Logo Universiteit Leiden.

nl en

Voordrachten

Voordrachten in het kader van het onderzoeksproject Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus (aug 2017 – aug 2022).

Overzicht voordrachten en onderzoekspresentaties

  2017 2018 2019 Totaal Gemiddeld
Presentaties 59 45 39 143 48
 - binnenland 46 38 32 116 39
 - buitenland 13 7 7 27 9

2019

 • VB Bakker, Presentatie paper ‘Social Investment, Institutional Complementarity and Employment: A Comparative Analysis across 26 OECD countries’, Social Situation Monitor Research Seminar on Social Investment, European Commission, Brussel, 29 januari 2019.
 • VB Bakker, Presentatie paper ‘Social Investment, Institutional Complementarity and Employment: A Comparative Analysis across 26 OECD countries’, New Paper Sessions, Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde en Universiteit Leiden, Den Haag, 24 mei 2019.
 • VB Bakker, Presentatie poster 'Quantity over quality? Just more or also better jobs due to social investment?', InGRID-2 Expert Workshop 'Measuring job quality: new data and methods', Centre d'études de l'emploi et dus travail (CEET) du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Noisy-le-Grand, 18-20 september 2019. 
 • K Caminada, Presentation ‘Poverty and poverty reduction(among children) by T/B-systems in 49 countries: best-practices and mutual learning’, Jaarcongres Schulden & Armoede, Amersfoort, 20 september 2019.
 • K Caminada, Presentatie ‘Miljoenennotadebat Prinsjesdag’, Faculteit Governance & Global Affairs, Den Haag, 17 september 2019.
 • K Caminada, Voordracht ‘Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen. Verdelingsgevolgen van fiscaal participatiebeleid en maatvoering van fiscale discriminatie: wat betekent het beleid voor de (inkomens-) ongelijkheid en de maatschappelijke scheidslijnen?’, Leiden Revisited, Leiden, 30 augustus 2019.
 • K Caminada, ‘Presentation Redistribution and Taxing the Rich & Wealthy – Incomes at the bottom and the top in 49 LIS countries 1967-2016’, Midterm Review Evaluation research program Reform of Social Legislation, Leiden Law School, Leiden, 28 June 2019.
 • K Caminada, Presentation ‘Taxing the Rich & Wealthy – Incomes at the bottom and the top in 49 LIS countries 1967-2016’, MATRA Rule of Law Training Programme Public Finance Management, Leiden, 27 June 2019.
 • K Caminada, Presentatie paper ‘Heterogeneity income tax ratios. Causes, dimensions and development of tax discrimination in the Netherlands’, 2019 Cnossen Forum: Tax by Design for the Netherlands, Erasmus School of Economics & Ministry of Finance, 24 May 2019.
 • K Caminada, Gastcollege ‘Dimensions of (Global) Inequality: Wealth, Income & Relative Income Poverty Rates’, Seminar Economic Policy, Erasmus University Rotterdam, 4 March 2019.
 • KP Goudswaard, Coreferaat ‘Individual versus Household Taxation’, opgesteld t.b.v. Cnossen Forum, Rotterdam, 24 mei 2019.
 • KP Goudswaard Presentatie ‘De Miljoenennota 2020 en sociaal-economische hervormingen’, Miljoenenontbijt VNO-NWC, Leiden, 18 september 2019.
 • KP Goudswaard Presentatie ‘Pensioenakkoord: hoe nu verder?’, Nationaal Pensioen Forum, Utrecht, 24 september 2019.
 • KP Goudswaard Lezing 'Het goud van de BV Nederland', Museumnacht, Leiden, 18 mei 2019.
 • ELW Jongen, Presentation ‘The added worker effect in the Netherlands before and during the great recession’, EALE, Uppsala, September 2019
 • MG Knoef, Presentation ‘Brengt het pensioenakkoord pensioen dichter bij de mensen?’, UvA Amsterdam, November 2019. 
 • MG Knoef, Presentatie ‘Big help or Big brother? Data en economische keuzes vanuit burgerperspectief’, Conferentie 'Door de bril van de burger: burgerperspectief in onderzoek' van Instituut Gak, Den Haag, 4 oktober 2019.
 • MG Knoef, Presentation ‘Big data for re-integration’, G4 workshop Work & Income, Rotterdam, september 2019.
 • MG Knoef,  Keynote ‘Dromen over een goed pensioen’, yearly conference Pensioenorde, Hilversum, June 2019.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Raising pension awareness through letters and social media; evidence from a randomized and quasi-experiment’, Experimental Finance Conference, Copenhagen June 2019.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Hoe navigeren we mensen naar een goed pensioen? Door meten tot weten’, Montae study day, Utrecht, May 2019,
 • MG Knoef, ‘Ga je mee verdwalen? Een goede pensioentool weet de weg’, Conference Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, and Netspar, The Hague, May 2019.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Less time means less crime? Evidence from a mandatory activation program for welfare recipients’, KVS new paper sessions, The Hague, May 2019.
 • MG Knoef, Seminar ‘Raising pension awareness through letters and social media; evidence form a randomized and quasi-experiment’, Ca' Foscari University, Venice, February 2019.
 • MG Knoef, ‘Optimaal sparen en consumeren gedurende de levensloop’, bestuur PFZW, Rhederoord, January 2019.
 • MG Knoef, Visiting lecturer ‘Masterclass pension innovation’, TIAS School for Business and Society, November 2019.
 • MG Knoef, Visiting lecturer ‘Nyenrode Executive Pensions Program. Over: De toereikendheid van pensioen’, Juni 2019.
 • P Koning, Discussant, ‘The impact of the disability insurance reform on work resumption and benefit substitution in the Netherlands’, NETSPAR conference, 23 januari 2019.
 • P Koning, Guest lecture ‘Active Labor Market Policies’, Tilburg University, 15 maart 2019.
 • P Koning, Expert meeting ‘Kwantitatief inzicht verdringing arbeidsmarkt, SZW, 27 maart 2019.
 • P Koning, Presentatie ‘De effectiviteit van arbeidsdienstverlening: wat weten we en wat weten we nog niet?, “Regionale samenwerking voor de arbeidsmarkt”’. SER/StvdA bijeenkomst, Utrecht, 19 Juni 2019.
 • P Koning, Presentatie ‘Disability Economics workshop, Targeting disability insurance benefits with screening’ ULB, Brussel, 26 juni 2019.
 • H Vethaak, Presentatie ‘Decomposing employment trends of disabled workers’, KVS new paper sessions, Den Haag, mei 2019.
 • H Vethaak, Seminar ‘Decomposing employment trends of disabled workers’, University Bergen, augustus 2019.
 • H Vethaak, Seminar ‘Decomposing employment trends of disabled workers’, UWV Sloterdijk, september 2019.
 • H Vethaak, Presentatie ‘Decomposing employment trends of disabled workers’, Nederlandse Arbeidsmarktdag, Utrecht, oktober 2019.
 • O Van Vliet, Presentatie ‘De veranderende arbeidsmarkt als gevolg van technologische ontwikkelingen’, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 18 januari 2019.
 • O Van Vliet, Oratie ‘Globalisering, migratie en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Leiden, 7 juni 2019.
 • O Van Vliet, Presentatie ‘Bijstandsuitkeringen in internationaal perspectief’, iBestuur Congres, 3 juli 2019.
 • O Van Vliet, Organisatie, ‘In gesprek met de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap)’, NGSZ i.s.m. Ministerie SZW, 8 april 2019.

