Logo Universiteit Leiden.

nl en

Noemt u dat menswaardig?! (najaar 2023)

In samenwerking met De Ekklesia Leiden.

Opnames

4 september: Armoede in welvarend Nederland
11 september: Slavernij en kolonialisme
18 september: Gender en diversiteit
25 september: Zwart over wit - hedendaagse kunst en het slavernijverleden

Dr. Ernst-Jan de Bruijn, postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling economie, Universiteit Leiden

Nederland is een welvarend land. Toch leeft naar schatting één op de dertien huishoudens in armoede. In deze lezing staan we stil bij de armoedeproblematiek in Nederland. Hoe groot is de kloof tussen arm en rijk? Wat betekent het om in armoede te leven? En: wat is nodig om armoede in Nederland te verminderen?

Een van de blauwe kratten waarin de Voedselbank voedselpakketten uitdeelt

Prof.dr. Gert Oostindie, em. hoogleraar Koloniale en hedendaagse geschiedenis, Universiteit Leiden

Wat is het Nederlandse koloniale en slavernijverleden eigenlijk? Waarom juist nu die herontdekking? Wat kunnen we verwachten van excuses en ‘herstel’? Wie vraagt daar eigenlijk om? Is er een goede manier om rekenschap af te leggen over dit verleden en zijn ‘we’ hiermee op de goede weg? In zijn lezing maakt Gert Oostindie de balans op van het koloniale en slavernijverleden van Nederland en de storm aan debatten die gevoerd worden. Hij verkent of en hoe we over onze schaduw heen kunnen stappen, op weg naar echt herstel.

Prof.dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar Systematische theologie en genderstudies, Prot. Theol. Universiteit Amsterdam

De laatste jaren gaat het ‘overal’ over gender, queer, lhbti, en meer. Maar bedoelen we wel hetzelfde? Waarom trekt gender juist in onze tijd zoveel aandacht en woeden er ‘cultuuroorlogen’ omheen? Heeft het christendom, samen met jodendom en islam, niet altijd pal gestaan voor een heldere tweevoudige scheppingsorde van man en vrouw? In deze lezing zal Heleen Zorgdrager ingaan op culturele en politieke dimensies van de strijd voor of juist tegen een binaire genderorde, en op theologische visies die in het geding zijn. Bijvoorbeeld hoe je naar de schepping kijkt: als statisch, dynamisch, oneindig gevarieerd, of misschien zelfs creatiefchaotisch?

Prof.dr. Kitty Zijlmans, em. hoogleraar Hedendaagse kunstgeschiedenis, Universiteit Leiden

In deze lezing laat Kitty Zijlmans reflecties van ‘zwart’ over ‘wit’ in de hedendaagse kunst zien. Er zijn talloze kunstwerken waarin latere generaties van tot slaaf gemaakten dit verleden, hun emoties en bespiegelingen verbeelden. We maken een tour langs frappante, indrukwekkende, emotionele, subtiele en expliciete installaties van kunstenaars als Patricia Kaersenhout en Kara Walker tot de aanschouwelijke ‘taferelen’ van het slavernijverleden verbeeld met ‘zachte poppen’ van Rita Maasdamme.

Enkele zachte poppen van Rita Maasdamme
Deze website maakt gebruik van cookies.