Logo Universiteit Leiden.

nl en

Veelgestelde vragen

Op deze pagina hebben we de meest gestelde vragen over de Pre-University Classes voor jullie op een rijtje gezet. Staat je vraag er niet tussen? Stuur ons dan even een mailtje!

Het Pre-University College is een programma van anderhalf jaar dat onderverdeeld is in vijf blokken. De nadruk van het College ligt op het vergaren van kennis over een breed scala van onderwerpen. Bovendien krijgen de deelnemers van het PRE-College een beeld van hoe wetenschappelijk onderzoek er in de praktijk aan toegaat. 

De Pre-University Classes zijn vergelijkbaar met een masterclass van ongeveer acht bijeenkomsten, waar je ingaat op één specifiek onderwerp dat jou interesseert. Zo zijn er Classes over het privacyrecht, Amerikaanse politiek en duurzame scheikunde. 

Als je school geen PRE-Classescontactpersoon heeft of nog nooit eerder heeft samengewerkt met de Pre-University Classes van de Universiteit Leiden, dan kun je het best met de talentcoach van school of je eigen mentor overleggen en diegene contact laten opnemen met het PRE-bureau. Het PRE-bureau zal de talentcoach/mentor dan extra inhoudelijke informatie verstrekken om ervoor te zorgen dat je school alle informatie heeft om jouw deelname te steunen.

De deadline voor de inschrijving van de PRE-Classes, editie 2024, is maandag 13 november 2023, 10.00 uur. Mocht je de deadline gemist hebben, stuur dan even een mailtje naar preclasses@ha.leidenuniv.nl. 

Voor de Kerstvakantie ontvangt iedere leerling die zich heeft aangemeld voor een programma bericht over toelating of afwijzing.  

De programma's beginnen ieder op een eigen moment; voor de precieze data bekijk de volgende pagina.

De kosten voor deelname aan een PRE-Class bedragen € 75,- per leerling per Class. Verder kan er een bijdrage gevraagd worden voor excursies. Ook zijn de reiskosten van en naar Leiden voor eigen rekening.

Ja, maar bij hoge uitzondering. Je hebt nadrukkelijke toestemming nodig van school en van de coördinator van de betreffende Classes. Verder moet je bij de colleges van beide Classes altijd aanwezig kunnen zijn.

Dit verschilt per Class. De indicatie is een gewogen gemiddelde van een 7,5. Sommige Classes zijn echter zo populair dat daar hogere eisen gesteld kunnen worden aan je cijfers. Bij de aanmelding is niet alleen je gemiddelde cijfer, maar ook je motivatiebrief belangrijk.

In principe verwachten we dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Als een verplichting van school overlapt met je PRE-Class, willen we graag dat je toch naar je PRE-Classbijeenkomst gaat. Overleg dit goed met school zodat je de gemiste lesuren kunt inhalen en de toetsen op een ander moment kunt maken. Alleen in bijzondere gevallen is absentie van de PRE-Class geoorloofd.

Dat is zeker mogelijk! De PRE-Classes zijn juist ook bedoeld als mogelijkheid om eens buiten je comfortzone te gaan en iets compleet nieuws te kiezen.

Het PRE-Classes aanbod verandert elk jaar een beetje. Het nieuwe aanbod komt na de zomervakantie op de website te staan.

De PRE-Classes vinden plaats op verschillende locaties binnen de Universiteit Leiden. De PRE-Classes Design, Practicum Musicae en Security Studies zijn in Den Haag.

Afhankelijk van eventuele maatregelen rondom het coronavirus kan een PRE-Class overstappen naar een online bijeenkomst, maar het uitgangspunt is alles fysiek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.