Logo Universiteit Leiden.

nl en

Psychologie

De opleiding Psychologie begint met een inleiding in de psychologie, gevolgd door deelgebieden als neuropsychologie, cognitieve psychologie en geschiedenis van de psychologie. Een student Psychologie houdt zich bezig met theorieën die het menselijk gedrag en de beleving beschrijven en gaat in op de oorzaken, omgeving en ontwikkelingen in de loop van het leven. De gastlessen van het instituut Psychologie richten zich dan ook op het menselijk functioneren en gedrag.

In de adolescentie vinden er een hoop veranderingen plaats die nieuwe sociale vaardigheden vereisen met betrekking tot het aangaan en onderhouden van relaties. Een belangrijke vaardigheid waardoor we op een juiste manier kunnen reageren op emoties en gedrag van andere mensen is empathie. Lees verder...

Veel scholieren denken bij psychologie aan het doorgronden van diepe gevoelens. De wens om mensen te leren begrijpen is voor velen een reden om psychologie als studie te kiezen. Voor een groot aantal studenten blijkt de studie psychologie theoretischer dan verwacht. Als student psychologie ben je niet zozeer met mensen bezig, maar vooral met theorieën die het menselijk functioneren beschrijven. Lees verder...

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie