Logo Universiteit Leiden.

nl en

Toetsen Colloquium Doctum

Het Talencentrum verzorgt een deel van de toetsen in het kader van het Colloquium Doctum, waaronder de toets Engels. De toetsing sluit nauw aan bij het gebruik van de te toetsen talen in de opleiding die u van plan bent te gaan volgen.

Informatie over de toets Engels

De toets bestaat uit twee teksten op C1 niveau. Doel is vast te stellen of de cursist dit niveau daadwerkelijk heeft. De cursist krijgt voorafgaand aan het CD gesprek een half uur de tijd om de teksten te bestuderen en vervolgens wordt gedurende een half uur een reeks vragen over deze teksten gesteld. Allereerst wordt bij de bespreking gekeken in hoeverre de kandidaat het Engels beheerst en daarna wordt dieper op de teksten ingegaan. Hierbij wordt o.a. getest of de cursist in staat is tussen de regels door te lezen en echt snapt wat de schrijver met bepaalde passages bedoelt en er wordt gekeken of de kandidaat in staat is de teksten in een bredere context te plaatsen. 

Kosten en Annuleren

 
Kosten

De kosten zijn 100 euro per toets / herkansing. U hebt recht op één herkansing per toets. Mocht u dus gebruik maken van een herkansing dan betaalt u nogmaals 100 euro. De kosten zijn niet restitueerbaar. 

Annuleren 

Als u zich hebt opgegeven voor een toets dan gaan wij ervan uit dat u aanwezig bent op de afgesproken dag / tijd. De examinator rekent op u en maakt tijd voor u vrij. Mocht u dus verhinderd zijn dan dient u ons tijdig (hooguit één dag van tevoren) per email te informeren: talencentrum@hum.leidenuniv.nl. Indien u afwezig bent zonder berichtgeving dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Legitimatie

Tijdens het examen moet u zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een recente pasfoto.

Deze website maakt gebruik van cookies.