Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leden

Senior leden

dr. J.J. van Aelst/UU  Nederlands
prof.dr. W. van Anrooij/UL  Nederlands     
prof. dr. P.J.J.M. Bakker/RU  Wijsbegeerte
prof.dr. W.J. van Bekkum/RUG  Semitistiek    
prof.dr. M.L.M. van Berkel/RU  Geschiedenis
prof. dr. A.A.M. Besamusca/UU  Nederlands    
dr. A.M. Bollmann/RUG  Duits       
prof. dr. J. Borsje/UvA  Religiestudies en Keltisch
prof.dr. A.F.W. Bosman/UvA  Kunstgeschiedenis  
prof.dr. P.G. Bossier/UU  Romaanse Talen 
prof.dr. A.J. Brand/RUG Geschiedenis
dr. F.P.C. Brandsma/UU  Alg. Literatuurwetenschap
dr. K.H. Broekhuijsen-Kruijer/UvA Kunstgeschiedenis   
prof.dr. J.W.J. Burgers/UvA  Geschiedenis    
dr. C. Caspers/TBI   Godgeleerdheid    
dr. L.S. Chardonnens/RU  Engels       
prof. dr. S. Corbellini/RUG   Geschiedenis
prof. dr. P.J.E.M. van Dam/VUA  Geschiedenis    
dr. C.M.M.H. Dauven-van Knippenberg/UvA   Duits     
dr. C. Dekker/RUG   Engels     
dr. M. van Dijk/RUG   Theologie    
prof.dr. F.C.W. Doufikar-Aerts /VU Arabisch
dr. R. Flierman/RU Geschiedenis
dr. S.A. Folkerts/RUG Geschiedenis
prof. dr. G. Geltner/UvA   Geschiedenis    
prof.dr. W. Goris/VUA   Wijsbegeerte    
dr. E. den Hartog/UL   Kunstgeschiedenis   
dr. K.J. Heidecker/RUG   Geschiedenis    
dr. M. Heijkant/UL   Italiaans
dr. B.S. Hellemans/RUG   Geschiedenis    
dr. R.H.F. Hofman/TBI   Godgeleerdheid    
prof.dr. A.A. den Hollander/VUA Godgeleerdheid 
prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers/UL Geschiedenis    
dr.A.J. van den Hoven van Genderen/UU Geschiedenis
dr. K. Ihnat/RU Geschiedenis
dr. A.M.J. Irving/RUG Godgeleerdheid
dr. L.E.I.M. Jongen/UL   Nederlands    
prof.dr. A.M. Koldeweij/RU  Kunstgeschiedenis   
dr. J. Koopmans /UvA   Frans
prof.dr. K. Kügle/UU   Musicologie
prof. dr. E. Kwakkel/UL   Codicologie
dr. K. Lavéant/UU Frans
dr. R. Marinescu/UU Musicologie
dr. O. van Marion/UL Nederlands
dr. S.M. Meeder /RU    Geschiedenis
dr. R.M.J. Meens/UU   Geschiedenis    
dr. J.F. van der Meulen/VUA  Frans
dr. M.L. Meuwese/UU   Kunstgeschiedenis    
prof. dr. J.A. Mol/UL   Geschiedenis    
prof. dr. M. Mostert/UU   Geschiedenis
dr. C. Murchison/UL Engels
dr. D.P.H. Napolitano/ UL  Geschiedenis
dr. K.E. Olsen/RUG   Engels     
prof. dr. J. Oosterman/RU  Nederlands    
prof.dr. F.P. van Oostrom/UU   Nederlands
dr. C.P.J. van der Ploeg/RUG  Kunstgeschiedenis   
dr. D.E. van der Poel/UU   Nederlands
dr. M. H. Porck/ UL Engels
dr. J.E. Raaijmakers/UU   Geschiedenis      
prof.dr. B.A.M. Ramakers/RUG  Nederlands
dr. I. van Renswoude/UU Geschiedenis
dr. A.C. van Rhijn/UU   Geschiedenis    
dr. B. Roest/RU    Geschiedenis
dr. S.G. van Romburgh/UL  Engels     
prof. dr. H.G.E. Rose/UU   Laat en Middeleeuws Latijn
prof. dr. C.G. Santing/RUG  Geschiedenis
dr. V.M. Schmidt/UU   Kunstgeschiedenis   
prof.dr. P.C.H. Schrijver/UU  Keltisch     
prof. dr. L.H.J. Sicking/UL   Geschiedenis    
dr. T.A.M. Smidt van Gelder-Fontaine/UvA    Hebreeuws, Aramees en joodse studies 
prof.dr. S.I. Sobecki/RUG  Engels
dr. A. van Steensel/RUG  Geschiedenis
dr. R. Stein/UL    Geschiedenis
dr. J.C. Szirmai/UL   Frans     
prof.dr. M. Teeuwen/UU   Transmissie ME Latijnse Teksten
dr. A.L. Tervoort/VUA   Geschiedenis    
prof.dr. J.M.M.H. Thijssen/RU  Wijsbegeerte    
dr. C.A. Veelenturf/RU   Kunstgeschiedenis     
prof.dr. H. van der Velden/UvA Kunstgeschiedenis
prof.dr. D.J. de Vries/UL   Kunstgeschiedenis    
dr. G. Warnar/UL   Nederlands
dr. C.V. Weeda/UL Geschiedenis
dr. J.J. Wubs-Mrozewicz/UvA Geschiedenis
dr. R.M.Th. Zemel/VUA

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie