Logo Universiteit Leiden.

nl en

Team 7 Afstuderen

Ons bacheloronderwijs sluit nog niet altijd goed aan bij het niveau van onze master-opleidingen. Dit team zal uitwerken hoe deze aansluiting beter kan warden en hoe het afstudeertraject hierin een rol kan spelen.

Voor de positie van het vak Moot Court is bijzondere aandacht. Dit vak krijgt, met behoud van identiteit, een zelfstandige plaats aan het einde van de bacheloropleiding en ontwikkelt zich, met zicht op de doelen van het kernvisie en het uitstroomprofiel van de bacheloropleiding, tot een afsluitend vak met bijbehorende leerdoelen. Het nieuwe vak Moot Court in het derde jaar wordt aangeboden door de afdeling Moot Court als gebonden keuzevak. Zo worden studenten in staat gesteld om Moot Court of een ander, nog te ontwikkelen, afstudeerwerk te kiezen ter afronding van hun bacheloropleiding. Team 7 zal hiertoe voorstellen doen.

Voorzitters

Teamleden

Deze website maakt gebruik van cookies.