Logo Universiteit Leiden.

nl en

Publicaties

Publicaties die verschijnen in het kader van het onderzoeksproject Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus (aug 2017 – aug 2022).

Overzicht publicaties

  2017 2018 2019 Totaal Gemiddeld
Publicaties 24 19 23 66 22
 - kern 18 11 19 48 16
 - overig 6 8 4 18 6

Publicaties in de kern van het programma

2019

 • Bakker VB & Vliet OP van (2019), Social Investment, Employment Outcomes and Policy and Institutional Complementarities: A Comparative Analysis across 26 OECD countries, Department of Economics Research Memorandum 2019.01, Leiden University. link
 • Been J, Rohwedder S & Hurd MD (2019), Does home production replace consumption spending? Evidence from shocks in housing wealth in the Great Recession, Review of Economics and Statistics. link
 • Been J, Rohwedder S & Hurd MD (2019), Minder werken gaat samen met meer huishoudproductie, Economisch Statistische Berichten 104(4771), 14 maart 2019. link
 • Caminada K, Goudswaard K, Wang C & Wang J (2019), Has the redistributive effect of social transfers and taxes changed over time across countries?, International Social Security Review 72(1): 3-31. link
 • Caminada K, Wang J, Goudswaard K & Wang C (2019), Relative income poverty rates and poverty alleviation via tax/benefit systems in 49 LIS-countries, 1967-2016 LIS Working Paper Series nr. 761. link
 • Caminada CLJ, Goudswaard KP, Wang C & Wang J (2019), Income inequality and fiscal redistribution in 31 countries after the crisis, Comparative Economic Studies 61(1): 119-148. link
 • Caminada K & Wang J (2019), The Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset on Relative Income Poverty Rates (dataset). link
 • Deursen C van, Koning PWC, García Gomez P & Riumallo Herl C (2019), Op de drempel van arbeidsongeschiktheid. De gevolgen voor werk en inkomen van wel of geen uitkering. UWV kennisverslag nr. 2019-01: Kenniscentrum UWV. link
 • Godard M, Koning P & Lindeboom M (2019), Targeting Disability Insurance Applicants with Screening, IZA Discussion paper 12343. link
 • Knoef MG (2019), Met datascience een passend pensioenadvies, Pensioen bestuur & management 16(1): 39-40. link
 • Koning P (2019), Banenafspraak en quotumregeling: snapt u het nog?, sociaalweb.nl, 12 augustus 2019. link
 • Koning P (2019), Terug van nooit weggeweest: loondoorbetaling bij ziekte (deel 2), ESB Blog, 4 februari 2019. link
 • Koning P (2019), Verleden, heden en toekomst van de arbeidsongeschiktheid, Economisch Statistische Berichten 104(4772), p 151-153. link
 • Kools L & Knoef M (2019), ‘Health and consumption preferences; estimating the health state dependence of utility using equivalence scales’, European Economic Review 113: 46-62. link
 • Kools L & Koning P (2019), Graded Return-to-Work as a Stepping Stone to Full Work Resumption, Journal of Health Economics 65, p. 189-209. link
 • De Nardi M, Fella G, Knoef MG, Paz-Pardo G & Ooijen R van (2019), Family and Government Insurance: Wage, Earnings, and Income Risks in the Netherlands and the U.S. NBER Working Paper Series no. 25832. [Working paper]. link
 • Vliet O van & Wang J (2019), The Political Economy of Social Assistance and Minimum Income Benefits: A Comparative Analysis across 26 OECD Countries, Comparative European Politics 17(1): 49-71. link
 • Vliet OP van (7 juni 2019), Globalisering, migratie en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid (Oratie. Instituut voor Fiscale en Economische Vakken, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Universiteit Leiden. link
 • Vliet OP van, Caminada K, Goudswaard K & Wang J (2019), Poverty reduction among older people through pensions: a comparative analysis, in: Bent Greve (eds.), Handbook of Poverty (Chapter 29; forthcoming).