2018 (vanaf 1 oktober)

 • K Caminada, Presentation ‘Poverty and poverty reduction (among children) by T/B-systems in 49 countries best-practices and mutual learning’, Sociaal Economische Raad, thema Arbeidsparticipatie en armoede, Den Haag, 19 december 2018.
 • K Caminada, Presentation ‘Poverty and poverty reduction (among children) by T/B-systems in Europe: best-practices and mutual learning’, Masters Honours Class on Child poverty, Leiden University, Leiden, 15 November 2018.
 • K Caminada, Presentation ‘Global challenge on tax expenditures?, seminar Pathways to global tax governance. Perspectives from the Netherlands and the Think20 network’, The Hague 7 November 2018.
 • K Caminada, Voordracht ‘Income inequality and fiscal redistribution in 31 countries after the crisis’, Nederlandse Economen Dag, Amsterdam, 6 november 2018.
 • K Caminada, Invited Guest Lecture ‘Incomes at the bottom and the top. Dimensions of (Global) Inequality, Top Incomes, Wealth and Poverty in an International Perspective’, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, 29 October 2018.
 • K Caminada, ‘Presentatie Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen: Verdelingsgevolgen van fiscaal participatiebeleid en maatvoering van fiscale discriminatie: wat betekent het beleid voor de (inkomens-) ongelijkheid en de maatschappelijke scheidslijnen?’, Wim Drees Fonds, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Den Haag, 4 oktober 2018.
 • K Caminada, Presentatie ‘Fiscale discriminatie: wie betaalt (te) veel / weinig belasting? Over de keerzijde van fiscale prikkels ter bevordering van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van partners’, Rijswijk, 28 augustus 2018.
 • K Caminada, Presentation ‘Income inequality and fiscal redistribution in 47 LIS-countries, and Sneak Preview At-Risk-of-Poverty, 1967-2016’, 25th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security, Sigtuna, Sweden, June 2018.
 • KP Goudswaard, Gastcollege ‘Op weg naar een nieuw pensioenstelsel’, Nyenrode Executive Pensions Program, Breukelen, 1 oktober 2018.
 • KP Goudswaard, Guest lecture ‘Rising inequality: what is the role of social transfers and taxes? A cross country comparison’, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, 29 oktober 2018.
 • KP Goudswaard, Inleiding ‘Pensioenhervorming: een vertraagde processie van Echternach’, Alumnidag Nyenrode, Breukelen, 30 november 2018.
 • KP Goudswaard, Cleveringalezing ‘Minder zorg om vergrijzing?’, Londen, 28 november 2018.
 • P Koning, Presentatie ‘Adverse selection in the UK annuity market and the 1956 Finance Act (discussant)’, NETSPAR day 2018, 17 januari 2018.
 • P Koning, Presentatie ‘Use and usefulness of Disability Insurance Experience Rating. Evidence from the Netherlands’, IRDES, Parijs, 2 februari 2018.
 • P Koning, Discussant ‘Spousal Response to DI benefit cuts’, NETSPAR pension day, Leiden, 1 november 2018.
 • P Koning, Workshop ‘Evaluating the Intended and Unintended Effects of Stricter Disability Insurance Screening and Employer Obligations in Disability Insurance. The Case of the Netherlands Social Insurance Research’, Bergen/Norway (keynote speaker), 28-29 november 2018.

2018 (1 januari tot en met 30 september)

