.
 • K Caminada, Gastcollege Dimensions of Global Inequality: Income & Relative Income Poverty Rates, Seminar Economic Policy, Erasmus Universiteit Rotterdam, 28 februari 2023.
 • K Caminada, Gastles over Armoederisico kinderen in het kader van Meet the Professor, P. Oosterleeschool, Den Haag, 3 februari 2023.
 • K Caminada, Armoederisico kinderen (At risk of poverty rates and poverty alleviation via T/B-systems in 49 LIS-countries 1967-2016), Rondetafelgesprek Rondkomen, Tweede Kamer, Vaste Commissie SoZaWe, 25 januari 2023.
 • P Koopmans, Child Penalty paper bij KVS new paper sessions, Presentatie op 12 juni 2023.

2022

 • VB Bakker, presentatie paper “Job Quality and Social Investment in Developed Welfare States: Only More or Also Better Jobs?”, 28th International Conference of Europeanists, Council for European Studies, Lissabon, 29 juni – 1 juli 2022
 • VB Bakker, presentatie paper "Job Quality and Social Investment in Developed Welfare States: Only More or Also Better Jobs?", 28th International Conference of Europeanists, Council for European Studies, Lissabon, 29 juni - 1 juli 2022
 • VB Bakker, O van Vliet, K Caminada and K Goudswaard (2022), presentatie “Unemployment Benefits amidst Austerity and Economic Crises: Insights into Benefit Levels, Replacement Rates, and Policy Reforms from Updated Data, work-in-progress”, gepresenteerd op de Nederlandse ArbeidsmarktDag: Werken in een duurzame economie, 6 oktober 2022, Amsterdam.
 • J Been, presentatie “Households’ heterogeneous welfare gains from liquidating housing wealth over the life-cycle”, 30th Colloquium on Pensions and Retirement Research, Melbourne (Virtual), December 1, 2022.
 • J Been, presentatie: “Consumptiedata – Kansen en uitdagingen”, Expertgroep Inkomen & Vermogen, CBS, 11 oktober, 2022.
 • J Been, Seminar: “Consumption and Time Use Responses to Unemployment: Implications for the Life Cycle Model”, Maastricht University, 4 oktober, 2022.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “The effect of unexpected job loss on health”, European Health Economics Association, Oslo, July 5-8, 2022.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “The effect of unexpected job loss on health”, International Health Economics Workshop, June 24-25, 2022.
 • J Been, C van Ewijk, MG Knoef, R Mehlkopf, S Muns, presentatie “Households’ heterogeneous welfare gains from liquidating housing wealth over the life-cycle”, 18th International Conference on Pension, Insurance and Saving, Rabat, June 9-10, 2022.
 • J Been, C van Ewijk, MG Knoef, R Mehlkopf, S Muns, presentatie “Households’ heterogeneous welfare gains from liquidating housing wealth over the life-cycle”, CPB Seminar, Den Haag, 19 mei 2022.
 • J Been, C van Ewijk, MG Knoef, R Mehlkopf, S Muns, presentatie “Households’ heterogeneous welfare gains from liquidating housing wealth over the life-cycle”, ZEW "Ageing and Sustainable Finance Conference", Mannheim (Virtual), April 6-8, 2022.
 • J Been, C van Ewijk, MG Knoef, R Mehlkopf, S Muns, presentatie “Households’ heterogeneous welfare gains from liquidating housing wealth over the life-cycle”, Netspar International Pension Workshop (Virtual), January 26-27, 2022.
 • K Caminada, Radioprogramma NPO1 dr Kelder en Co over de Vermogensverdeling en armoede, Amsterdam, 5 november 2022. Naar aanleiding hiervan bewerkt tot:
  • Podcast De Jortcast #520 - Een groeiende kloof? Ach welnee! (8 november 2022).
  • Podcast De Jortcast #522 - Wie rijk is, heeft vrienden (11 november 2022).
 • K Caminada, Moderator sessie Vermogensverdeling Nederlandse Economen Dag, Den Haag, 4 november 2022.
 • K Caminada, Miljoenennota 2023, Prinsjesdagevenement Universiteit Leiden, FGGA, Den Haag, 20 september 2022.
 • Caminada K, Nastreven stabiele inkomensverhoudingen maakt Nederlandse belastingsysteem complex en inefficiënt, Basiscursus Financiële Journalistiek, Ministerie van Financiën, Den Haag, 21 juni 2022.
 • K Caminada, Presentation Dutch Income (Re)Distribution, trends 1977-2019, 28th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security, Sigtuna, Sweden, 6th June 2022.
 • K Caminada, Inkomensongelijkheid en inkomens(her)verdeling. Trends en internationale positiebepaling, LWEO Conferentie Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs, Vught, 2 juni 2022.
 • K Caminada, Keynote on Dutch Income (Re)Distribution, trends 1977-2019, BE-PARADIS Workshop, Leuven, Belgium, 19 May 2022.
 • Caminada K, Gastles over Kinderarmoede in Nederland, Meet the Professor Universiteit Leiden, Shi Vishnu School, Den Haag, 8 april 2022.
 • K Caminada, Inkomens- en belastingpolitiek: Op weg naar welvaartsverhogende belastingpolitiek?, Gastcollege Rijksacademie voor Financiën, Den Haag, 16 maart 2022.
 • K Caminada, Inkomens- en belastingpolitiek: Op weg naar welvaartsverhogende belastingpolitiek?, Gastcollege deel 2, ISA Group, Zaltbommel, 10 maart 2022.
 • K Caminada, Inkomens- en belastingpolitiek: Op weg naar welvaartsverhogende belastingpolitiek?, Gastcollege deel 1, ISA Group, Garderen, 3 maart 2022.
 • K Caminada, Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, presentatie voor A-directies ministeries, CPB en DNB, online, 3 februari 2022.
 • K Caminada, Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Sociaal-Economische Raad, online, 14 januari 2022.
 • K Goudswaard, lezing over “De toekomst van de pensioenen”, Vereniging  Socialezekerheidsrecht Advocaten, Utrecht, 14 december 2022.
 • K Goudswaard, presentatie “Wet toekomst pensioenen” voor Tweede Kamer fracties PvdA en GroenLinks, Den Haag, 4 oktober 2022.
 • K Goudswaard, Inleiding over “Wet toekomst pensioenen: het duurde even, maar dan heb je ook wat”, Jaarcongres Vereniging voor Financieel Recht, Amsterdam, 15 september 2022
 • K Goudswaard, Inleiding over “12 jaar werken aan pensioenhervorming’’, Symposium Pensioen 2025, Netspar, Utrecht, 5 juli 2022
 • K Goudswaard, Inleiding over “De pensioenhervorming is nog niet volledig”, Onderzoekersdag Instituut Gak, 13 juni 2022
 • K Goudswaard, Podcast over ''Verwachtingskloof en -management pensioenen'', met Roel Mehlkopf, Cardano, 7 juni 2022
 • K Goudswaard, Inleiding over ''de Wet toekomst pensioenen'', Rondetafelgesprek Tweede Kamer, Den Haag, 22 april 2022
 • H Vethaak, J Been, MG Knoef, “A panel data sample selection model to estimate earnings with semi-continuous labor supply: How important is selection into full-/part-time work?”, 27th International Panel Data Conference (IPDC), Bertinoro, June 16-19, 2022.
 • H Vethaak, IZA Workshop: Labor Market Institutions (online 2022), “Empirical Evaluation of Broader Job Search Requirements for Unemployed Workers”
 • H Vethaak, Application Processing Times and Prepayments in the Dutch Welfare System, presentatie in Leiden op 14 december 2022.
 • O van Vliet, Panelgesprek “Een leven lang ontwikkelen” in reactie op minister Van Gennip en Kabinetschef Europese Unie Samsom, Lustrumcongres van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Woerden, 19 mei 2022.
 • O van Vliet, expertsessie voor het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) “Vereenvoudiging van de sociale zekerheid”, Leiden, 9 maart 2022.

