Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het continent Afrika in 2023 (voorjaar 2023)

In samenwerking met het Afrika-Studiecentrum Leiden.

Het Afrika-Studiecentrum Leiden (ASCL) is een kennisinstituut dat onderzoek verricht naar en onderwijs aanbiedt over Afrika, en een beter begrip van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen in Afrika wil bevorderen. Sinds 2016 is het ASCL een interfacultair instituut binnen de Universiteit Leiden.

Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan heeft het Afrika-Studiecentrum met Studium Generale de handen ineengeslagen om een beter begrip van en inzicht in historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen in Afrika te geven. In de vorm van lezingen en een film komen verschillende thema’s aan bod, zoals de Afrikaanse migratiegeschiedenis met alle demografische, politieke, sociale en economische ontwikkelingen die daarbij horen. Afrikaanse talen en literatuur, de verscheidenheid van de islam in Afrika, en Afrika in contact met de rest van de wereld.

Wilt u naar aanleiding van deze reeks nog meer weten over Afrika? Het ASCL heeft een uitstekende bibliotheek die open is voor het grote publiek.

Opnames

4 april: 
Lecture 1: African Population Dynamics & Economic Growth Perspectives by dr. Akinyinka Akinyoade (in English)
Lezing 2: Migratie uit Afrika: Wat staat ons te wachten? Door prof.dr. Ton Dietz (in Dutch)

Presentatie in pdf

11 april: geen opname beschikbaar
18 April: geen opname beschikbaar
2 mei: geen opname beschikbaar
 

Anders dan in het papieren programmaboek vermeld, zal deze avond deels in het Nederlands en deels in het Engels plaatsvinden

Prof.dr. Ton Dietz, emeritus-hoogleraar African Studies, Universiteit Leiden

Dr. Akinyinka Akinyoade, senior onderzoeker Afrika-Studiecentrum Leiden, Leiden University

In deze lezing gaan we in op de migratiegeschiedenis van Afrika, en dan vooral op de laatste vijftig jaar. We zullen ook proberen de nabije toekomst te voorspellen. Migratie kan niet worden begrepen zonder te kijken naar bredere demografische, politieke, sociale en economische ontwikkelingen, dus de lezing zal niet beperkt blijven tot statistieken, maar zal proberen uit te leggen. 
---------------------------------------------------------------------------------------

Prof.dr. Ton Dietz, Professor emeritus African Studies, Leiden University

Dr. Akinyinka Akinyoade, Senior Researcher at the African Studies Centre Leiden, Leiden University

In this lecture we will explore Africa’s history of migration, and we will particularly look at the last fifty years. We will also try to predict the near future. Migration cannot be understood without looking at wider demographic, political, social and economic developments, so the lecture will not be restricted to statistics, but will try to explain. 

Anders dan in het papieren programmaboek vermeld, zal deze avond in het Nederlands plaatsvinden

Prof.dr. Mayke Kaag, hoogleraar Antropologie van islam in Afrika en haar diaspora aan de Universiteit van Amsterdam, en senior onderzoeker in de politieke antropologie van Afrika's wereldwijde verbindingen bij het Afrika-Studiecentrum Leiden, Universiteit Leiden 

Dr. Gerard van de Bruinhorst, heeft een academische achtergrond in Arabisch en Culturele Antropologie (PhD 2007) en werkt als informatiespecialist bij het Afrika-Studiecentrum Leiden, Universiteit Leiden 

In deze lezing gaan we dieper in op de rijkdom en dynamische aard van de islam in Afrika. We onderzoeken hoe deze wordt gevormd door zowel lokale verscheidenheid als door interactie met de rest van de islamitische wereld. Na een algemene inleiding bespreken we de zoektocht naar lokale vertalingen van de Koran in Oost-Afrika. Deze casus geeft extra stof tot nadenken over hoe mensen leven met een islam die is aangepast aan de lokale context maar ook in verbinding staat met de rest van de Ummah (gemeenschap van gelovigen). 

Dr. Azeb Amha, Senior Researcher at the African Studies Centre Leiden, Leiden University

Dr. Annachiara Raia, University Lecturer, Humanities, Leiden University


Contrary to the idea of restricted literacy, Africa is a continent where varied forms of literature are expressed in oral forms, a variety of scripts and many languages. In the presentation we aim to provide insights on the  broad spectrum of creativity in language use and literary practices. These themes will be discussed based on ethnographic and archival research conducted in East Africa, paying particular attention to ‘endangered archives’ and ‘endangered languages’ that have carved out complementary niches in the afrophone world. While approaches in cultural as well as postcolonial studies often relegate language and its literary form to the background and emphasize its socio-political relevance, we will highlight the important effect of language on cognition and the central role of literature in preserving essential cultural knowledge. By doing so, we will show how African languages and literatures reflect more than a vessel to transport predefined ideas.

[2018; 88 minutes; Xhosa, Afrikaans, English; Dutch subtitled]

Introduction by prof.dr. Wouter van Beek

Filmdirector: John Trengrove
Actor: Nakhane Touré


Xolani, a lonely factory worker, joins the men of his community in the mountains of the Eastern Cape to initiate a group of teenage boys into manhood. When a defiant initiate from the city discovers his best kept secret, Xolani’s entire existence begins to unravel. 

Quaggas en diamanten: de mogelijke relatie tussen diamantwinning en het uitsterven van soorten

Prof.dr. Jan-Bart Gewald, hoogleraar Afrikaanse geschiedenis, Afrika Studiecentrum, Universiteit Leiden

's Werelds laatst levende quagga (Equus quagga quagga) stierf op 12 augustus 1883 in de stallen onder de bibliotheek van Artis in Amsterdam. Hoewel we niet weten hoe ze heette, weten we wel dat ze zich liet aaien in aanwezigheid van haar verzorger. Haar stoffelijk overschot werd geprepareerd door een taxidermist en tentoongesteld in de dierentuin en later in het Natuurhistorisch Museum in Leiden. Na vele jaren tentoongesteld te zijn geweest, zijn haar nu nogal armoedige overblijfselen onlangs geplaatst in het depot van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De quagga was een verbluffend mooi paard, met een vacht die doet denken aan roodbruin herfstblad. Qua bouw vergelijkbaar met een vlaktezebra, waaraan hij verwant was, onderscheidde de quagga zich door alleen strepen op zijn voorpoten.
Equus quagga quagga werd als soort letterlijk uit het bestaan geschoten in de tweede helft van de negentiende eeuw, met de laatste bevestigde rapporten van quagga in het wild uit 1878, in wat nu de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika is. Het verhaal van de quagga is redelijk bekend, maar het verband tussen zijn ondergang en uiteindelijke uitroeiing in relatie tot de opkomst van diamantwinning in Zuid-Afrika na 1865 is niet onderzocht; toch lijkt de groei van de een nauw verband te houden met het overlijden van de ander.

Noord-Korea en de bevrijding van Afrika

Tycho van der Hoog MA, promovendus bij het Afrika Studiecentrum Leiden, Universiteit Leiden

Tijdens de dekolonisatie van het Afrikaanse continent ontwikkelde Noord-Korea zich tot belangrijke partner voor Afrikaanse bevrijdingsbewegingen en nieuwe, onafhankelijke regeringen. Afrikaanse leiders werden uitgenodigd in Pyongyang en ontvingen steun en advies. Afrikaanse legers werden getraind en bewapend door Noord-Koreaanse instructeurs. Het Noord-Koreaanse gedachtengoed werd in Afrika verspreid door de distributie van vertaalde boeken, lezingen, en ontwikkelingshulp. Deze relatie blijft relevant, want vandaag de dag verdient Noord-Korea geld door zaken te doen in Afrika. Toch is dit verhaal grotendeels onbekend. Deze presentatie belicht de verborgen relatie tussen Noord-Korea en het Afrikaanse continent, op basis van uitgebreid onderzoek in vier continenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.