Logo Universiteit Leiden.

nl en

Toets Nederlands

Voordat u zich kunt inschrijven voor een cursus Nederlands, moet u een toelatingstoets afleggen. Hiervoor kunt u zich zonder afspraak melden tussen 9.00-14.00 uur van maandag t/m vrijdag bij de balie van ATC. De uitslag van de toets volgt per e-mail.

Het Common European Framework of Reference for Languages

Niveau

 • A1 beginners
 • A2 beginners+
 • B1 halfgevorderden
 • B2 gevorderden
 • C1 vergevorderden
 • C2 (bijna) moedertaal  
Vaardigheid
 • luisteren
 • lezen
 • spreken productie
 • spreken interactie
 • schrijven

Klik op een vaardigheid voor een beschrijving van de niveaus.

Algemeen

Het Common European Framework (Europees Referentiekader) is ontwikkeld onder auspiciƫn van de Raad van Europa met als doel de beschrijving van taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Steeds meer taalinstituten gebruiken dit referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. De niveaus van het referentiekader zijn ook steeds vaker op certificaten en diploma's aan te treffen. De niveaus worden beschreven aan de hand van zogenaamde can do statements. Voor ieder niveau wordt per vaardigheid (spreken, luisteren etc.) aangegeven waartoe men in staat is. Het referentiekader is zeer uitgebreid. Naast niveauschalen voor de vier algemene vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen) zijn er diverse schalen voor zeer specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld uitspraak of het houden van presentaties. In veel gevallen bevindt een taalgebruiker zich niet wat betreft alle vaardigheden op het zelfde niveau. Veel Nederlanders kunnen bijvoorbeeld teksten in het Duits of gesproken taal redelijk goed begrijpen (niveau B1 of B2) maar hebben veel moeite met spreken en schrijven (niveau A1 of A2).

Dialang

Met Europese steun is er een toetsprogramma ontwikkeld waarmee men zijn eigen taalvaardigheidsniveau in een groot aantal Europese talen kan vaststellen. Dit programma is voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload via de site van Dialang.

Links

 • Over het Common European Framework
 • Dialang
Deze website maakt gebruik van cookies.