2021 

 • J Been, C van Ewijk, MG Knoef, R Mehlkopf, S Muns, presentatie “Households’ heterogeneous welfare gains from liquidating housing wealth over the life-cycle”, Netspar Pension Day, Utrecht, October 14, 2021.
 • J Been, seminar “Consumption and Time Use Responses to Unemployment: Implications for the Life-Cycle Model”, Melbourne Institute Seminar, 9 september 2021.
 • J Been, A Gielen, M Knoef, G Moroni, presentatie “Multigenerational Spillover Effects of Unemployment Insurance Reform: Grandparents’ Labour Supply and Grandchildren’s Educational Outcomes”, International Institute for Public Finance, september 2021.
 • J Been, A Gielen, M Knoef, G Moroni, presentatie “Multigenerational Spillover Effects of Unemployment Insurance Reform: Grandparents’ Labour Supply and Grandchildren’s Educational Outcomes”, European Association of Labour Economists, september 2021.
 • J Been, A Gielen, M Knoef, G Moroni, presentatie “Multigenerational Spillover Effects of Unemployment Insurance Reform: Grandparents’ Labour Supply and Grandchildren’s Educational Outcomes”, European Society of Population Economics, juni 2021.
 • J Been, A Gielen, M Knoef, G Moroni, seminar “Multigenerational Spillover Effects of Unemployment Insurance Reform: Grandparents’ Labour Supply and Grandchildren’s Educational Outcomes”, Leiden University Seminar Series, juni 2021.
 • J Been, A Gielen, M Knoef, G Moroni, presentatie “Multigenerational Spillover Effects of Unemployment Insurance Reform: Grandparents’ Labour Supply and Grandchildren’s Educational Outcomes”, Society of Economics of the Household, mei 2021.
 • J Been, A Gielen, M Knoef, G Moroni, seminar “Multigenerational Spillover Effects of Unemployment Insurance Reform: Grandparents’ Labour Supply and Grandchildren’s Educational Outcomes”, ESE Brown Bag Seminar, mei 2021.
 • J Been, A Gielen, M Knoef, G Moroni, seminar “Multigenerational Spillover Effects of Unemployment Insurance Reform: Grandparents’ Labour Supply and Grandchildren’s Educational Outcomes”, University of York, mei 2021.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “The effect of unexpected job loss on health”, IZA Workshop: Economics of Time Use and Mental Health: Stress, Sleep, Fatigue and Employment, oktober 2021.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “The effect of unexpected job loss on health”, European Association of Labor Economists, september 2021.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “The effect of unexpected job loss on health”, European Society of Population Economics, juni 2021.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “The effect of unexpected job loss on health”, American Society of Health Economists, juni 2021.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “The effect of unexpected job loss on health”, Spanish Health Economics Association, juni 2021.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “The effect of unexpected job loss on health”, Society of Economics of the Household, mei 2021.
 • J Been, C van Ewijk, MG Knoef, R Mehlkopf, S Muns, presentatie “Households’ heterogeneous welfare gains from liquidating housing wealth over the life-cycle”, Netspar Pension Day, Utrecht, October 14, 2021.
 • K Caminada, chair and discussant of session on Migration at the 27th Conference of the Foundation for International Studies on Social Security, Lingnan University, Hong Kong (hybrid), 4 juli 2021.
 • K Caminada, chair and discussant of session on Social Security & Social Justice at the 27th Conference of the Foundation for International Studies on Social Security, Lingnan University, Hong Kong (hybrid), 3 juli 2021.
 • K Caminada, ‘Nastreven stabiele inkomensverhoudingen maakt Nederlands belastingsysteem complex én inefficiënt’, Masterclasses Financiële Journalistiek, Ministerie van Financiën, Den Haag, 16 juni 2021.
 • K Caminada, Dutch Income Statistics, 1977-2019*, preliminary results, Work-in-Progress seminar Department of Economics, Leiden university, 21 mei 2021, online.
 • K Caminada, Inkomens verdeeld, 1977-2019* eerste (voorlopige) resultaten, Expertgroep Inkomen en Vermogen, 20 mei 2021, online.
 • K Caminada, Armoederisico kinderen, Expertsessie V/M Sociale Innovatie D66, Kinderarmoede & kinderopvang, 17 mei 2021, online.
 • K Caminada, discussiecollege ‘Op weg naar welvaartsverhogende belastingpolitiek, Rijksacademie’, 24 februari 2021, online.
 • K Caminada, Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Kennisfestival Werk, Participatie en Inkomen, Gemeente Amsterdam, 0nline, 25 november 2021.
 • K Caminada, Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Nederlandse Economen Dag, Den Haag, 5 november 2021.
 • K Caminada, Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Nieuwsuur, Hilversum, 14 oktober 2021.
 • K Caminada, Dutch Income (Re) Distributon, Trends 1977-2019, Netspar Pension Day, Utrecht, 14 oktober 2021.
 • K Caminada, Toeslagen, minder informatie nodig om zelfde uitkomsten te bereiken, Wim Drees Fonds Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, Den Haag, 12 oktober 2021.
 • KP Goudswaard, inleiding over ”Inkomensverdeling en inkomensbeleid”, discussiebijeenkomst over inkomensbeleid in de komende kabinetsperiode, Rijksacademie voor Financiën en Economie, Den Haag, 23 augustus 2021
 • KP Goudswaard, gastcollege over “Betere pensioenen voor zzp-ers, maar hoe?”, Nyenrode Executive Pension Program, Breukelen, 20 mei 2021.
 • KP Goudswaard, Inleiding over “Wetsontwerp toekomst pensioenen”, Raad van State, online, 1 februari 2021.
 • KP Goudswaard, oppositie over “Pension reform in the Netherlands’’, promotie J. Parlevliet, online, 29 januari 2021.
 • KP Goudswaard, discussant paper “Secular trends in employment of older workers in the Netherlands and Norway: how influential are retirement policies?”, Netspar International Pension Workshop, online, 22 januari 2021.
 • MG Knoef, Elipslife jubileum conference "Keuzes, keuzes, keuzes”, Nieuwegein, 16 September         2021
 • MG Knoef, seminar, “Meten van risicohouding in het nieuwe pensioencontract”, seminar Ortec Finance, 25 juni 2021.
 • MG Knoef, presentatie, “Pensioenbewustzijn”, Presentatie bij de lancering van het nieuwe mijnpensioenoverzicht.nl, 7 mei 2021
 • MG Knoef, seminar, “Kennisseminar over het meten van risicohouding in het nieuwe pensioencontract. Wat kunnen we leren uit de wetenschap?”, Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, 16 maart 2021
 • P Koning, SZW-ontmoetingscafé: De Participatiewet met Andere Ogen, donderdag 14 januari 2021.  
 • P Koning, discussant, Netspar conferentie, dinsdag 12 januari 2021. 
 • P Koopmans, seminar ‘Retirement savings of the self-employed’, Netspar After Lunch Meeting, 17 december 2020.
 • P Koopmans, seminar ‘Retirement savings of the self-employed’, European Association of Labour Economists, 17 september 2021.
 • P Koopmans, seminar ‘Retirement savings of the self-employed’, Behavioral Economics Policy Symposium, 8 juni 2020.
 • H Vethaak, J Been, MG Knoef, presentatie A panel data sample selection model to estimate earnings with semi-continuous labor supply: How important is selection into full-/part-time work?, Netspar Pension Day, Utrecht, October 14, 2021.
 • H Vethaak, discussant “Do Mental Health Problems Cause Problematic Debt?”, Lola HESG conference, Groningen, 24 september 2020
 • H Vethaak, presentatie “Empirical Evaluation of Broader Job Search Requirements for Unemployed Workers”, EALE conference, Padua (online), 16 september 2021
 • H Vethaak, presentatie “Empirical Evaluation of Broader Job Search Requirements for Unemployed Workers”, EEA-ESEM conference, Kopenhagen (online), 26 augustus 2021
 • H Vethaak, presentatie “Empirical Evaluation of Broader Job Search Requirements for Unemployed Workers”, COMPIE conference, online, 23 juni 2021
 • H Vethaak, presentatie “A panel data sample selection model with semi-continuous labor supply and non-parametric unobserved heterogeneity in earnings: An application to the part-time earnings penalty”, KVS New Paper Sessions, Den Haag, 18 juni 2021
 • O Vliet van, voordracht “Werkende armen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en minimumloon”, Conferentie Working Yet Poor, 17 juni 2021, online
 • O Vliet van, presentatie van het hoofdstuk (met V. Bakker en L. van Doorn) ‘From social protection to social investment: European responses to globalization, technological change, labour market flexibilization and migration’, Central European University, 14 april 2021, online
 • O Vliet van, te gast in podcast over arbeidsmarktbeleid in de kabinetsformatie. Podcast Kennis en Verdieping, Aflevering 3 ‘De Arbeidsmarkt’, 31 maart 2021.  
 • O Vliet van, te gast in podcast over arbeidsmarktbeleid in de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau. Podcast Radio Horzelnest, Aflevering 17 ‘Flexibilisering en de verkiezingen’, 11 maart 2021.


2020 

 • J Been, Panel “Retirement Savings Adequacy – Is the Dutch pension model Miss World?”, Symposium Economic Security and Global Aging 2020, Washingtion D.C. U.S., 25 september 2020.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, Presentatie “Consumption and time use responses to unemployment”, Virtual European Economic Association, Rotterdam, 24 augustus 2020.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, Presentatie “Consumption and time use responses to unemployment”, KVS New Paper Series, Den Haag, 17 juni 2020.
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, presentatie “Consumption and time use responses to unemployment”, Leiden University Department of Economics New Papers Series, maart 2020.
 • K Caminada, rondetafelgesprek Tweede Kamer over Alternatieven voor het toeslagenstelsel, Den Haag, 2 december 2020. (link)
 • K Caminada, discussant on Multinationals’ code of conduct as instrument of Corporate Social Responsibility to implement minimum labour standards worldwide, by Sarah Vandenbroucke, Reform of Social Legislation Seminar, Leiden University, 14 October 2020.
 • K Caminada, voordracht Miljoenennota in Coronatijd – reflectie op de Miljoenennota 2021, Wim Drees Fonds, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1 oktober 2020, Haarlem (met livestream).
 • K Caminada, Bijdrage radioprogramma Science071 over kinderarmoede in Nederland, 1 juli 2020. link 
 • K Caminada, Panel ”Ons belastingstelstel na corona”, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Nieuwspoort / Belastingpoort, Den Haag, 25 juni 2020.
 • K Caminada, Bijdrage “Kansrijk belastingbeleid”, ten behoeve van Centraal Planbureau, Den Haag, 11 maart 2020.
 • K Caminada, Gastcollege “Dimensions of Global Inequality: Wealth, Income & Relative Income Poverty Rates”, Seminar Economic Policy – Capital and Tax Avoidance, Erasmus Universiteit Rotterdam, 3 maart 2020.
 • KP Goudswaard, inleiding "Een werkloosheidsverzekering voor zzp-ers?", ten behoeve van De Nationale Denktank, online, 25 november 2020.
 • KP Goudswaard, inleiding "Wat betekenen de nieuwe pensioencontracten voor de besturen van pensioenfondsen?", ten behoeve van Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, online, 9 november 2020.
 • KP Goudswaard, Panelbijdrage “De lage rente en het pensioenstelsel”, Netspar Pensioen en Wetenschap Jaarcongres, online, 29 september 2020.
 • KP Goudswaard, Inleiding “Het pensioenakkoord: wat moet er nog worden uitgewerkt en opgelost?”, Netspar online event voor bestuurders, Hilversum, 26 augustus 2020.
 • KP Goudswaard, Inleiding Rondetafelgesprek Tweede Kamer over “Ouderdomsregelingen”, Den Haag, 3 februari 2020.
 • KP Goudswaard, Coreferaat “Social Security and Retirement Around the World”, Netspar International Pension Workshop, Leiden, 22 januari 2020.
 • MG Knoef, presentatie “Re-integratie in BOLD cities”, kennisfestival gemeente Amsterdam, 7 december 2020
 • MG Knoef, “The Dutch pension; best in class, time to change”. Yearly conference Caribbean          Actuarial Association, online, 3 december 2020
 • MG Knoef, “Flitswebinar: een zorgeloze toekomst?”, Pensioen3daagse, voor het Nederlandse publiek, online, 2 november 2020
 • MG Knoef, Herfst-webinar “Het pensioenakkoord: uitlegbaar en solidair?”, Vrouwen in institutioneel Pensioen (ViiP), online, 15 oktober 2020.
 • MG Knoef, CNV webinar, “pensioencommunicatie”, online, 30 september 2020. 
 • MG Knoef, Presentatie “Sledgehammers or precision instrument? Heterogeneous default effects on retirement saving”, European Economic Association conference 2020, online, 28 augustus 2020.
 • MG Knoef, Presentatie “The effects of welfare receipt on crime”, IZA/SOLE Transatlantic Meeting for Labor Economists, online, 9-10 juli 2020.
 • MG Knoef, Conferentie “Pensioenakkoord… en nu” n.a.v. het pensioenakkoord, plenaire spreker over de maatschappelijke acceptatie van het akkoord, online, 7 juli 2020 (500 deelnemers, waaronder veel pensioenfondsbestuurders). 
 • MG Knoef, Presentatie “Raising Pension Awareness through Social Media”, International Pension Research Association (IPRA) conference, online, 26 juni 2020.
 • MG Knoef, Presentatie “Pensioencontract: uitlegbaarheid”, Journalistenbijeenkomst n.a.v. het pensioenakkoord, 23 juni 2020. 
 • MG Knoef, Presentatie “Uitgaven na pensionering”, Kenniswebinar SPIN, 18 juni 2020. 
