Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kernvisie

Op deze pagina lees je alles over de ontwikkelingen van de Kernvisie Bacheloropleidingen op weg naar toekomstbestendig onderwijs.

Het afgelopen jaar is vanuit de midterm-evaluatie van onze juridische opleidingen een kernvisie geformuleerd op ons bacheloronderwijs. Een adviesgroep onder leiding van Jan Adriaanse ontwikkelde op verzoek van het faculteitsbestuur de kernvisie met als doel ons bacheloronderwijs meer toekomstbestendig, inclusief en uitdagend te maken. 

Kernvisie samenvatting
We willen toe naar bacheloronderwijs met een sterke identiteit waarin studenten op hoogwaardige en activerende wijze kennis en vaardigheden ontwikkelen. De kernvisie is uitgewerkt in een samenhangend pakket maatregelen dat als startpunt dient voor de implementatie. We willen onder meer een cultuuromslag maken waarin vrijblijvendheid wordt tegengegaan en actief studiegedrag wordt gestimuleerd. Dit moet leiden tot een combinatie van uitdagend en activerend onderwijs en een toetsbeleid dat het studeergedrag van onze studenten gericht stuurt.

Lees hier de samenvatting van de Kernvisie

Deze website maakt gebruik van cookies.