Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kernleden taskforce

De taskforce bestaat naast de voorzitter, projectbegeleiding en ondersteuning ook uit een aantal kernleden. Deze kernleden zijn ook teamvoorzitter van de verschillende teams.

Voorzitter:

Prof. dr. Bastiaan Rijpkema (opleidingsdirecteur bachelor Rechtsgeleerdheid, voorzitter team versterken van de vaardighedenlijn en interdisciplinariteit)

Strategisch Adviseur:

Prof. dr. mr. Jan Adriaanse (Wetenschappelijk Directeur Fiscaal & Economische Vakken)

Kernleden:

Mr. dr. Rogier Kegge (voorzitter team verdiepend, activerend onderwijs & blended faculty)
Prof. dr. mr. Simone van der Hof (covoorzitter verdiepend, activerend onderwijs & blended faculty)
Mr. Stijn Voskamp (voorzitter team studiebegeleiding & matching)
Prof. dr. mr. Vanessa Mak (voorzitter team vrije keuzeruimte 5e semester & arbeidsmarkt-aansluiting onderwijs)
Dr. mr. Danielle Chevalier (voorzitter team diversiteit en inclusie)
Mr. dr. drs. Ellen Gijselaar (voorzitter team kwaliteit onderwijs)
Mr. dr. Daniella Dam (voorzitter team afstuderen)
Prof. dr. mr. Armin Cuyvers (covoorzitter team afstuderen)
Drs. Niels van de Ven (Hoofd onderwijs- en studentzaken)
Mw. Hannah Saberi (Studentassessor)
Mw. Emma Engelen (student-lid Onderwijsbestuur)

Projectbegeleiding & -ondersteuning:

Nard Willemse (Projectmanager)
Lotte van Kesteren (Onderwijskundige)
Michèle van Beek (Marketing & Communicatie)

Erik Kien (Bedrijfsvoering)
Britt Polderman (Student-assistent implementatie Kernvisie)

Deze website maakt gebruik van cookies.