Logo Universiteit Leiden.

nl en

Publicaties

Publicaties die verschijnen in het kader van het onderzoeksproject Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus.

Publicaties in de kern van het programma

2023

 • Been J. & Goudswaard K.P. (2023), Intertemporal and intratemporal consumption smoothing at retirement: micro evidence from detailed spending and time use data, Journal of Pension Economics and Finance 22(1): 1-22. link
 • Been J., Knoef M. & Vethaak H. (2023), A panel data sample selection model to estimate life-cycle earning profiles: how important is selection into full-time and part-time employment?. Netspar Academic Series nr. DP 05/2023‐026. Tilburg: Netspar. link
 • Been J., Suari-Andreu E., Knoef M.G. & Alessie R. (2023), Consumption and time use responses to unemployment: implications for the lifecycle model, LSE Economica : link
 • Berkel K. van, Knol J., Klijn A., Pomp M., Haes C. de, Caminada K. & Vuuren D. van (2023), Leer van buurlanden voor een beter sociaal minimum, Economisch Statistische Berichten 108(4825): 420-423. link
 • Bruijn E.J. de, Vethaak H., Koning P. & Knoef M. (2023), Debt relief for the financially vulnerable: impact on employment, welfare receipt, and mental health. IZA Discussion Paper Series nr. 16336. Bonn: IZA – Institute of Labor Economics. link
 • Bruijn E.J. de, Vethaak H.T., Koning P.W.C. & Knoef M.G. (2023), Afboeking bijstandsschuld nauwelijks effect op werk en mentale gezondheid, Economisch Statistische Berichten 108(4825): 428-431. link
 • Caminada K. & Goudswaard K. (2023), Beoogde vermindering van kinderarmoede vergt steviger beleid, Economisch Statistische Berichten 108(4825): 424-426. link
 • Goudswaard K.P. (2023), De Wet toekomst pensioenen: worden de doelen van 13 jaar geleden gehaald?, Pensioen magazine 2023(8/9): 6-8 (2023/93).
 • Goudswaard K.P. (2023), Position paper over de Wet toekomst pensioenen, Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer. Den Haag: Eerste Kamer. [102073344]. link
 • Vethaak H.T. (2023), Empirical Analysis of Social Insurance, Work Incentives and Employment Outcomes, Dissertatie. Institute of Tax Law and Economics, Faculty of Law, Leiden University, Meijers-reeks nr. MI-413. 

2022

 • Bakker V.B. & Vliet O.P. van (4 november 2022), Can social investment policies increase labour market participation? Analysing policy interplay. The Social Policy Blog [blog]. link
 • Been J., Suari-Andreu E. & Knoef M. (2022), Effecten van onverwacht baanverlies op gezondheid, Gerōn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 24(4). link
 • Caminada K & Goudswaard K (2021/2022), Dutch tax policy creates heterogeneity in tax burdens, in: S Cnossen & B Jacobs (eds.) Design for a better Dutch tax system, Oxford University Press: 311-325. link
 • Cammeraat E., Jongen E.L.W. & Koning P.W.C. (2022), The added-worker effect in the Netherlands before and during the Great Recession, Review of Economics of the Household. link
 • Goudswaard K. (2022), Position paper Hervorming pensioenstelsel. Den Haag, Rondetafelgesprek Tweede Kamer. link 
 • Goudswaard K.P. (2022), Blijft de inkomensongelijkheid stabiel?, TPEdigitaal 16(1): 18-21. link 
 • Collewet, M., Fairley, K., Kessels, R., Knoef, M. en Van Vliet, O. (2022) Nederlanders zijn voor een genereuze én activerende bijstand. Economisch Statistische Berichten 107(4813).  link
 • Knoef M.G. (2022), De hervorming van het pensioenstelsel: iedereen heeft er mee te maken. Den Haag, Tweede Kamer. link
 • Stam M.T.C. (2022), Essays on Welfare Benefits, Employment and Crime, Proefschrift, Leiden. link