 • MG Knoef, Presentatie “Padafhankelijkheid”, SER expertbijeenkomst over inkomens- en kansongelijkheid, online, 28 mei 2020. 
 • MG Knoef, Presentatie “Welfare benefits and crime”, Seminar Maastricht University, online, 10 mei 2020.
 • MG Knoef, Opening keynote, Springschool Actuarieel Instituut, March 2020, Zeist
 • MG Knoef, Seminar, “Mind the gap!” AFM Seminar, Amsterdam, 10 maart 2020.
 • MG Knoef, Lezing “Economie van alledag: van studielening tot pensioen”, culturele studentenvereniging Prometheus, Leiden, 4 maart 2020.
 • MG Knoef, Presentatie “Pensioencommunicatie”, Pensioenlab Academie, Utrecht, 3 maart 2020.
 • MG Knoef, Gastcollege “Sparen voor later en het leven van een professor”, Basisschool “Het volle leven”, Den Haag.
 • MG Knoef, Presentatie “Boomers & Millennials: the economics of a generation gap”, University of Amsterdam, 20 januari 2020. 
 • P Koning, Workshop “Omgaan met kennis over effectiviteit van re-integratie”, n.a.v. boekpresentatie ‘Met andere ogen’, online, 25 juni 2020.
 • P Koning, Presentatie “Beleidsonderzoek aanbesteden en begeleiden”, SZW, Den Haag, 12 maart 2020.
 • P Koning, Discussant “The relationship between sickness leave and job-interruption: evidence from severe health shocks”, Netspar conference, Leiden, 23 januari 2020.
 • H Vethaak, Presentatie “Empirical Evaluation of Broader Job Search Requirements for Unemployed Workers”, IZA/Sheffield Workshop on Evaluating Labor Market Policies: New Data and New Approaches, Sheffield, 11 september 2020.
 • H Vethaak, Presentatie “Decomposing employment trends of disabled workers”, Irdes-Dauphine Workshop on Applied Health Economics and Policy Evaluation, Parijs, 19 juni 2020.
 • H Vethaak, Presentatie “Decomposing employment trends of disabled workers”, EALE, Berlijn, 27 juni 2020.
 • H Vethaak, Presentatie “Empirical Evaluation of Broader Job Search Requirements for Unemployed Workers”, KVS new paper sessions, Den Haag, 18 juni 2020.
 • H Vethaak, discussant “Does an Increase in Formal Care Affect Informal Care? Evidence among the French Elderly”, Irdes-Dauphine Workshop on Applied Health Economics and Policy Evaluation, Parijs, 18 juni 2020
 • H Vethaak, Presentatie “Decomposing employment trends of disabled workers”, CPB, Den Haag, 20 februari 2020.
 • H Vethaak, discussant “Impact of Famine Exposure in Utero on Labor Market Behavior Later in Life”, Netspar conference, Leiden, 24 januari 2020
 • O Vliet van, presentatie “Flexibilisering, globalisering en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid”, seminar met begeleidingscommissie, 25 november 2020, online.
 • O Vliet van, lezing ‘Flexibilisering van de Arbeidsmarkt’, lezingenreeks Studium Generale Universiteit Leiden, Leiden, 19 november 2020.
 • O van Vliet, Spreker tijdens Expertforum Nationale DenkTank 2020 over “Welzijn, welvaart en regie voor middengroepen”, Haarlem, 8 oktober 2020.
 • O van Vliet, Voordracht “Citizenship, Migration and Global Transformations”, Symposium Universiteit Leiden, Leiden, 6 oktober 2020.
 • O van Vliet, Presentatie, te gast in podcast over de Miljoenennota 2021, Podcast Leidse Arbeidsvitaminen, Leiden, 16 september 2020. 
 • O van Vliet, Voordracht “Veranderingen in het midden van de arbeidsmarkt en gevolgen voor sociaaleconomisch beleid”, Nationale DenkTank, Driebergen, 20 augustus 2020.
 • O van Vliet, Webinar: Olaf van Vliet in gesprek met Ruben Houweling – Een tweegesprek over nieuwe sociale zekerheid: “wendbaar, toekomstbestendig en meer virusproof!”, Virtueel NGSZ-Café, Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid, Barendrecht, 25 juni 2020.
 • O van Vliet, Discussiant van H. Bennaars, ‘De wendbare arbeidsmarkt, juridische grondslagen voor allocatie vraag en aanbod’ tijdens het seminar “The post-Covid-19 labour market”, Seminarserie Hervorming van sociale regelging, Universiteit Leiden, online, 24 juni 2020.
 • O Vliet van, voordracht ‘Werk en Economie’ in het kader van ‘Meet the Professor’, basisschool De Oranjerie, Zoetermeer, 8 februari 2020.
 • O Vliet van, deelname aan Expertbijeenkomst ‘Contracting en andere driehoeksrelaties’, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Amsterdam, 16 januari 2020.
 • O van Vliet, Voordracht, “Flexibilisering arbeidsmarkt, flexibilisering onderwijs: Leven Lang Leren in Leiden”, Denktank Flexibilisering Universiteit Leiden, Leiden, 16 januari 2020.