2018 (vanaf 1 oktober)

 • Caminada K, Knoef M & Goudswaard K (2018), Toenemende spreiding in de drukverdeling van inkomensheffingen, Weekblad fiscaal recht  7256, 4 oktober 2018: 1245-1253. link
 • Cammeraat E, Jongen ELW & Koning PWC (2018), Investeren in jongeren tijdens de Grote Recessie, Economisch Statistische Berichten 103(4761). link
 • Marimpi M & Koning P (2018), Youth Minimum Wages and Youth Employment, IZA Journal of Labor Policy, 7:5. https://doi.org/10.1186/s40173-018-0098-4. link
 • Hassink W, Koning, P & Zwinkels, W (2018), Do Firms with Low Disability Risks Opt Out from Public to Private Insurance?, B.E. Journal of Economic Analysis and Policy 18(1): 1-11. link
 • Knoef MG (2018), Dromen over een goed pensioen: origami en datascience, TPEdigitaal 12(2): 82-94. link

2018 (1 januari tot en met 30 september)

 • Bresser J de, Knoef MG & Kools L (2018), Cutting One's Coat According to One's Cloth: How did the Great Recession affect retirement resources and expenditure goals? Netspar Academic Series nr. 05/2018-029.link
 • Caminada CLJ, Goudswaard KP, Vliet OP van & Bakker VB (2018), Verschillen in niveau en ontwikkeling van de inkomensongelijkheid, -herverdeling en -armoede in Nederland en België sinds 1995, Department of Economics Research Memorandum 2018.02, Leiden University. link
 • Cammeraat E, Jongen ELW & Koning PWC (2018), Investeren in jongeren tijdens de Grote Recessie, Economisch Statistische Berichten 103(4761): 220-223. link
 • Kools L & Koning PWC (2018), Graded Return-to-Work as a Stepping Stone to Full Work Resumption, IZA Discussion Paper Series nr. 11471. link
 • Vliet O van & Wang J (2018), The Political Economy of Social Assistance and Minimum Income Benefits: A Comparative Analysis across 26 OECD Countries, Comparative European Politics. doi: 10.1057/s41295-017-0109-7. link
 • Wang J, Caminada K, Goudswaard KP & Wang C (2018), Income polarization in 31 European countries and Europe wide, 2004-2012, Cambridge Journal of Economics 42(3): 797-816. link

2017

 • Been J, Caminada K, Goudswaard KP & Vliet OP van (2017), Public/private pension mix, income inequality, and poverty among the elderly in Europe: an empirical analysis using new and revised OECD data, Social Policy and Administration 51(7): 1079-1100. link
 • Brüggen L & Knoef MG (2017), Pensioen: de beperkte aandacht voor sparen voor later. In: Dur R. (red.) Gedragseconomie en beleid, Preadviezen voor de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde: 31-37. link
 • Caminada K (2017), Internationale inkomensverhoudingen na de crisis, Economische Statistische Berichten 102(4755): 587. link
 • Caminada K (2017), Stabiele inkomensverhoudingen door toegenomen (fiscale) herverdelingsinspanningen in Nederland, in: Fiscale vernieuwing op komst? Ars Notariatus 165, Wolters Kluwer: 3-28. link
 • Caminada K & Goudswaard K (2017), De inkomensverdeling van ouderen internationaal vergeleken, Geron Tijdschrift over ouder worden & maatschappij 19(3): 10-13. link
 • Caminada K, Goudswaard K & Been J (2017), Neemt de inkomensongelijkheid in Nederland toe? in: Chkalova K, Genabeek J van, Sanders J, Smits W. (red.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op ongelijkheid, Den Haag: CBS/TNO: 85-100. link
 • Caminada K, Goudswaard K & Been J (2017), De ontwikkeling van inkomensongelijkheid en inkomensherverdeling in Nederland 1990-2014: achtergrondinformatie, Department of Economics Research Memorandum 2017.02, Leiden University. link
 • Caminada K, Wang J, Goudswaard K & Wang C (2017), Income inequality and fiscal redistribution in 47 LIS-countries, 1967-2014, LIS Working Paper Series #724. link
 • Cammeraat E, Jongen ELW & Koning P (2017), Preventing NEETs During the Great Recession. The Effect of a Mandatory Activation Program for Young Welfare Recipients, IZA Working paper 11090. link
 • Goudswaard, KP (2017), Het nivelleringsfeestje houdt aan, TPEdigitaal 11(3): 44-48. link
 • Goudswaard KP & Caminada K (2017), Pensioenen voor zelfstandigen. In: Kremer M., Went R., Knottnerus A. (Eds.) Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werk en de moderne organisatie van arbeid, WRR-Verkenning. no. 36 Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 231-255. link
 • Koning P & Sonsbeek J van (2017), Making Disability Work? The Effect of Financial Incentives on Partially Disabled Workers, Labour Economics 2017(47): 202-215. link
 • Vliet O van (2017), Bijstandsuitkeringen in veel OESO-landen gedaald, Sociaal Bestek 2017/2018(6): 58-59. link
 • Vliet O van & Wang J (2017), The Political Economy of Social Assistance and Minimum Income Benefits: A Comparative Analysis across 26 OECD Countries, Comparative European Politics doi.org/1057/s41295-017-0109-7. link
 • Vriend S, Knoef M, Lammers M & ter Weel B. Inkomensmobiliteit in Nederland 2001-2014. SEO-rapport nr. 2017-10. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. link
 • Wang J, Caminada K & Wang C (2017), Measuring income polarization for 20 European countries, 2004-2013: A Shapley growth-redistribution decomposition, Eastern European Economics, 55(6): 477-499. link
 • Zwinkels W, Knoef MG, Caminada K, Goudswaard KP & Been J (2017), Zelfstandigen zonder pensioen?, Economisch Statistische Berichten, 102(4750): 254-256. link
 • Zwinkels W, Knoef MG, Been J, Caminada K & Goudswaard KP (2017), Zicht op ZZP pensioen, Netspar Industry Paper Series: Design Paper nr. 91. link

Overige pulbicaties

2019

 • Bosch N, Jongen ELW, Leenders W & Möhlmann J (2019), Non-Bunching at Kinks and Notches in Cash Transfers in the Netherlands, International Tax and Public Finance (12-07-2019). link
 • Jongen ELW & Stoel M (2019), The Elasticity of Taxable Labour Icome in the Netherlands, De Economist (27-08-2019): 1-28. link
 • Tijhuis O & Goudswaard K (2019), Naar een uniform arbeidscontract?, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 35(1): 141-156. link
 • Thewissen SH & Vliet OP van (2019), Competing with the Dragon: Employment effects of Chinese trade competition in 17 sectors across 18 OECD countries, Political Science Research and Methods 7(2): 215-232. link

2018 (vanaf 1 oktober)

 • Das M & Knoef MG (2018), Experimental and Longitudinal Data for Scientific and Policy Research: Open Access to Data Collected in the Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS) Panel. In: Crato N, Paruolo P (red. Data-Driven Policy Impact Evaluation: How Access to Microdata is Transforming Policy Design. Cham: Springer. 131-146. link
 • Boer HW de, Jongen ELW & Mastrogiacomo M. (2018), Tax-benefit reforms and structural models for labour supply. In: Haan J de Parlevliet J (red.) Structural Reforms – Moving the Economy Forward. Cham: Springer. 239-264. link
 • Thewissen SH & Vliet OP van (2018), Chinese Imports and Domestic Employment Across 18 OECD Countries, VOX CEPR Policy Portal (6 september 2018). link
 • Vliet OP van & Thewissen SH (2018), Minder binnenlandse werkgelegenheid door Chinese import, Me Judice (28 augustus 2018). link

2018 (1 januari tot en met 30 september)

 • Kools L & Knoef MG (2017), Health and the Marginal Utility of Consumption: Estimating Health State Dependence using Equivalence Scales, Netspar Academic Series nr. 04/2017-008. Tilburg: Netspar. link
 • Knoef MG, (2018), Big Data: oplossing voor alles? Sociaal Bestek, te verschijnen.
 • Muns S, Knoef M & Soest A van (2018), Verschil in levensverwachting tussen lage en hoge inkomens is verder gestegen, Me Judice. link
 • Thewissen SH, Vliet OP van & Wang C (2018), Taking the Sector Seriously: Data, Developments, and Drivers of Intrasectoral Earnings Inequality, Social Indicators Research 138(3): 1023-1048. link

2017

 • Been J & Vliet O van (2017), Early retirement across Europe. Does non-standard employment increase participation of older workers?, Kyklos 70(2): 163-188. link
 • Berge W van den, Jongen ELW & Wiel K van der (2017), Using Tax Deductions to Promote Lifelong Learning: Real and Shifting Responses, CPB Discussion Papers nr. 353. The Hague: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. link
 • Groot N de & Koning PWC (2017), Leidt premiedifferentiatie voor werkgevers tot minder arbeidsongeschiktheid?, TPEdigitaal 11(2): 64-82. link
 • Koning PWC & Sonsbeek JM van (2017), Actief arbeidsmarktbeleid tussen theorie en praktijk, Sociaal Bestek 2017(juni/juli): 11-12. link
 • Koning PWC, Vogels E & Lange M de (2017), De onderkant van de arbeidsmarkt en actief arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief, TPEdigitaal 11(1): 1-16. link
 • Koning PWC (2017), Sociale zekerheid en arbeidsmarkt in het Regeerakkoord, TPEdigitaal 11(3): 11-15. link

 

De publicaties zijn ook te downloaden via de profielpagina's van de individuele medewerkers van de afdeling Economie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.