2021

 • Bakker VB & Vliet OP van (2021), Social investment, employment and policy and institutional complementarities: a comparative analysis across 26 OECD countries, Journal of Social Policy, 1-23. link
 • Been J & Goudswaard KP (2021), Intertemporal versus intratemporal consumption smoothing at retirement: Micro evidence from detailed spending and time use data, Journal of Pension Economics and Finance forthcoming. link
 • Been J, Rohwedder S & Hurd M (2021), Households’ joint consumption spending and home production responses to retirement in the US, Review of Economics of the Household, forthcoming. link
 • Bos W, Caminada K, Jongen E & Otten F (2021), Inkomensverhoudingen, in: Caminada K, Jongen E, Bos W, Brakel M van den & Otten F (red.) Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Leiden (oktober 2021). link
 • Bresser J de, Knoef MG & Kools L (2021), Cutting One's Coat According to One's Cloth: How did the Great Recession affect retirement resources and expenditure goals?, Journal of Economic Behavior & Organization 188: 126-166. link
 • Caminada C.L.J., Jongen E.L.W., Bos W., Brakel M. van den & Otten F. (2021), Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht, CBS-Webmagazine (14 Oktober 2021). link
 • Caminada K, Been J, Brakel M van den & Goudswaard K (2021), Inkomensongelijkheid en herverdeling, in: Caminada K, Jongen E, Bos W, Brakel M van den & Otten F (red.) Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Leiden (oktober 2021). link
 • Caminada K, Been J, Gidding K & Jongen E (2021), Belastingdrukverdeling, in: Caminada K, Jongen E, Bos W, Brakel M van den & Otten F (red.) Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Leiden (oktober 2021). link
 • Caminada K, Been J, Goudswaard K, Nieuweboer J & Vethaak H (2021), Samenstelling en verdeling van inkomen, in: Caminada K, Jongen E, Bos W, Brakel M van den & Otten F (red.) Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Leiden (oktober 2021). link
 • Caminada K & Goudswaard K (2021/2022), Dutch tax policy creates heterogeneity in tax burdens, in: S Cnossen & B Jacobs (eds.) Design for a better Dutch tax system, Oxford University Press: 311-325.
 • Caminada CLJ, Goudswaard KP, Wang C & Wang J (2021), Antipoverty effects of various social transfers and income taxes across countries, Social Indicators Research 154(3): 1055-1076. link
 • Caminada K & Stevens LGM (2021), Update Blauwdruk voor belastinghervorming 2021, Weekblad Fiscaal Recht, no. 7394, 26 augustus 2021: 1108-1131.
 • Cammeraat E, Jongen ELW & Koning PWC (2021), Preventing NEETs during the Great Recession: the effects of mandatory activation programs for young welfare recipients, Empirical Economics, forthcoming
 • De Nardi M, Fella G, Knoef MG, Paz-Pardo G & Ooijen R van (2021), Family and government insurance: wage, earnings, and income risks in the Netherlands and the U.S, Journal of Public Economics 193: 104327. link
 • Goudswaard KP (2021), Betere pensioenen voor zzp’ers. In: Hirsch Ballin EMH, Jaspers APCM, Knottnerus JA & Vinke H (red.) De toekomst van de sociale zekerheid: De menselijke maat in een solidaire samenleving. Aangeboden aan dr. EP de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak. Den Haag: Boom juridisch. 133-149. link
 • Jongen E, Caminada K & Pouwels N (2021), Topinkomens, in: Caminada K, Jongen E, Bos W, Brakel M van den & Otten F (red.) Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Leiden (oktober 2021). link
 • Knoef MG, Rutten A & Vuuren D van (2021) Hogere AOW-leeftijd stimuleert doorwerken van jongere partner, Economisch Statistische Berichten (June 2021). link
 • Koning PWC (2021), Werkt de WIA? Over de benutting van verdiencapaciteit van arbeidsongeschikten. In: Hirsch Ballin EMH, Jaspers APCM, Knottnerus JA & Vinke H (red.) De toekomst van de sociale zekerheid: De menselijke maat in een solidaire samenleving. Aangeboden aan dr. EP de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak. Den Haag: Boom juridisch. 199-218. link
 • Koning PWC & Vethaak HT (2021), Decomposing Employment Trends of Disabled Workers. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, forthcoming.
 • Otten F, Arts F, Caminada K & Goudswaard K (2021), Kans op armoede, in: Caminada K, Jongen E, Bos W, Brakel M van den & Otten F (red.) Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Leiden (oktober 2021). link
 • Stam MT (2021), The relationship between welfare benefits, employment and crime, proefschrift.
 • Vethaak H, Been J & Jongen E (2021), Steeds vaker hebben partners een vergelijkbare inkomenspositie, Economisch Statistische Berichten, forthcoming.
 • Vliet O van, Bakker V & Doorn L van (2021), From social protection to social investment: European responses to globalization, technological change, labour market flexibilization, and migration. In: G. Fischer and R. Strauss (ed.) Europe’s income, wealth, consumption, and inequality. Oxford: Oxford University Press, 343-394. link

2020 

 • Been J, Rohwedder S & Hurd MD (2020), Does home production replace consumption spending? Evidence from shocks in housing wealth in the Great Recession, Review of Economics and Statistics 102(1): 113-128. link
 • Been J, Suari-Andreu E, Knoef M & Alessie R (2020), Consumption responses to unemployment shocks. Netspar DP 01/2020-005. link
 • Been J & Knoef, MG (2020), Effecten van versobering WW op het uittreedgedrag van oudere werkenden. In: Heerma van Voss GJJ, Marwijk Kooy AG van (red.) De oudere werkende en het sociaal recht. Monografieën Sociaal Recht nr. 76, Deventer: Wolters Kluwer. 7-16. link
 • Been J & Goudswaard K (2020), Intertemporal and intratemporal consumption smoothing at retirement: Micro evidence from detailed spending and time use data, Netspar Discussion Paper 09/2020-025. link
 • Caminada K, Goudswaard K, Vliet OP van & Bakker V (2020), Inkomensherverdeling en armoedereductie door sociale uitkeringen en belastingen in België en Nederland, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 61(2019/2): 285-315. link 
 • Caminada K, Goudswaard K, Vliet OP van & Bakker V (2020), Redistribution des revenus et réduction de la pauvreté par les allocations sociales et les impôts en Belgique et aux Pays-Bas, Revue belge de sécurité sociale 61(2019/2): 285-315. NB: dit artikel is een vertaling van het hierboven vermelde artikel. link 
 • Caminada K & Goudswaard K (2020), Combating poverty in the European Union, in: Afshin Ellian & Raisa Blommestijn (eds.) Reflections on democracy in the European Union, Eleven International Publishing: 3-26. link
 • Godard M, Koning PWC & Lindeboom M (2020), Application and Award Responses to Stricter Screening in Disability Insurance. Lyon, St. Etienne: HAL. link
 • Goudswaard K & Caminada K (2020), Arbeidsparticipatie ouderen in nationaal en internationaal perspectief. In: Heerma van Voss GJJ, Marwijk Kooy AG van (red.) De oudere werkende en het sociaal recht. Monografieën Sociaal Recht nr. 76, Deventer: Wolters Kluwer. 7-16. link
 • Goudswaard KP (2020), Hervorming van het pensioenstelsel. In: Heerma van Voss GJJ, Marwijk Kooy AG van (red.) De oudere werkende en het sociaal recht. Monografieën Sociaal Recht nr. 76, Deventer: Wolters Kluwer. 219-236. link
 • Kantarci, T, Been, J & Van Soest AHO (2020), How will disabled workers respond to a higher retirement age? Netspar Design Paper, forthcoming.
 • Koning P (2020), Is het glas halfvol of halfleeg? Het gebruik van kennis over effectiviteit in de gemeentelijke re-integratiepraktijk. In: Bosselaar H (red.) Met andere ogen. Onderzoekers over 5 jaar Participatiewet, Den Haag: Boom Bestuurskunde. 159-173. link
 • Koning P & Vethaak H (2020), WIA-aanvragers hebben steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt, Economisch Statistische Berichten 105(4784). 24 maart 2020. link
 • Vliet OP van, Caminada CLJ, Goudswaard KP & Wang J (2020), Poverty reduction among older people through pensions: a comparative analysis. In: Greve B (red.) Routledge International Handbook of Poverty. Routledge international handbooks London-New York: Routledge. 363-375. link
 • Zijlstra W, De Bresser J, Knoef MG (2020), Keuzes tijdens de pensioenopbouw: de effecten van nudging met volgorde en standaardopties. Netspar Design paper 157. link