2019

 • VB Bakker, Presentatie poster “Quantity over quality? Just more or also better jobs due to social investment?”, InGRID-2 Expert Workshop 'Measuring job quality: new data and methods', Centre d'études de l'emploi et dus travail (CEET) du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Noisy-le-Grand, 18-20 september 2019.
 • VB Bakker, Presentatie paper “Social Investment, Institutional Complementarity and Employment: A Comparative Analysis across 26 OECD countries”, New Paper Sessions, Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde en Universiteit Leiden, Den Haag, 24 mei 2019.
 • VB Bakker, Presentatie paper “Social Investment, Institutional Complementarity and Employment: A Comparative Analysis across 26 OECD countries”, Social Situation Monitor Research Seminar on Social Investment, European Commission, Brussel, 29 januari 2019. 
 • J Been, E Suari-Andreu, MG Knoef, Presentatie “Consumption and time use responses to unemployment”, Leiden University Department of Economics New Papers Series, Leiden, 23 oktober 2019.
 • K Caminada, Boekpresentatie “Ontwerp van een beter belastingstelsel”, Den Haag, 13 december 2019.
 • K Caminada, Presentatie “Kansrijk armoedebeleid”, ten behoeve van Centraal Planbureau, Leiden, 24 oktober 2019.
 • K Caminada, Presentatie “Kansrijk armoedebeleid”, ten behoeve van Centraal Planbureau, Den Haag, 24 oktober 2019.
 • K Caminada, Voordracht “Toeslagencircus”, Expertmeeting, Ronde tafel IBO Toeslagen, Den Haag, 11 oktober, 2019.
 • K Caminada, Presentatie “Poverty and poverty reduction(among children) by T/B-systems in 49 countries: best-practices and mutual learning”, Jaarcongres Schulden & Armoede, Amersfoort, 20 september 2019.
 • K Caminada, Presentatie “Miljoenennotadebat Prinsjesdag”, Faculteit Governance & Global Affairs, Den Haag, 17 september 2019.
 • K Caminada, Voordracht “Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen. Verdelingsgevolgen van fiscaal participatiebeleid en maatvoering van fiscale discriminatie: wat betekent het beleid voor de (inkomens-) ongelijkheid en de maatschappelijke scheidslijnen?”, Leiden Revisited, Leiden, 30 augustus 2019.
 • K Caminada, “Presentation Redistribution and Taxing the Rich & Wealthy – Incomes at the bottom and the top in 49 LIS countries 1967-2016”, Midterm Review Evaluation research program Reform of Social Legislation, Leiden Law School, Leiden, 28 juni 2019.
 • K Caminada, Presentatie “Taxing the Rich & Wealthy – Incomes at the bottom and the top in 49 LIS countries 1967-2016”, MATRA Rule of Law Training Programme Public Finance Management, Leiden, 27 juni 2019.
 • K Caminada, Presentatie Paper “Heterogeneity income tax ratios. Causes, dimensions and development of tax discrimination in the Netherlands”, 2019 Cnossen Forum: Tax by Design for the Netherlands, Erasmus School of Economics & Ministry of Finance, 24 mei 2019.
 • K Caminada, Gastcollege “Dimensions of (Global) Inequality: Wealth, Income & Relative Income Poverty Rates”, Seminar Economic Policy, Erasmus University Rotterdam, 4 maart 2019.
 • KP Goudswaard, Gastcollege "Achtergronden en uitwerkingsvraagstukken Pensioenakkoord", Pension Executive Program Nyenrode, Breukelen, 9 december 2019.
 • KP Goudswaard Presentatie “Pensioenakkoord: hoe nu verder?”, Nationaal Pensioen Forum, Utrecht, 24 september 2019.
 • KP Goudswaard Presentatie “De Miljoenennota 2020 en sociaal-economische hervormingen”, Miljoenenontbijt VNO-NWC, Leiden, 18 september 2019.
 • KP Goudswaard, Coreferaat “Individual versus Household Taxation”, opgesteld t.b.v. Cnossen Forum, Rotterdam, 24 mei 2019. 
 • ELW Jongen, Presentatie “The added worker effect in the Netherlands before and during the great recession”, EALE, Uppsala, september 2019.
 • MG Knoef, “Hoe wetenschappelijke inzichten de waarde van financieel advies kunnen vergroten. Door meten tot weten.”, ACIS symposium over de waarde van financieel advies, Amsterdam, 13 December 2019.
 • MG Knoef, PGGM Christmas lecture, Zeist, december 2019.
 • MG Knoef, “Using behavioral insights to speed up the rate of energy-efficient renovations? What can we learn from the pension domain”, Dag van het gedrag, Den Haag, 28 november 2019.
 • MG Knoef, Keynote speaker Workshop on Older Workers “Skills and Labour Market Behaviour”, Older workers: health and unemployment, Maastricht University, 22-23 november 2019. 
 • MG Knoef, Visiting lecturer “Masterclass pension innovation”, TIAS School for Business and Society, november 2019.
 • MG Knoef, Presentatie “Brengt het pensioenakkoord pensioen dichter bij de mensen?”, UvA Amsterdam, november 2019. 
 • MG Knoef, Presentatie “Big help or Big brother? Data en economische keuzes vanuit burgerperspectief”, Conferentie 'Door de bril van de burger: burgerperspectief in onderzoek' van Instituut Gak, Den Haag, 4 oktober 2019.
 • MG Knoef, Presentatie, “Big data for re-integration”, G4 workshop Work & Income, Rotterdam, september 2019.
 • MG Knoef, Keynote “Dromen over een goed pensioen”, yearly conference Pensioenorde, Hilversum, juni 2019.
 • MG Knoef, Presentatie “Raising pension awareness through letters and social media; evidence from a randomized and quasi-experiment”, Experimental Finance Conference, Kopenhagen, juni 2019.
 • MG Knoef, Visiting lecturer “Nyenrode Executive Pensions Program. Over: De toereikendheid van pensioen”, juni 2019.
 • MG Knoef, Presentatie “Hoe navigeren we mensen naar een goed pensioen? Door meten tot weten”, Montae study day, Utrecht, mei 2019.
 • MG Knoef, “Ga je mee verdwalen? Een goede pensioentool weet de weg”, Conference Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, and Netspar, Den Haag, mei 2019.
 • MG Knoef, Presentatie “Less time means less crime? Evidence from a mandatory activation program for welfare recipients”, KVS new paper sessions, Den Haag, mei 2019.
 • MG Knoef, Seminar “Raising pension awareness through letters and social media; evidence form a randomized and quasi-experiment”, Ca' Foscari University, Venetië, februari 2019.
 • MG Knoef, “Optimaal sparen en consumeren gedurende de levensloop”, bestuur PFZW, Rhederoord, januari 2019.
 • P Koning, Presentatie “Disability Economics workshop, Targeting disability insurance benefits with screening”, ULB, Brussel, 26 juni 2019. 
 • P Koning, Presentatie “De effectiviteit van arbeidsdienstverlening: wat weten we en wat weten we nog niet?, Regionale samenwerking voor de arbeidsmarkt”, SER/StvdA bijeenkomst, Utrecht, 19 juni 2019. 
 • P Koning, Expert meeting “Kwantitatief inzicht verdringing arbeidsmarkt”, SZW, Den Haag, 27 maart 2019.
 • P Koning, Guest lecture “Active Labor Market Policies”, Tilburg University, 15 maart 2019. 
 • P Koning, Discussant, “The impact of the disability insurance reform on work resumption and benefit substitution in the Netherlands”, NETSPAR conference, Leiden, 23 januari 2019. 
 • H Vethaak, Presentatie “Decomposing employment trends of disabled workers”, Nederlandse Arbeidsmarktdag, Utrecht, 10 oktober 2019.
 • H Vethaak, Seminar ‘Decomposing employment trends of disabled workers’, UWV Sloterdijk, 6 september 2019.
 • H Vethaak, Seminar “Decomposing employment trends of disabled workers”, University Bergen, 8 augustus 2019.
 • H Vethaak, Presentatie “Decomposing employment trends of disabled workers”, KVS new paper sessions, Den Haag, 24 mei 2019.
 • O van Vliet, Voordracht “Social protection in Europe: Developments, challenges and lessons”, Shanghai University of Finance & Economics, Shanghai, 7 december 2019.
 • O van Vliet, Voordracht “Immigration and EU welfare states”, Leiden Interdisciplinary Migration Seminars, Leiden, 29 oktober 2019. 
 • O van Vliet, Voordracht “Immigration and EU welfare states: Does the type of migration matter”, Nederlandse Arbeidsmarktdag, Utrecht, 10 oktober 2019.
 • O van Vliet, Workshop, “Ontdek Wetenschap”, Nacht van Ontdekkingen, Leiden, 21 september 2019.
 • O van Vliet, Presentatie “Bijstandsuitkeringen in internationaal perspectief”, iBestuur Congres, Arnhem, 3 juli 2019.
 • O van Vliet, Oratie “Globalisering, migratie en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid”, Leiden, 7 juni 2019.
 • O van Vliet, organisatie, “In gesprek met de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap)”, NGSZ i.s.m. Ministerie SZW, Den Haag, 8 april 2019.
 • O van Vliet, Presentatie “De veranderende arbeidsmarkt als gevolg van technologische ontwikkelingen”, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, De Steegh, 18 januari 2019.

