Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over de Onderzoekschool Mediëvistiek

In de landelijke Onderzoekschool Mediëvistiek werken onderzoekers op het gebied van de Middeleeuwen van zes Nederlandse universiteiten samen.

De landelijke Onderzoekschool Mediëvistiek heeft als belangrijkste taak een opleidingsprogramma te verzorgen en gespecialiseerde (bij)scholing te faciliteren voor promovendi en research masterstudenten die onderzoek doen op het gebied van de middeleeuwse geschiedenis, literatuurgeschiedenis en kunst- en architectuurgeschiedenis. Zij doet dit door het aanbieden van interuniversitaire cursussen, door het faciliteren van aanschuifonderwijs en door het (mee-)organiseren van gespecialiseerde seminars, master classes en workshops.

Daarnaast wil de Onderzoekschool de samenwerking met vakgenoten in binnen- en buitenland bevorderen door een platform te bieden voor de uitwisseling van informatie (onder andere via de digitale nieuwsbrief), door het stimuleren van subsidie-aanvragen voor interdisciplinaire en/of interuniversitaire onderzoeksprojecten, en door de regelmatige organisatie van (inter)nationale symposia, waaronder de jaarlijkse Mediëvistendag. De Onderzoekschool onderhoudt een speciale, intensieve relatie met drie Vlaamse universiteiten (Gent, Leuven en Antwerpen).

De Onderzoekschool is zelf een samenwerkingsverband van de afdelingen middeleeuwse geschiedenis, literatuurgeschiedenis en kunst- en architectuurgeschiedenis van zes Nederlandse universiteiten: Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Zij vormen samen het zeskoppig bestuur, dat zich tevens laat adviseren door een adviescommissie waarin docenten en promovendi zijn vertegenwoordigd.

Het penvoerderschap of de dagelijkse leiding van de Onderzoekschool rouleert en bevindt zich voor de periode 2019-2027 in Leiden. Het penvoerderschap wordt uitgevoerd door de wetenschappelijk directeur en de ambtelijk secretaris.

De Onderzoekschool maakt deel uit van het Landelijk Overleg van Onderzoekscholen in de Letteren en Geesteswetenschappen, kortweg LOGOS.

Deze website maakt gebruik van cookies.