2019

 • Bakker VB & Vliet OP van (2019), Social Investment, Employment Outcomes and Policy and Institutional Complementarities: A Comparative Analysis across 26 OECD countries, Department of Economics Research Memorandum 2019.01, Leiden University. link
 • Been J, Rohwedder S & Hurd MD (2019), Does home production replace consumption spending? Evidence from shocks in housing wealth in the Great Recession, Review of Economics and Statistics. link
 • Been J, Rohwedder S & Hurd MD (2019), Minder werken gaat samen met meer huishoudproductie, Economisch Statistische Berichten 104(4771), 14 maart 2019. link
 • Caminada K & Goudswaard K (2019), Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen in lastendruk, in: Cnossen S & Jacobs B (red), Ontwerp voor beter belastingstelsel, Amsterdam: ESB. 214-224. link
 • Caminada K, Goudswaard K, Wang C & Wang J (2019), Has the redistributive effect of social transfers and taxes changed over time across countries?, International Social Security Review 72(1): 3-31. link
 • Caminada K, Wang J, Goudswaard K & Wang C (2019), Relative income poverty rates and poverty alleviation via tax/benefit systems in 49 LIS-countries, 1967-2016 LIS Working Paper Series nr. 761. link
 • Caminada CLJ, Goudswaard KP, Wang C & Wang J (2019), Income inequality and fiscal redistribution in 31 countries after the crisis, Comparative Economic Studies 61(1): 119-148. link
 • Caminada K & Wang J (2019), The Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset on Relative Income Poverty Rates (dataset). link
 • Deursen C van, Koning PWC, García Gomez P & Riumallo Herl C (2019), Op de drempel van arbeidsongeschiktheid. De gevolgen voor werk en inkomen van wel of geen uitkering. UWV kennisverslag nr. 2019-01: Kenniscentrum UWV. link
 • Godard M, Koning P & Lindeboom M (2019), Targeting Disability Insurance Applicants with Screening, IZA Discussion paper 12343. link
 • Knoef MG (2019), Met datascience een passend pensioenadvies, Pensioen bestuur & management 16(1): 39-40. link
 • Koning P (2019), Banenafspraak en quotumregeling: snapt u het nog?, sociaalweb.nl, 12 augustus 2019. link
 • Koning P (2019), Terug van nooit weggeweest: loondoorbetaling bij ziekte (deel 2), ESB Blog, 4 februari 2019. link
 • Koning P (2019), Verleden, heden en toekomst van de arbeidsongeschiktheid, Economisch Statistische Berichten 104(4772), p 151-153. link
 • Koning P & Vethaak H (2019), ‘Decomposing Employment Trends of Disabled Workers’, IZA institute of labor economics, discussion paper 12775. link
 • Kools L & Knoef M (2019), ‘Health and consumption preferences; estimating the health state dependence of utility using equivalence scales’, European Economic Review 113: 46-62. link
 • Kools L & Koning P (2019), Graded Return-to-Work as a Stepping Stone to Full Work Resumption, Journal of Health Economics 65, p. 189-209. link
 • De Nardi M, Fella G, Knoef MG, Paz-Pardo G & Ooijen R van (2019), Family and Government Insurance: Wage, Earnings, and Income Risks in the Netherlands and the U.S. NBER Working Paper Series no. 25832. [Working paper]. link
 • Vliet OP van & Wang J (2019), The Political Economy of Social Assistance and Minimum Income Benefits: A Comparative Analysis across 26 OECD Countries, Comparative European Politics 17(1): 49-71. link
 • Vliet OP van (7 juni 2019), Globalisering, migratie en technologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid (Oratie. Instituut voor Fiscale en Economische Vakken, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Universiteit Leiden. link
 • Vliet OP van, Caminada K, Goudswaard K & Wang J (2019), Poverty reduction among older people through pensions: a comparative analysis, in: Bent Greve (eds.), Handbook of Poverty (Chapter 29): 363-375.