2018 

 • VB Bakker, Presentatie “Work in progress (een geüpdatete versie van het Social Investment paper)”, Wetenschapsmiddag van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging de Burcht, Amsterdam, 14 februari 2018.
 • VB Bakker, Presentatie paper “Social Investment, Institutional Complementarity and Employment”, 7e ESPAnet Nederland/Vlaanderen Onderzoekersdag Contouren van een nieuwe verzorgingsstaat?, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 31 januari 2018.
 • J Been, Presentatie paper “Optimal age-dependent Unemployment Insurance”, 8th Workshop on Labour Economics and Social Policy, Dresden, 22-23 maart 2018. 
 • J Been, Presentatie paper “Households’ consumption spending and home production responses to retirement: Do retirees substitute consumption spending?”, Netspar International Pension Workshop, Leiden, 17-19 januari 2018. 
 • K Caminada, Presentatie “Poverty and poverty reduction (among children) by T/B-systems in 49 countries best-practices and mutual learning”, Sociaal Economische Raad, thema Arbeidsparticipatie en armoede, Den Haag, 19 december 2018.
 • K Caminada, Presentatie “Poverty and poverty reduction (among children) by T/B-systems in Europe: best-practices and mutual learning”, Masters Honours Class on Child poverty, Leiden University, Leiden, 15 november 2018.
 • K Caminada, Presentatie “Global challenge on tax expenditures?, seminar Pathways to global tax governance. Perspectives from the Netherlands and the Think20 network”, Den Haag, 7 November 2018.
 • K Caminada, Voordracht “Income inequality and fiscal redistribution in 31 countries after the crisis”, Nederlandse Economen Dag, Amsterdam, 6 november 2018.
 • K Caminada, Invited Guest Lecture “Incomes at the bottom and the top. Dimensions of (Global) Inequality, Top Incomes, Wealth and Poverty in an International Perspective”, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, 29 oktober 2018.
 • K Caminada, “Presentatie Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen: Verdelingsgevolgen van fiscaal participatiebeleid en maatvoering van fiscale discriminatie: wat betekent het beleid voor de (inkomens-) ongelijkheid en de maatschappelijke scheidslijnen?”, Wim Drees Fonds, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Den Haag, 4 oktober 2018.
 • K Caminada, Presentatie “Fiscale discriminatie: wie betaalt (te) veel / weinig belasting? Over de keerzijde van fiscale prikkels ter bevordering van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van partners”, Rijswijk, 28 augustus 2018.
 • K Caminada, Presentatie “Income inequality and fiscal redistribution in 47 LIS-countries, and Sneak Preview At-Risk-of-Poverty, 1967-2016”, 25th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security, Sigtuna Sweden, 18 juni 2018.
 • K Caminada, Presentatie “Taxing the Rich & Wealthy – Fiscal Redistribution and Poverty in 47 LIS-countries 1967-2016”, MATRA Training Public Finance Management, Den Haag, 13 juni 2018.
 • K Caminada, Presentatie paper “Verschillen in niveau en ontwikkeling van inkomens-ongelijkheid, -herverdeling en -armoede in Nederland en België sinds 1995”, Studiedag 'De Sociale Staat van België en Nederland’, Universiteit Antwerpen, 25 mei 2018.
 • K Caminada, Voordracht en position paper voor rondetafelgesprek op verzoek van De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over de “Arbeidsinkomens-quote (arbeidsinkomens- en kapitaalverdeling)”, Den Haag, 15 mei 2018.
 • K Caminada, Voordracht “Meten is weten …”, Middag van de inkomensongelijkheid, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Leiden, Den Haag, 24 april 2018.
 • K Caminada, Gastcollege “Dimensions of Global Inequality: Wealth, Income & Relative Income Poverty Rates”, Seminar Economic Policy – The Political Economy of Globalization, Erasmus Universiteit Rotterdam, 6 maart 2018.
 • K Caminada, Gastcollege “Is Nederland Piketty-proof? Over stabiele inkomens-verhoudingen via toenemende herverdeling van belastingheffing in internationaal perspectief”, Honours College Descartes Universiteit Utrecht, 21 februari 2018.
 • KP Goudswaard, Inleiding “Pensioenhervorming: een vertraagde processie van Echternach”, Alumnidag Nyenrode, Breukelen, 30 november 2018.
 • KP Goudswaard, Cleveringalezing “Minder zorg om vergrijzing?”, Londen, 28 november 2018. 
 • KP Goudswaard, Guest lecture ‘Rising inequality: what is the role of social transfers and taxes? A cross country comparison’, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, 29 oktober 2018.
 • KP Goudswaard, Gastcollege “Op weg naar een nieuw pensioenstelsel”, Nyenrode Executive Pensions Program, Breukelen, 1 oktober 2018.
 • KP Goudswaard, Lezing over “Achtergronden van de pensioenhervorming”, Montae pensioensessie werkgevers, Utrecht, 31 mei 2018.
 • KP Goudswaard, Inleiding over “De stand van zaken in de discussie over pensioenhervorming”, Netspar Bestuursdiner, Den Haag, 12 april 2018. 
 • KP Goudswaard, Lezing “Naar een nieuw pensioencontract”, Montae Eductiesessie pensioenen bestuurders, Utrecht, 7 februari 2018.
 • KP Goudswaard, Presentatie “Naar een nieuw pensioencontract”, VIVAT, Amstelveen, 24 januari 2018.
 • KP Goudswaard, Keynote lezing “Hoe ziet het pensioenstelsel er over 10 jaar uit?”, Kring van Pensioenspecialisten, Haarzuilen, 23 januari 2018.
 • MG Knoef, Presentatie “Opting-out verkennen met een experiment?”, Zeist, september 2018.
 • MG Knoef, Seminar, “Financiën en langdurige zorg”, Ministerie van Financiën, Den Haag, augustus 2018.
 • MG Knoef, Presentatie “Pensioenbewustzijn en zorgen”, Amsterdam, juni 2018.
 • MG Knoef, Pop-up lecture “Waarom huishoudfinanciën en pensioen wel interessant zijn!”, Haags Vrouwen Netwerk, juni 2018.
 • MG Knoef, Presentatie “Big data as a solution for everything?”, Biennial conference Kennisplatform Werk & Inkomen, Rotterdam, juni 2018.
 • MG Knoef, Presentatie “Mind the gap”, Global Pension Dialogue, Amsterdam, mei 2018. 
 • MG Knoef, Presentatie “Early-life financial behavior, intergenerational transfers, and employment: Insights from a nudge in student loan policy”, SEHO conference, Parijs, mei 2018.
 • MG Knoef, Presentatie “Flexibel met pensioen”, Netspar Anniversary Meeting, Den Haag, april 2018.
 • MG Knoef, “Cutting one’s coat according to one’s cloth: how did the Great Recession affect retirement resources and expenditure goals?”, CPB lunch seminar, Den Haag, april 2018. 
 • MG Knoef, Gastlezing “Retirement savings adequacy”, Tilburg, april 2018.
 • MG Knoef, Seminar “Financiële planning: een toereikend pensioen?”, Volksbank, Utrecht, februari 2018.
 • MG Knoef, “Een toereikend pensioen?”, Pensioenlab, Utrecht, februari 2018. 
 • MG Knoef, Seminar, “Een toereikend pensioen?”, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, januari 2018. 
 • P Koning, Workshop “Evaluating the Intended and Unintended Effects of Stricter Disability Insurance Screening and Employer Obligations in Disability Insurance. The Case of the Netherlands Social Insurance Research”, Bergen Norway (keynote speaker), 28-29 november 2018.
 • P Koning, Discussant “Spousal Response to DI benefit cuts”, NETSPAR pension day, Leiden, 1 november 2018.
 • P Koning, Presentatie “Graded Work As a Stepping Stone into Full Work Resumption”, AHEPE (Applied Health Economics and Policy Evaluation) conference, Parijs, 21-22 juni 2018. 
 • P Koning, Presentatie “Use and usefulness of Disability Insurance Experience Rating. Evidence from the Netherlands”, IRDES, Parijs, 2 februari 2018. 
 • P Koning, Presentatie “Preventing NEETs During the Great Recession – The Effects of a Mandatory Activation Program for Young Welfare Recipients”, Zijlstra Centrum Vrije Universiteit Amsterdam, 22 januari 2018. 
 • P Koning, Presentatie “Adverse selection in the UK annuity market and the 1956 Finance Act (discussant)”, NETSPAR day 2018, Leiden, 17 januari 2018. 
 • O van Vliet, Presentatie “Rising income inequality: Globalisation, technological change or labour unions?”, Conferentie ESPAnet NL, Rotterdam, 31 januari 2018.

2017

 • VB Bakker, Presentatie “Disaggregated Social Investment spending and labour market outcomes in 26 OECD countries”, Symposium Hervorming van Sociale Regelgeving, Leiden, 23 oktober 2017.
 • J Been, Presentatie “Economic and psychological aspects of pension choice and communication, Designing freedom of choice and tailor-made solutions within pension schemes”, Netspar, Utrecht, 5 december 2017.
 • J Been, Presentatie “Early-life financial behavior, intergenerational transfers, and employment: Insights from a nudge in student loan policy”, Dutch Economists Day, Amsterdam, 3 november 2017.
 • J Been, Presentatie “Raising pension awareness through letters and social media: What works for whom? Evidence from a randomized and quasi-experiment, Dutch Economists Day, Amsterdam, 3 november 2017.
 • J Been, Presentatie “Households Consumption and Time Use Responses to Income Losses over the Life-Cycle”, Symposium Hervorming van Sociale Regelgeving, Leiden, 23 oktober 2017.
 • J Been, Presentatie “Households consumption spending and home production responses to retirement: Do retirees substitute consumption spending?”, Workshop Household Finance and Retirement Savings, CeRP, Turin, 19-20 oktober 2017.
 • J Been, Presentatie “Early-life financial behavior, intergenerational transfers, and employment: Insights from a nudge in student loan policy”, Netspar Pension Day 2017, Utrecht, 13 oktober 2017.
 • J Been, Presentatie “Raising pension awareness through letters and social media: What works for whom? Evidence from a randomized and quasi-experiment”, Netspar Pension Day 2017, Utrecht, 13 oktober 2017.
 • J Been, presentatie paper “Zwinkels W, Knoef MG, Been J, Caminada K & Goudswaard KP, Zicht op ZZP pensioen”, Netspar Workshop "Freedom of choice and pension adequacy", Ortec, Rotterdam, 26 september 2017. 
 • J Been, Presentatie “The Effect of Child Care Subsidies on the Time Allocation and Well-Being of Parents”, 73rd IIPF, Tokyo, 18-20 augustus 2017.
 • J Been, Presentatie paper “Households consumption spending and home production responses to retirement: Do retirees substitute consumption spending?”, Society of Economics of the Household, San Diego CA US, 25-26 juni 2017. 
 • J Been, Presentatie “Does home production replace consumption spending? Evidence from shocks in housing wealth in the Great Recession”, CESifo Venice Summer Institute 2017 "New evidence on consumption, household behavior, and inequality", Venetië Italië, 12-13 juni 2017. 
 • K Caminada, Presentatie “Stabiele inkomensverhoudingen via toenemende herverdeling van belastingheffing, zowel in Nederland, als elders”, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag, 29 november 2017.
 • K Caminada, Presentatie “Taxing the Rich & Wealthy – Fiscal Redistribution and Poverty in 47 LIS-countries 1967-2016 in 47 LIS-countries 1967-2014”, MATRA Training Public Finance Management, Den Haag, 15 november 2017.
 • K Caminada, presentatie over “Toenemende groep sociaal onbeschermd werkenden mede het gevolg van achterhaald fiscaal regime zzp-ers”, ZZP-congres, Den Haag, 4 november 2017.
 • K Caminada, Presentatie “Stabiele inkomensverhoudingen door toegenomen (fiscale) herverdelingsinspanningen in Nederland”, Nederlandse Economen Dag, Amsterdam, 3 november 2017.
 • K Caminada, Presentatie “At risk of poverty and fiscal redistribution in 47 LIS-countries, 1967-2014”, Symposium research program Reform of Social Legislation, Leiden, 23 oktober 2017.
 • K Caminada, Presentatie “Stabiele inkomensverhoudingen via toenemende herverdeling van belastingheffing in Nederland, De Staat van Nederland. Terug naar de Feiten”, Experticecentrum Journalistiek, Amsterdam, 3 oktober 2017.
 • K Caminada, Voordracht “Stabiele inkomensverhoudingen via toenemende herverdeling van belastingheffing in Nederland maakt het stelsel (te) complex. Grand Design of Piecemeal Engineering?”, Formatietafel fiscaliteit, Den Haag, 11 juli 2017.
 • K Caminada, Voordracht “Ontwikkeling van inkomensongelijkheid en herverdeling in 47 landen 1967-2013”5, 24th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security, Sigtuna Sweden, 5-7 juni 2017.
 • K Caminada, Coreferaat “Dimensions of Global Income Inequality, Expertmeeting on Inequality” with Branko Milanovic, De Nederlandsche Bank, Amsterdam, 13 april 2017.
 • KP Goudswaard, Lezing “Sociaal-economisch beleid in het regeerakkoord van Rutte III”, Studentenvereniging Minerva, Leiden, 6 december 2017.
 • KP Goudswaard, Presentatie “Naar een nieuw pensioencontract”, Montae, Rijswijk, 29 november 2017.
 • KP Goudswaard, Masterclass “Pensioenstelsel in verandering”, Masterclasses financiële journalistiek, Den Haag, 14 november 2017.
 • KP Goudswaard, Keynote lezing “Nieuw pensioencontract voor de toekomst”, Pensioen Forum, Utrecht, 7 november 2017.
 • KP Goudswaard, Masterclass “De Toekomst van ons Pensioen”, AGH Opleidingsdag, Rijswijk, 22 september 2017.
 • KP Goudswaard, Presentatie “De Toekomst van ons Pensioen”, FNV Commissie Pensioen, Utrecht, 6 september 2017.
 • KP Goudswaard, Inleiding over “Naar een nieuw pensioencontract”, Netspar Bestuursdiner, Amstelveen, 11 mei 2017. 
 • KP Goudswaard, Presentatie “Naar een nieuw pensioencontract”, ten behoeve van kabinetsformatie, Den Haag, 18 april 2017. 
 • ELW Jongen, Presentatie “Using tax deductions to promote lifelong learning – Real and shifting responses”, 73rd IIPF, Tokyo, 18-20 augustus 2017.
 • MG Knoef, Presentatie “Keuzevrijheid en maatwerk binnen pensioenregelingen”, Utrecht, december 2017.
 • MG Knoef, Introductie “Verhoging AOW leeftijd: langer doorwerken voor iedereen?”, Amsterdam, november 2017.
 • MG Knoef, Presentatie “Inkomen voor nu en later”, Tilburg University, november 2017.
 • MG Knoef, Presentatie “De beperkte aandacht voor sparen voor later”, Dag van het gedrag, Behavioural Insight Netwerk Nederland, Den Haag, november 2017. 
 • MG Knoef, Masterclass “Een toereikend pensioen?”, Masterclass pensions for financial journalists, Den Haag, november 2017.
 • MG Knoef, Presentatie “Raising pension awareness through letters and social media”, Dutch Economist Day, Amsterdam, november 2017.
 • MG Knoef, Presentatie “Raising pension awareness through letters and social media” Netspar Pension Day, Utrecht, november 2017. 
 • MG Knoef, Presentatie “Linking LISS and administrative data”, ODISSEI workshop Utrecht, oktober 2017.
 • MG Knoef, Presentatie “Retirement Savings Adequacy”, Blue Sky Group, Amstelveen, oktober 2017.
 • MG Knoef, Presentatie “Flexible retirement; a story on professors and construction workers”, invited session, European Association of Labour Economists, St. Gallen, september 2017.
 • MG Knoef, Presentatie “Pension adequacy”, vakbond CNV, Utrecht, april 2017.
 • MG Knoef, “Presentatie over toekomst pensioenen”, Tilburg University election debate, Tilburg, maart 2017.
 • PWC Koning, Invited lecture “The Effectiveness of Graded Work for Sick-listed Workers”, RWI Essen, 23 november 2017.
 • PWC Koning, Presentatie “Wat is de prijs van empirisch arbeidsmarktonderzoek?”, Microdatamiddag, CBS, Den Haag, 2 november 2017.
 • PWC Koning, Presentatie “Targeting Disability Insurance Benefits”, Symposium research program Reform of Social Legislation, Universiteit Leiden, 23 oktober 2017.
 • PWC Koning, Presentatie “Preventing NEETs during the Great Recession – The Effect of a Mandatory Activation Program for Young Welfare Recipients”, RWI-GIZ conference “What Works? The Effectiveness of Youth Employment Programs”, RWI Berlijn, 29-30 juni 2017.
 • O van Vliet, Presentatie “Social assistance benefit sanctions and income adequacy across 22 European countries”, Symposium Hervorming van Sociale Regelgeving, Leiden, 23 oktober 2017.
 • O van Vliet, Lezing “Inkomensongelijkheid: Trends en verklaringen”, Sociëteit De Witte, Den Haag, 9 oktober 2017.
 • J Wang, Presentatie “Income inequality and fiscal redistribution in 47 LIS-countries, 1967-2014”, Conference on Finance and Economic Growth in the Aftermath of the Crisis, Milan, 11-13 september 2017.
 • J Wang, Presentatie “Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset – Update and extension”, 24th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security , Sigtuna, 5-7 juni 2017.
   

