Logo Universiteit Leiden.

nl en

Team 4 Vrije keuzeruimte 5e semester & arbeidsmarktaansluiting

Dit team gaat aan de slag met de invulling van de grotere vrije keuzeruimte in het 5e semester.

Het team zal daarnaast uitwerken hoe het onderwijs beter kan aansluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Een belangrijke aanleiding voor het opstellen van een kernvisie vloeit voort uit de snel veranderende en breder wordende arbeidsmarkt voor juristen. Daarbij zal het onder andere voortbouwen op de bevindingen van de werkgroep Keuzevakken II.

Voorzitter

  • Vanessa Mak Scientific Director / Professor of Civil Law

Teamleden

Deze website maakt gebruik van cookies.