2018 

 • Bresser J de, Knoef MG & Kools L (2018), Cutting One's Coat According to One's Cloth: How did the Great Recession affect retirement resources and expenditure goals? Netspar Academic Series nr. 05/2018-029. link
 • Caminada CLJ, Goudswaard KP, Vliet OP van & Bakker VB (2018), Verschillen in niveau en ontwikkeling van de inkomensongelijkheid, -herverdeling en -armoede in Nederland en België sinds 1995, Department of Economics Research Memorandum 2018.02, Leiden University. link 
 • Caminada K, Knoef M & Goudswaard K (2018), Toenemende spreiding in de drukverdeling van inkomensheffingen, Weekblad fiscaal recht  7256, 4 oktober 2018: 1245-1253. link
 • Cammeraat E, Jongen ELW & Koning PWC (2018), Investeren in jongeren tijdens de Grote Recessie, Economisch Statistische Berichten 103(4761). link
 • Hassink W, Koning, P & Zwinkels, W (2018), Do Firms with Low Disability Risks Opt Out from Public to Private Insurance?, B.E. Journal of Economic Analysis and Policy 18(1): 1-11. link
 • Knoef MG (2018), Dromen over een goed pensioen: origami en datascience, TPEdigitaal 12(2): 82-94. link
 • Kools L & Koning PWC (2018), Graded Return-to-Work as a Stepping Stone to Full Work Resumption, IZA Discussion Paper Series nr. 11471. link
 • Marimpi M & Koning P (2018), Youth Minimum Wages and Youth Employment, IZA Journal of Labor Policy, 7:5. https://doi.org/10.1186/s40173-018-0098-4. link
 • Vliet O van & Wang J (2018), The Political Economy of Social Assistance and Minimum Income Benefits: A Comparative Analysis across 26 OECD Countries, Comparative European Politics. doi: 10.1057/s41295-017-0109-7. link
 • Wang J, Caminada K, Goudswaard KP & Wang C (2018), Income polarization in 31 European countries and Europe wide, 2004-2012, Cambridge Journal of Economics 42(3): 797-816. link

2017

 • Been J, Caminada K, Goudswaard KP & Vliet OP van (2017), Public/private pension mix, income inequality, and poverty among the elderly in Europe: an empirical analysis using new and revised OECD data, Social Policy and Administration 51(7): 1079-1100. link
 • Brüggen L & Knoef MG (2017), Pensioen: de beperkte aandacht voor sparen voor later. In: Dur R. (red.) Gedragseconomie en beleid, Preadviezen voor de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde: 31-37. link
 • Caminada K (2017), Internationale inkomensverhoudingen na de crisis, Economische Statistische Berichten 102(4755): 587. link
 • Caminada K (2017), Stabiele inkomensverhoudingen door toegenomen (fiscale) herverdelingsinspanningen in Nederland, in: Fiscale vernieuwing op komst? Ars Notariatus 165, Wolters Kluwer: 3-28. link
 • Caminada K & Goudswaard K (2017), De inkomensverdeling van ouderen internationaal vergeleken, Geron Tijdschrift over ouder worden & maatschappij 19(3): 10-13. link
 • Caminada K, Goudswaard K & Been J (2017), Neemt de inkomensongelijkheid in Nederland toe? in: Chkalova K, Genabeek J van, Sanders J, Smits W. (red.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op ongelijkheid, Den Haag: CBS/TNO: 85-100. link
 • Caminada K, Goudswaard K & Been J (2017), De ontwikkeling van inkomensongelijkheid en inkomensherverdeling in Nederland 1990-2014: achtergrondinformatie, Department of Economics Research Memorandum 2017.02, Leiden University. link
 • Caminada K, Wang J, Goudswaard K & Wang C (2017), Income inequality and fiscal redistribution in 47 LIS-countries, 1967-2014, LIS Working Paper Series #724. link
 • Cammeraat E, Jongen ELW & Koning P (2017), Preventing NEETs During the Great Recession. The Effect of a Mandatory Activation Program for Young Welfare Recipients, IZA Working paper 11090. link
 • Goudswaard, KP (2017), Het nivelleringsfeestje houdt aan, TPEdigitaal 11(3): 44-48. link
 • Goudswaard KP & Caminada K (2017), Pensioenen voor zelfstandigen. In: Kremer M., Went R., Knottnerus A. (Eds.) Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werk en de moderne organisatie van arbeid, WRR-Verkenning. no. 36 Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 231-255. link
 • Koning P & Sonsbeek J van (2017), Making Disability Work? The Effect of Financial Incentives on Partially Disabled Workers, Labour Economics 2017(47): 202-215. link
 • Vliet O van (2017), Bijstandsuitkeringen in veel OESO-landen gedaald, Sociaal Bestek 2017/2018(6): 58-59. link
 • Vliet O van & Wang J (2017), The Political Economy of Social Assistance and Minimum Income Benefits: A Comparative Analysis across 26 OECD Countries, Comparative European Politics doi.org/1057/s41295-017-0109-7. link
 • Vriend S, Knoef M, Lammers M & ter Weel B. Inkomensmobiliteit in Nederland 2001-2014. SEO-rapport nr. 2017-10. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. link
 • Wang J, Caminada K & Wang C (2017), Measuring income polarization for 20 European countries, 2004-2013: A Shapley growth-redistribution decomposition, Eastern European Economics, 55(6): 477-499. link
 • Zwinkels W, Knoef MG, Caminada K, Goudswaard KP & Been J (2017), Zelfstandigen zonder pensioen?, Economisch Statistische Berichten, 102(4750): 254-256. link
 • Zwinkels W, Knoef MG, Been J, Caminada K & Goudswaard KP (2017), Zicht op ZZP pensioen, Netspar Industry Paper Series: Design Paper nr. 91. link

Overige publicaties

2023

 • Been J. & Knoef M.G. (2023), Student loans, spending, and parental transfers: insights from a nudge in student loan policy in the Netherlands, Economics of Education Review 96: 1-16 (102457). link

2022

 • Been J., Suari-Andreu E. & Knoef M.G. (2022), Effecten van onverwacht baanverlies op gezondheid, Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, 24 (4). link  
 • Been J., Suari-Andreu E. & Knoef M.G. (2022), The short-run effects of unexpected job loss on health, Netspar Academic Series nr. DP 05/2022‐016. link
 • Been J., Van Mourik C. & Knoef M.G. (2022), The causal effect of retirement on health: A meta-analysis, Netspar Academic Series nr. DP 06/2022‐019. link
 • Boer H.W. de, Jongen E.L.W. & Kabatek J. (2022), The effectiveness of fiscal stimuli for working parents, Labour Economics 76: 1-15. link
 • Bresser J. de, Knoef M.G. & Ooijen R. van (2022), Preferences for in-kind and in-cash home care insurance, Journal of Health Economics 84: 102626. link
 • Caminada C.L.J. (2022), Hoognodige belastinghervorming en vereenvoudiging blijven uit, TPEdigitaal 16(1): 1-9. link
 • Diris R.E.M., Jongen E.L.W. & Vliet O.P. van (2022), Zelfstandigen hard geraakt door coronacrisis, Economisch Statistische Berichten 107(4810): 248-250. link
 • Kali, S., Been, J., Knoef, M. en Van Marwijk Kooy, A. (2022) De gevolgen van arbeidsmarktkeuzes voor het pensioen van vrouwen: Oplossingsrichtingen ter voorkoming van de gender pension gap, Vakblad Financiële Planning, April 2022. link
 • Knoef M. (2022), Inflatie vanuit burgerperspectief. Den Haag, Rondetafelgesprek Inflatie, Tweede Kamer. link
 • Knoef M., Loon R.P. van Turlings M., Toorn M. van, Weehuizen F., Dees B. & Goossens J. (2022), Matchmaking in pensioenland: welk pensioen past bij welke deelnemer? Netspar Industry Paper Series: Design Paper nr. 202. link
 • Knoef M.G. (2022), Verhoogt risicopreferentie-onderzoek vertrouwen?, Pensioen bestuur & management 2022(2). link

