Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over ATC

Het Academisch Talencentrum is onderdeel van het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). Studenten en medewerkers kunnen bij het Talencentrum taal- en cultuurcursussen volgen.

Bedrijven, instellingen en particulieren

Ook voor mensen en instellingen van buiten de Universiteit Leiden staan de cursussen van het Academisch Talencentrum open. Onderwijs op maat voor individuen of groepen behoort eveneens tot de mogelijkheden, ook in company.

Expertise en didactische uitgangspunten

Bij het Academisch Talencentrum werken ervaren docenten die gespecialiseerd zijn in taal- en cultuuronderwijs aan hoger opgeleiden. Ook heeft het instituut expertise in huis over taaltoetsing en taalassessment. Het Academisch Talencentrum baseert zich op de volgende didactische uitgangspunten:

  1. communicatie staat centraal
  2. kennis óver de taal is belangrijk
  3. taal en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden
  4. de cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces
  5. motivatie en zelfvertrouwen zijn randvoorwaarden
  6. er is een goede mix van onderwijsvormen, passend bij de leerdoelen

Taal en cultuur

Het Academisch Talencentrum biedt taalonderwijs in een groot aantal talen, zowel voor beginners als gevorderden. Culturele aspecten vormen een vast onderdeel van het taalonderwijs. 
Voor wie zich voorbereidt op een buitenlandverblijf of voor mensen uit het buitenland die zich in Nederland vestigen, stelt het Academisch Talencentrum een acculturatiecursus op maat samen. Ook advisering op het gebied van intercultureel managent behoort tot de mogelijkheden.

Vertalen en redactiediensten

De vertaalafdeling van het Academisch Talencentrum heeft ruime ervaring met vertaalwerk van het Nederlands naar het Engels en van het Engels naar het Nederlands.

Taaltoetsing en taalassessment op maat

Het Academisch Talencentrum organiseert taaltoetsen met het oog op toelating tot de universiteit. Ook taaltoetsing en taalassessment op maat is mogelijk.

Kwaliteitsborging en Certificering

Het Academisch Talencentrum staat bekend om de kwaliteit van ons werk, onze service en klantvriendelijkheid. Iedere cursus wordt grondig geëvalueerd. De volgende kwaliteitslabels en lidmaatschappen bevestigen de hoge standaard die ATC hanteert.

Deze website maakt gebruik van cookies.