Logo Universiteit Leiden.

nl en

Vertrouwenspersoon

De Onderzoekschool Mediëvistiek streeft naar een veilige en vertrouwde leeromgeving voor studenten en medewerkers. Als zij zorgen hebben, in het bijzonder als zij ongewenst gedrag ervaren tijdens een cursus of evenement verzorgd door de Onderzoekschool Mediëvistiek, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Deze opereert onafhankelijk van de Onderzoekschool.

De Onderzoekschool Mediëvistiek is een organisatie die onderwijs verzorgt voor studenten en PhD’s die officieel vallen onder de bij de onderzoekschool aangesloten universiteiten, faculteiten en instituten. Dit geldt ook voor de bij het onderwijs betrokken docenten. Die zijn niet in dienst van de Onderzoekschool, maar van verschillende universiteiten of instituten. De rol van de vertrouwenspersoon is dan ook vooral adviserend in de richting van de betrokken student(en) of medewerker(s). 

Contactgegevens

Prof. Dr. Catrien Santing

c.g.santing@rug.nl

(050)-3638986 (secretariaat)

Wat kan de vertrouwenspersoon doen?

  • De vertrouwenspersoon functioneert voor jou als eerste aanspreekpunt bij zorgen, klachten of andere zaken die zich voordoen binnen de context van onderwijs of evenementen verzorgd door of namens de Onderzoekschool Mediëvistiek. Zij biedt een luisterend oor en zal in samenspraak met jou op zoek gaan naar een oplossing.
  • Zij wijst op mogelijke vervolgstappen.
  • Zij kan je doorverwijzen naar relevante instanties bij één van de universiteiten betrokken bij de Onderzoekschool Mediëvistiek.
  • Zij kan contact opnemen met de andere betrokken persoon/personen, dit alleen met jouw instemming.
  • Zij kan verslag uitbrengen aan het bestuur of de directeur van Onderzoekschool mediëvistiek, dit alleen met jouw instemming.

De vertrouwenspersoon zet alleen vervolgstappen met jouw expliciete toestemming. Je besluit zelf of je het advies opvolgt, zaken verder bespreekbaar maakt of een klacht indient.

Anonimiteit gewaarborgd

De vertrouwenspersoon rapporteert één keer per jaar aan de academisch directeur en het bestuur van de Onderzoekschool Mediëvistiek. Zo nodig geeft zij gevraagd en ongevraagd advies. Zij doet dit altijd in algemene termen die niet herleidbaar zijn tot specifieke personen of situaties. Anonimiteit en het vertrouwelijke karakter van de gevoerde gesprekken staan op één. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en zal nooit ongevraagd je gegevens delen met anderen binnen of buiten de Onderzoekschool.

Deze website maakt gebruik van cookies.