 • VB Bakker, Presentatie ‘Work in progress (een geüpdatete versie van het Social Investment paper)’, Wetenschapsmiddag van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging de Burcht, Amsterdam, 14 februari 2018.
 • VB Bakker, Presentatie paper ‘Social Investment, Institutional Complementarity and Employment’, 7e ESPAnet Nederland/Vlaanderen Onderzoekersdag Contouren van een nieuwe verzorgingsstaat?, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 31 januari 2018.
 • J Been, Presentation paper: ‘Optimal age-dependent Unemployment Insurance’, 8th Workshop on Labour Economics and Social Policy, Dresden, March 22-23, 2018.
 • J Been, Presentatie paper: ‘Households’ consumption spending and home production responses to retirement: Do retirees substitute consumption spending?’, Netspar International Pension Workshop, Leiden, the Netherlands, January 17-19, 2018.
 • K Caminada, Presentatie ‘Taxing the Rich & Wealthy – Fiscal Redistribution and Poverty in 47 LIS-countries 1967-2016’, MATRA Training Public Finance Management, Den Haag, 13 juni 2018.
 • K Caminada, Presentatie paper ‘Verschillen in niveau en ontwikkeling van inkomens-ongelijkheid, -herverdeling en -armoede in Nederland en België sinds 1995’, Studiedag 'De Sociale Staat van België en Nederland’, Universiteit Antwerpen, 25 mei 2018.
 • K Caminada, Voordracht en position paper voor rondetafelgesprek op verzoek van De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over de ‘Arbeidsinkomens-quote (arbeidsinkomens- en kapitaalverdeling)’, Den Haag, 15 mei 2018.
 • K Caminada, Voordracht ‘Meten is weten …’, Middag van de inkomensongelijkheid, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Leiden, Den Haag, 24 april 2018.
 • K Caminada, Gastcollege ‘Dimensions of Global Inequality: Wealth, Income & Relative Income Poverty Rates’, Seminar Economic Policy – The Political Economy of Globalization, Erasmus Universiteit Rotterdam, 6 maart 2018.
 • K Caminada, Gastcollege ‘Is Nederland Piketty-proof? Over stabiele inkomens-verhoudingen via toenemende herverdeling van belastingheffing in internationaal perspectief’, Honours College Descartes Universiteit Utrecht, 21 februari 2018.
 • KP Goudswaard, Lezing over ‘Achtergronden van de pensioenhervorming’, Montae pensioensessie werkgevers, Utrecht 31 mei 2018.
 • KP Goudswaard, Inleiding over ‘De stand van zaken in de discussie over pensioenhervorming’, Netspar Bestuursdiner, Den Haag, 12 april 2018.
 • KP Goudswaard, Lezing ‘Naar een nieuw pensioencontract’ Montae Eductiesessie pensioenen bestuurders, Utrecht, 7 februari 2018.
 • KP Goudswaard, Presentatie ‘Naar een nieuw pensioencontract’, VIVAT, Amstelveen, 24 januari 2018.
 • KP Goudswaard, Keynote lezing ‘Hoe ziet het pensioenstelsel er over 10 jaar uit?’, Kring van Pensioenspecialisten, Haarzuilen, 23 januari 2018.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Opting-out verkennen met een experiment?’, Zeist, september 2018.
 • MG Knoef, Seminar, ‘Financiën en langdurige zorg’, Ministerie van Financiën. Den Haag, augustus 2018.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Pensioenbewustzijn en zorgen’, Amsterdam, juni 2018.
 • MG Knoef, Pop-up lecture ‘Waarom huishoudfinanciën en pensioen wel interessant zijn!’, Haags Vrouwen Netwerk, juni 2018.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Big data as a solution for everything?’, Biennial conference Kennisplatform Werk & Inkomen, Rotterdam, juni 2018.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Mind the gap’, Global Pension Dialogue, Amsterdam, mei 2018.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Early-life financial behavior, intergenerational transfers, and employment: Insights from a nudge in student loan policy’, SEHO conference, Parijs, mei 2018.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Flexibel met pensioen’, Netspar Anniversary Meeting, Den Haag, april 2018.
 • MG Knoef, ‘Cutting one’s coat according to one’s cloth: how did the Great Recession affect retirement resources and expenditure goals?’, CPB lunch seminar, Den Haag, april 2018.
 • MG Knoef, Guest lecture, ‘Retirement savings adequacy’, Tilburg, april 2018.
 • MG Knoef, Seminar ‘Financiële planning: een toereikend pensioen?’, Volksbank, Utrecht, februari 2018.
 • MG Knoef, ‘Een toereikend pensioen?’, Pensioenlab, Utrecht, februari 2018.
 • MG Knoef, Seminar, ‘Een toereikend pensioen?’, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, januari 2018.
 • PWC Koning, Presentatie ‘Graded Work As a Stepping Stone into Full Work Resumption’, AHEPE (Applied Health Economics and Policy Evaluation) conference, Parijs, 21-22 juni 2018.
 • PWC Koning, Presentatie ‘Preventing NEETs During the Great Recession – The Effects of a Mandatory Activation Program for Young Welfare Recipients’, Zijlstra Centrum Vrije Universiteit Amsterdam, 22 januari 2018.
 • O van Vliet, Presentatie ‘Rising income inequality: Globalisation, technological change or labour unions?’. Conferentie ESPAnet NL, Rotterdam, 31 januari 2018.