Workshops en seminars

2021 (t/m 30 sept.)

 • J Been, Organisatie en voorzitter van het panel ‘The Effects of Job Security, Job Loss, and Job Continuation on Health’ tijdens Conferentie ‘American Society for Health Economists, juni 2021, online.
 • L Doorn van en O Vliet van, Organisatie en voorzitter van het panel ‘Technological change and labour market flexibilization’, 27th CES Conference, 24 juni 2021, online.  
 • O Vliet van, Voorzitter van het panel ‘Political Economy’ tijdens de conferentie ‘New Paper Sessions’ van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Den Haag, 18 juni 2021.
 • O Vliet van en D Vuuren van, Organisatie van joint seminar Onderzoek Nederlandse Arbeidsmarkt, Universiteit Leiden en Universiteit Tilburg, 25 februari 2021, online.


2020 

 • O van Vliet, Organisatie (met Fenwick) en voorzitter van het panel ‘Immigration and European Welfare States’ tijdens de 27e Conferentie van de Council for European Studies, Reykjavik, 22 juni 2020. [geannuleerd vanwege Covid-10].
 • O van Vliet, Voorzitter van het panel ‘Political Economy’ tijdens Conferentie “New Paper Sessions”, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, online, 17 juni 2020.

2019

 • P Koopmans, Seminar “Retirement savings of the self-employed”, RofSL, 20 september 2019.
 • H Vethaak, Seminar ‘Empirical Evaluation of Broader Job Search Requirements for Unemployed Workers’, Leiden University Work-in-progress seminar series, 17 december, 2019.
 • H Vethaak, Seminar “Decomposing employment trends of disabled workers”, RofSL, 28 maart 2019.
 • O Van Vliet, Organisatie/moderator, “Good jobs for all – De nieuwe OECD Jobs Strategy (Stefan Thewissen, OESO)”, NGSZ i.s.m. Ministerie SZW, 11 september 2019.

​​​​2018 

 • VB Bakker, Presentatie “Social investment, institutional complementary and employment: A comparative analysis across 26 OECD countries”, RofSL, 7 december 2018.
 • Jason Beckfield, “Unequal Europe: How Regional Integration Reshaped the Welfare State and Reversed the Egalitarian Turn”, Harvard University, 23 mei 2018.
 • Anton Hemerijck, “Wellbeing Returns on Social Investment”, European Union Institute, 16 april 2018.
 • Jochen Kluve, “What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program Evaluations”, Humboldt University Berlin, 14 februari 2018.
 • Stefan Thewissen, “How has the middle been faring in rich countries?”, Overseas Development Institute London, 4 mei 2018.
 • O Van Vliet, Presentatie “Do larger welfare states have tighter immigration policies? Social protection and immigration restriction in OECD countries”, SOLID Symposium, Leiden, 17 december 2018. 
 • O Van Vliet, Presentatie “Globalization and Migration – The Political Economy of Welfare State Reform”, FGGA Research Seminar Series, Den Haag, 22 november 2018.

2017

 • Simon Deakin, “The Economic Effects of Laws Relating to Employment Protection and Different Forms of Employment: A Longitudinal Study for 117 Countries, 1990-2013”, University of Cambridge, 17 november 2017.
 • Serena Trucchi, “Permanent versus transitory income shocks over the business cycle”, Ca' Foscari University of Venice, 20 december 2017. 
   
Deze website maakt gebruik van cookies.