Logo Universiteit Leiden.

nl en

Praktische informatie

Voordat u een gastles of een digitale gastles aanvraagt adviseren wij u om eerst de praktische informatie hieronder door te lezen. Heeft u daarna nog verdere vragen, neem dan alstublieft contact met ons op.

Doelgroep

De gastlessen zijn afgestemd op het niveau van 5 vwo en zijn bedoeld voor 5 en 6 vwo-klassen. U kunt het niveau van de klas vermelden in het aanvraagformulier.  

Ook de groepsgrootte vermeld u in uw aanvraag. De meeste gastlessen zijn geschikt voor groepen tot 25 leerlingen. Een aantal lessen is ook geschikt voor grotere groepen. 

Duur

De gastlessen passen in principe in een lesuur van 50 minuten. Voor een paar gastlessen zijn er echter twee lesuren nodig. Als dit het geval is, wordt dat duidelijk vermeld in de toelichting van de gastles.

Verwerking aanvraag

De gastlessen moeten minimaal 6 weken van tevoren worden aangevraagd.

Kosten

Als tegemoetkoming in de administratie- en organisatiekosten vragen we scholen een bijdrage van €65,00 per gastles. Uw school ontvangt een factuur van ons.

Voorbereiding

Nadat een afspraak voor een gastles is gemaakt, overleggen de school en de gastlesdocent vooraf met elkaar over de inhoud en de vorm van de gastles. Op die manier weten beide partijen wat zij van elkaar kunnen verwachten.

Evaluatie

Wij vragen scholen die een gastles afnemen mee te werken aan de evaluatie en kwaliteitszorg van het gastlessenprogramma door een kort evaluatieformulier dat wordt toegestuurd in te vullen.

Voorlichting

De gastlessen zijn niet bedoeld om voorlichting te geven over een bepaalde studie. Indien u daar prijs op stelt, kunt u contact opnemen met de coördinatoren Schoolbezoeken door te bellen naar: 071 527 3272 of door een e-mail te sturen naar: schoolbezoek@bb.leidenuniv.nl.

Doelgroep

De digitale gastlessen zijn ontwikkeld voor de bovenbouw van het vwo. Wilt u de les echter in de onderbouw of op een ander leerniveau inzetten, bekijkt u dan de benodigde voorkennis die in de docenthandleiding wordt vermeld.

Vakdocenten, decanen en mentoren kunnen de digitale gastlessen inzetten in het verlengde van een bestaand schoolvak of tijdens projectweken op school.

Duur

In video's van ongeveer 10 minuten worden wetenschappelijke vraagstukken over maatschappelijk relevante thema's behandeld. Aangevuld met activerende werkvormen in de bijgeleverde docenthandleiding beslaan de digitale gastlessen in totaal 1 lesuur van 50 minuten.

Kosten

De digitale gastlessen worden kosteloos beschikbaar gesteld.

Voorbereiding

Er is in principe geen specifieke voorbereiding om de digitale gastlessen in te zetten in de bovenbouw van het vwo. U kunt altijd de benodigde voorkennis bekijken die in de docenthandleiding wordt vermeld.

Evaluatie

Wij vragen docenten die een digitale gastles afnemen mee te werken aan de evaluatie  van de digitale gastlessen door een kort evaluatieformulier dat wordt toegestuurd in te vullen.

Deze website maakt gebruik van cookies.