2021 

 • Been J, Gielen A, Knoef MG & Moroni G (2021), Activering van werkloze grootvaders beïnvloedt de leerresultaten van kleinkinderen, Economisch Statistische Berichten. link
 • Been J, Gielen A, Knoef MG & Moroni G. (2021), Activering van werkloze grootvaders beïnvloedt de leerresultaten van kleinkinderen, KVS Preadviezen. link
 • Boer HW de & Jongen ELW (2021), Analysing tax-benefit reforms in the Netherlands using structural models and natural experiments, Journal of Population Economics. link
 • Diris REM, Doorn LMJ van & Vliet OP van (2021), Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw, Tijdschrift voor arbeidsrecht in context 10(2): 88-100. link
 • Kali S, Been J, Knoef M & Van Marwijk Kooy, A (2021), Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: De gender gap in Nederlandse tweede pijler pensioenen, Netspar Design Paper. link
 • Kali S., Been J., Knoef M.G. & Marwijk Kooy A.G. van (2021), Oplossingsrichtingen voor de gender gap in Nederlandse tweedepijlerpensioenen, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2021(6): 25-33 (TPV 2021/47). link
 • Van Marwijk Kooy A, Been J, Knoef MG & Kali S (2021) Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: de genderkloof in Nederlandse tweedepijlerpensioenen, Netspar Design paper 178.  link
 • Koopmans P.L., Knoef M.G. & Lent M. van (2021), The Demand for Retirement Products: The Role of Withdrawal Flexibility and Administrative Burden (De vraag naar pensioenproducten: de rol van flexibele opname en administratieve lasten) Netspar Industry Paper Series: Design Paper nr. 197. link
 • Vliet OP van & Doorn L van (2021), Baanpolarisatie en flexibilisering op de Europese arbeidsmarkt: Beleidsimplicaties voor Nederland. In: Hirsch Ballin EMH, Jaspers APCM, Knottnerus JA & Vinke H (red.) De toekomst van de sociale zekerheid: De menselijke maat in een solidaire samenleving. Den Haag: Boom juridisch. 287-304. link
 • Vliet OP van & Bennaars H (reds.) (2021), Regulering van de arbeidsmarkt vanuit multidisciplinair perspectief. Themanummer. Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 10(2). link
 • Vliet OP van & Bennaars H (2021), Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?, Tijdschrift voor arbeidsrecht in context 10(2): 57-61. link

2020

 • Atav T, Jongen ELW & Rabaté S (2020), De hogere AOW-leeftijd levert de overheid ook netto flink wat op, ESB 105(4783): 137-139. link
 • Been J, Knoef MG & Dalhuijsen J (2020), Early-life financial behavior, intergenerational transfers, and employment: Insights from a nudge in student loan policy. Netspar DP 06/2020-017. link
 • Been J, Knoef MG & Dalhuijsen J (2020) Uitgelicht: Studieschuld, ESB 27 augustus 2020. link
 • Bennaars JH & Vliet OP van (2020), COVID-19 en de arbeidsmarkt: pas op voor de groef!, Tijdschrift voor arbeidsrecht in context 9(2): 63-64. link
 • Boer HW de & Jongen ELW (2020), Analysing Tax-Benefit Reforms in the Netherlands: Using Structural Models and Natural Experiments IZA Discussion Paper Series nr. 12892. Bonn: IZA. link
 • Broeders T, Knoef MG & Been J (2020), Ouders springen meer bij door het afschaffen van de basisbeurs voor studenten, Economisch Statistische Berichten 105(4792). link
 • Caminada K (2020), Vijf jaar na de introductie van het sociaal leenstelsel: kosten en baten van het hoger onderwijs, Bestuurskundige Berichten 35(1 - februari 2020): 14-20. link
 • Gercama L, Sonsbeek JM van & Koopmans P (2020), Uitkeringselasticiteiten werkloosheid (Kansrijk arbeidsmarktbeleid) CPB Achtergronddocument. Den Haag: CPB. link
 • Heyma A, Vervliet T, Lammers M & Schwartz T (m.m.v. Pierre Koning) (2020), Ervaringen met persoonlijke dienstverlening door UWV in de WW. Eerste resultaten experimenteel onderzoek 2018-2019, SEO Rapport 2020-08. 
 • Jongen ELW & Koning PLW (2020), Lessen voor de NOW, CPB Coronapublicatie. link
 • Knoef MG, Been J & Van Putten M (2020), Pensioenbewustzijn verhogen met brieven en sociale media. Netspar Design paper 147. link
 • Koning PLW & Koopmans C (2020), Onafhankelijke reactie op “Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen 2010-2018”. link
 • Koon L, Lammers M & Luiten W (m.m.v. Pierre Koning) (2020), Haalbaarheidsanalyse Wajong dienstverlening UWV. Mogelijkheden voor een effectmeting van de dienstverlening van UWV aan Wajongers, SEO-rapport. 
 • Platform Toekomst van Arbeid (2020), Investeren in mensen. Concrete voorstellen tot een grotere waarde van werk, 28 juni 2020. link
 • Sonsbeek JM van, Berkhout E & Koopmans P (2020), Uitkeringselasticiteiten arbeidsongeschiktheid (Kansrijk arbeidsmarktbeleid) CPB Achtergronddocument. Den Haag: CPB. link
 • Yildiz B, Schuring M, Knoef MG & Burdorf A (2020), Chronic diseases and multimorbidity among unemployed and employed persons in the Netherlands: a register-based cross-sectional study, BMJ Open 10(e035037): 1-9. link
 • Zoonen L van, Schokker L, Schuring M, Knoef MG, Burdorf A, Yildiz B, Kooij M van & Moors F (2020), Wat werkt voor wie? Resultaten van het onderzoek naar de inzet van big data voor het verbeteren van het re-integratietraject. Leiden-Delft-Rotterdam: Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities.

