Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kwaliteitsborging ATC

De volgende kwaliteitslabels en lidmaatschappen bevestigen de hoge standaard die ATC hanteert.

Kwaliteitslabels en lidmaatschappen ATC

 

ATC is lid van de Vereniging van Nederlandstalige Universitaire Talencentrum (NUT), waarin talencentra uit Nederland en Vlaanderen zijn verenigd. Naast het faciliteren en versterken van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Talencentra onderling, organiseert de NUT jaarlijks een conferentie voor alle leden, een themabijeenkomst voor directeuren en een studiedag voor docenten.

Binnen de NUT zijn de volgende themagroepen actief: NT2, Vreemde Talen, Vertalen, Academisch Taalgebruik, en Interculturele communicatie.
 

ATC is tevens lid van CercleS, de federatie van Europese talencentra. CercleS organiseert onder andere een tweejaarlijkse conferentie. Publicaties gebaseerd op presentaties tijdens de conferenties worden gepubliceerd in de serie Language Learning in Higher Education (Uitgeverij De Gruyter).

DUO en UAF |Inburgeringscursussen


Door de toename van vluchtelingen(studenten) vinden steeds meer personen het ATC in het kader van hun inburgeringstrajecten. Het Talencentrum werkt samen met de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) en de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF om het aanbod van taalcursussen Nederlands uit te breiden en aan te laten sluiten op de specifieke vragen van deze groep.

ATC is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk:

Deze website maakt gebruik van cookies.