2017

 • VB Bakker, Presentatie ‘Disaggregated Social Investment spending and labour market outcomes in 26 OECD countries’, Symposium Hervorming van Sociale Regelgeving, Leiden, 23 oktober 2017.
 • J Been, Presentatie ‘Economic and psychological aspects of pension choice and communication, Designing freedom of choice and tailor-made solutions within pension schemes’, Netspar, Utrecht, December 5, 2017.
 • J Been, Presentatie ‘Early-life financial behavior, intergenerational transfers, and employment: Insights from a nudge in student loan policy’, Dutch Economists Day, Amsterdam, November 3, 2017.
 • J Been, Presentatie ‘Raising pension awareness through letters and social media: What works for whom? Evidence from a randomized and quasi-experiment’, Dutch Economists Day, Amsterdam, November 3, 2017.
 • J Been, Presentatie ‘Households Consumption and Time Use Responses to Income Losses over the Life-Cycle’, Symposium Hervorming van Sociale Regelgeving, Leiden, 23 oktober 2017.
 • J Been, Presentatie ‘Households consumption spending and home production responses to retirement: Do retirees substitute consumption spending?’, Workshop Household Finance and Retirement Savings, CeRP, Turin, October 19-20, 2017.
 • J Been, Presentatie ‘Early-life financial behavior, intergenerational transfers, and employment: Insights from a nudge in student loan policy’, Netspar Pension Day 2017, Utrecht, October 13, 2017.
 • J Been, Presentatie ‘Raising pension awareness through letters and social media: What works for whom? Evidence from a randomized and quasi-experiment’, Netspar Pension Day 2017, Utrecht, October 13, 2017.
 • J Been, Presentatie paper ‘Zwinkels W, Knoef MG, Been J, Caminada K & Goudswaard KP, Zicht op ZZP pensioen’, Netspar Workshop "Freedom of choice and pension adequacy", Ortec, Rotterdam, September 26, 2017.
 • J Been, Presentatie ‘The Effect of Child Care Subsidies on the Time Allocation and Well-Being of Parents’, 73rd IIPF, Tokyo, August 18-20, 2017.
 • J Been, Presentatie paper ‘Households consumption spending and home production responses to retirement: Do retirees substitute consumption spending?’, Society of Economics of the Household, San Diego CA, US, June 25-26, 2017.
 • J Been, Presentatie ‘Does home production replace consumption spending? Evidence from shocks in housing wealth in the Great Recession’, CESifo Venice Summer Institute 2017 "New evidence on consumption, household behavior, and inequality", Venice, Italy June 12-13, 2017.
 • K Caminada, Presentatie ‘Stabiele inkomensverhoudingen via toenemende herverdeling van belastingheffing, zowel in Nederland, als elders’, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag, 29 november 2017.
 • K Caminada, Presentatie ‘Taxing the Rich & Wealthy – Fiscal Redistribution and Poverty in 47 LIS-countries 1967-2016 in 47 LIS-countries 1967-2014’, MATRA Training Public Finance Management, Den Haag, 15 november 2017.
 • K Caminada, Presentatie over ‘Toenemende groep sociaal onbeschermd werkenden mede het gevolg van achterhaald fiscaal regime zzp-ers’, ZZP-congres, Den Haag, 4 november 2017.
 • K Caminada, Presentatie ‘Stabiele inkomensverhoudingen door toegenomen (fiscale) herverdelingsinspanningen in Nederland’, Nederlandse Economen Dag, Amsterdam, 3 november 2017.
 • K Caminada, Presentatie ‘At risk of poverty and fiscal redistribution in 47 LIS-countries, 1967-2014’, Symposium research program Reform of Social Legislation, Leiden, October 23, 2017.
 • K Caminada, Presentatie ‘Stabiele inkomensverhoudingen via toenemende herverdeling van belastingheffing in Nederland, De Staat van Nederland. Terug naar de Feiten’, Experticecentrum Journalistiek, Amsterdam, 3 oktober 2017.
 • K Caminada, Voordracht ‘Stabiele inkomensverhoudingen via toenemende herverdeling van belastingheffing in Nederland maakt het stelsel (te) complex. Grand Design of Piecemeal Engineering?’, Formatietafel fiscaliteit, Den Haag, 11 juli 2017.
 • K Caminada, Voordracht ‘Ontwikkeling van inkomensongelijkheid en herverdeling in 47 landen 1967-2013’, 24th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security, Sigtuna Sweden, June 5-7, 2017.