2019

 • Bosch N, Jongen ELW, Leenders W & Möhlmann J (2019), Non-Bunching at Kinks and Notches in Cash Transfers in the Netherlands, International Tax and Public Finance (12-07-2019). link
 • Jongen ELW & Stoel M (2019), The Elasticity of Taxable Labour Icome in the Netherlands, De Economist (27-08-2019): 1-28. link
 • Thewissen SH & Vliet OP van (2019), Competing with the Dragon: Employment effects of Chinese trade competition in 17 sectors across 18 OECD countries, Political Science Research and Methods 7(2): 215-232. link
 • Tijhuis O & Goudswaard K (2019), Naar een uniform arbeidscontract?, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 35(1): 141-156. link
 • Vollaard B, Knoef MG & Dijk T van (2019), Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden. Een experiment in een penitentiaire inrichting. Tilburg & Leiden: Tilburg University & Universiteit Leiden. link

2018 

 • Boer HW de, Jongen ELW & Mastrogiacomo M. (2018), Tax-benefit reforms and structural models for labour supply. In: Haan J de Parlevliet J (red.) Structural Reforms – Moving the Economy Forward. Cham: Springer. 239-264. link
 • Das M & Knoef MG (2018), Experimental and Longitudinal Data for Scientific and Policy Research: Open Access to Data Collected in the Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS) Panel. In: Crato N, Paruolo P (red. Data-Driven Policy Impact Evaluation: How Access to Microdata is Transforming Policy Design. Cham: Springer. 131-146. link
 • Knoef MG, (2018), Big Data: oplossing voor alles? Sociaal Bestek, 80(5): 17.
 • Kools L & Knoef MG (2017), Health and the Marginal Utility of Consumption: Estimating Health State Dependence using Equivalence Scales, Netspar Academic Series nr. 04/2017-008. Tilburg: Netspar. link
 • Muns S, Knoef M & Soest A van (2018), Verschil in levensverwachting tussen lage en hoge inkomens is verder gestegen, Me Judice. link
 • Thewissen SH & Vliet OP van (2018), Chinese Imports and Domestic Employment Across 18 OECD Countries, VOX CEPR Policy Portal (6 september 2018). link
 • Thewissen SH, Vliet OP van & Wang C (2018), Taking the Sector Seriously: Data, Developments, and Drivers of Intrasectoral Earnings Inequality, Social Indicators Research 138(3): 1023-1048. link
 • Vliet OP van & Thewissen SH (2018), Minder binnenlandse werkgelegenheid door Chinese import, Me Judice (28 augustus 2018). link

2017

 • Been J & Vliet O van (2017), Early retirement across Europe. Does non-standard employment increase participation of older workers?, Kyklos 70(2): 163-188. link
 • Berge W van den, Jongen ELW & Wiel K van der (2017), Using Tax Deductions to Promote Lifelong Learning: Real and Shifting Responses, CPB Discussion Papers nr. 353. The Hague: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. link
 • Groot N de & Koning PWC (2017), Leidt premiedifferentiatie voor werkgevers tot minder arbeidsongeschiktheid?, TPEdigitaal 11(2): 64-82. link
 • Koning PWC & Sonsbeek JM van (2017), Actief arbeidsmarktbeleid tussen theorie en praktijk, Sociaal Bestek 2017(juni/juli): 11-12. link
 • Koning PWC, Vogels E & Lange M de (2017), De onderkant van de arbeidsmarkt en actief arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief, TPEdigitaal 11(1): 1-16. link
 • Koning PWC (2017), Sociale zekerheid en arbeidsmarkt in het Regeerakkoord, TPEdigitaal 11(3): 11-15. link

 

De publicaties zijn ook te downloaden via de profielpagina's van de individuele medewerkers van de afdeling Economie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.