Logo Universiteit Leiden.

nl en

Visie en Missie

Visie en missie van het Academisch Talencentrum

Visie

Uitstekende taalvaardigheden zijn essentieel om tot excellente prestaties te komen in onderwijs en onderzoek. Het Academisch Talencentrum (ATC) van de Universiteit Leiden zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige taaltrainingen voor studenten en medewerkers van de universiteit. Zo kunnen kennis en kunde optimaal gelezen, beschreven, beluisterd en besproken worden binnen de academische gemeenschappen in Leiden en wereldwijd. Daarnaast staan de taaltrainingen van ATC ook open voor bedrijven en personen die niet aan de Universiteit zijn verbonden.

Missie

Het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden biedt zeer gedegen taaltrainingen aan voor hoger opgeleiden. Activerend leren, blended learning en een communicatieve aanpak leiden tot uitstekende leerresultaten en bevorderen het praktische gebruik van de doeltaal in alledaagse situaties tijdens werk, studie of bij sociale activiteiten. De taaltrainingen van het ATC zijn primair gericht op eigen studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn ze beschikbaar voor externe belangstellenden vanuit overheid, non-profit organisaties en het bedrijfsleven, of individuen.

Taaltrainingen bij het ATC

 • De taaltrainingen zijn onder te verdelen in groepscursussen met open inschrijving, trainingen op maat (individueel of in groepsverband) en acculturatie.
 • De lessen zijn vormgegeven vanuit de communicatieve benadering, met aandacht voor mondelinge (spreken en luisteren) en schriftelijke vaardigheden (lezen en schrijven). Grammatica is hierbij belangrijk, maar ondersteunend.
 • De contacturen zijn intensief en gevarieerd van opzet. Zo mogelijk werken cursisten daarnaast aan individuele online leeropdrachten.
 • Activerend onderwijs staat centraal: studenten participeren actief.
 • De niveaus van het CEFR zijn leidend voor de vier vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven.  
 • Met een instaptoets voorafgaand aan de training wordt het niveau van de cursist vastgesteld.
 • Groepen bestaan uit maximaal 18 deelnemers. Dit bevordert een actieve werkhouding van cursisten en biedt docenten gelegenheid voldoende individuele aandacht te geven.
 • De voertaal binnen de groepen is zoveel mogelijk de doeltaal.
 • De behoeften van de groep zijn mede bepalend voor de exacte invulling van het programma.
 • Alle docenten zijn academisch opgeleid.
 • Door samenwerking met taalkundigen van het Leiden University Centre for Linguistics kan ATC de meest recente onderzoeksgegevens inzetten voor het taalvaardigheidsonderwijs.
 • Naast taaltrainingen biedt het ATC een vertaalservice (NL-ENG en ENG-NL) aan.
 • Maatwerk is altijd mogelijk.
Deze website maakt gebruik van cookies.