 • K Caminada, Coreferaat ‘Dimensions of Global Income Inequality, Expertmeeting on Inequality’ with Branko Milanovic, De Nederlandsche Bank, Amsterdam, 13 april 2017.
 • KP Goudswaard, Lezing 'Sociaal-economisch beleid in het regeerakkoord van Rutte III', Studentenvereniging Minerva, Leiden, 6 december 2017.
 • KP Goudswaard, Presentatie 'Naar een nieuw pensioencontract', Montae, Rijswijk, 29 november 2017.
 • KP Goudswaard, Masterclass 'Pensioenstelsel in verandering', Masterclasses financiële journalistiek, Den Haag, 14 november 2017.
 • KP Goudswaard, Keynote lezing 'Nieuw pensioencontract voor de toekomst', Pensioen Forum, Utrecht, 7 november 2017.
 • KP Goudswaard, Masterclass 'De Toekomst van ons Pensioen', AGH Opleidingsdag, Rijswijk, 22 september 2017.
 • KP Goudswaard, Presentatie 'De Toekomst van ons Pensioen', FNV Commissie Pensioen, Utrecht, 6 september 2017.
 • KP Goudswaard, Inleiding over ‘Naar een nieuw pensioencontract’, Netspar Bestuursdiner, Amstelveen, 11 mei 2017.
 • KP Goudswaard, Presentatie ‘Naar een nieuw pensioencontract’, ten behoeve van kabinetsformatie, Den Haag, 18 april 2017.
 • ELW Jongen, Presentatie ‘Using tax deductions to promote lifelong learning – Real and shifting responses’, 73rd IIPF, Tokyo, August 18-20, 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Keuzevrijheid en maatwerk binnen pensioenregelingen’, Utrecht, december 2017.
 • MG Knoef, Introductie ‘Verhoging AOW leeftijd: langer doorwerken voor iedereen?’, Amsterdam, november 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Inkomen voor nu en later’, Tilburg University, november 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘De beperkte aandacht voor sparen voor later’, Dag van het gedrag, Behavioural Insight Netwerk Nederland, Den Haag, November 2017.
 • MG Knoef, Masterclass ‘Een toereikend pensioen?’, Masterclass pensions for financial journalists, Den Haag, November 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Raising pension awareness through letters and social media’, Dutch Economist Day, Amsterdam, November 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Raising pension awareness through letters and social media’ Netspar Pension Day, Utrecht, November 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Linking LISS and administrative data’, ODISSEI workshop Utrecht, oktober 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Retirement Savings Adequacy’, Blue Sky Group, Amstelveen, October 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Flexible retirement; a story on professors and construction workers’, invited session, European Association of Labour Economists, St. Gallen, september 2017.
 • MG Knoef, Presentatie ‘Pension adequacy’, vakbond CNV, Utrecht, april 2017.
 • MG Knoef, Presentatie over toekomst pensioenen, Tilburg University election debate, maart 2017.
 • PWC Koning, Invited lecture ‘The Effectiveness of Graded Work for Sick-listed Workers’, RWI Essen, 23 november 2017.
 • PWC Koning, Presentatie ‘Wat is de prijs van empirisch arbeidsmarktonderzoek?’, Microdatamiddag. CBS, Den Haag, 2 November 2017.
 • PWC Koning, Presentatie ‘Targeting Disability Insurance Benefits’, Symposium research program Reform of Social Legislation, Universiteit Leiden, 23 oktober 2017.
 • PWC Koning, Presentatie ‘Preventing NEETs during the Great Recession – The Effect of a Mandatory Activation Program for Young Welfare Recipients’, RWI-GIZ conference “What Works? The Effectiveness of Youth Employment Programs”, RWI Berlijn, 29-30 juni 2017.
 • O van Vliet, Presentatie ‘Social assistance benefit sanctions and income adequacy across 22 European countries’, Symposium Hervorming van Sociale Regelgeving, Leiden, 23 oktober 2017.
 • O van Vliet, Lezing ‘Inkomensongelijkheid: Trends en verklaringen’, Sociëteit De Witte, Den Haag, 9 oktober 2017.
 • J Wang, Presentatie ‘Income inequality and fiscal redistribution in 47 LIS-countries, 1967-2014’, Conference on Finance and Economic Growth in the Aftermath of the Crisis, Milan, September 11-13, 2017.
 • J Wang, Presentatie ‘Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset – Update and extension’, 24th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security , Sigtuna, June 5-7, 2017.

 

Workshops en seminars

2019

 • P Koopmans, Seminar ‘Retirement savings of the self-employed’, RofSL, 20 september 2019.
 • H Vethaak, Seminar ‘Decomposing employment trends of disabled workers’, RofSL, april 2019.
 • O Van Vliet, Organisatie/moderator, ‘Good jobs for all – De nieuwe OECD Jobs Strategy (Stefan Thewissen, OESO)’, NGSZ i.s.m. Ministerie SZW, 11 september 2019.

2018 (vanaf 1 oktober)

 • VB Bakker, Presentatie ‘Social investment, institutional complementary and employment: A comparative analysis across 26 OECD countries’, 7 december, RofSL, 2018
 • O Van Vliet, Presentatie ‘Globalization and Migration – The Political Economy of Welfare State Reform’. FGGA Research Seminar Series, Den Haag, 22 november 2018.
 • O Van Vliet, Presentatie ‘Do larger welfare states have tighter immigration policies? Social protection and immigration restriction in OECD countries’, SOLID Symposium, Leiden, 17 december 2018. 

2018 (1 januari tot en met 30 september)

 • Jason Beckfield, Harvard University, ‘Unequal Europe: How Regional Integration Reshaped the Welfare State and Reversed the Egalitarian Turn’, 23 mei 2018.
 • Stefan Thewissen, Overseas Development Institute London, ‘How has the middle been faring in rich countries?, 4 mei 2018.
 • Anton Hemerijck, European Union Institute, ‘Wellbeing Returns on Social Investment’, 16 april 2018.
 • Jochen Kluve, Humboldt University Berlin. ‘What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program Evaluations’, 14 februari 2018.

2017

 • Serena Trucchi, Ca' Foscari University of Venice, ‘Permanent versus transitory income shocks over the business cycle’, 20 december 2017.
 • Simon Deakin, University of Cambridge, ‘The Economic Effects of Laws Relating to Employment Protection and Different Forms of Employment: A Longitudinal Study for 117 Countries, 1990-2013’, 17 november 2017.
Deze website maakt gebruik van cookies.