Logo Universiteit Leiden.

nl en

Lidmaatschap

Er zijn vijf categorieën leden in de Onderzoekschool:

  1. Senior leden
  2. Postdocs
  3. Promovendi
  4. Junior leden
  5. Geassocieerde leden

1. Senior leden

Stafleden in vaste dienst verbonden aan één van de deelnemende universiteiten, inclusief emeriti hoogleraren die nog actief zijn als promotor.

2. Postdocs

Onderzoekers en/of docenten met tijdelijke contracten, die aangesteld zijn bij één van de deelnemende universiteiten.

3. Promovendi

Zowel interne, gesalarieerde promovendi als niet-gesalarieerde buitenpromovendi. Om als lid erkend te worden moeten interne promovendi zich formeel aanmelden bij de Onderzoekschool. Buitenpromovendi worden alleen door de Onderzoekschool erkend als ze geregistreerd staan bij een lokale Graduate School.

4. Junior leden

Research masterstudenten die formeel zijn aangemeld bij de Onderzoekschool.

5. Geassocieerde leden

Dit kunnen vaste of tijdelijke medewerkers zijn van niet-universitaire onderzoekinstituten (bv. KNAW-instituten), niet in de Onderzoekschool deelnemende faculteiten dan wel universiteiten, of andere erkende specialisten (bv. gastonderzoekers, onderzoekers van buitenlandse universiteiten die betrokken zijn bij Nederlandse onderzoeksprojecten, oud-medewerkers die nog als onderzoeker actief zijn of onafhankelijke onderzoekers). De toekenning van dit geassocieerde lidmaatschap valt onder de discretionaire beoordelingsvrijheid van de wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool.

Overige belangstellenden die via de nieuwsbrief geïnformeerd willen worden over de activiteiten van de Onderzoekschool gelden niet als leden, maar zijn van harte welkom op de jaarlijkse Mediëvistendag of bij openbare lezingen die door of namens de Onderzoekschool worden georganiseerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.