Logo Universiteit Leiden.

nl en

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen wordt, op het gebied van de culturele antropologie, pedagogiek, politicologie en psychologie, onderzoek gedaan en onderwijs gegeven dat intensief is verbonden met de maatschappij. Dit is ook het uitgangspunt van de gastlessen die deze faculteit biedt.

Binnen de gastles van sociale psychologie bespreken we het Asch-experiment, en de gevolgen die deze uitkomsten kunnen hebben (bijvoorbeeld meeloop gedrag in de pubertijd). We bespreken onder andere de begrippen normatieve en informatieve conformiteit. Ook zal aan de hand van een actueel filmpje (Zondag met Lubach) het begrip groepspolarisatie worden geillustreerd.
Lees verder...

Ontwikkelingspsychologie kijkt naar de ontwikkeling van mensen van de kindertijd tot laat in de volwassenheid. Binnen deze gastles kijken we een video van ‘The Marshmallow test’’, een experiment waarin het geduld van kleine kinderen wordt getest. We bespreken de uitkomsten en betekenis hiervan, zullen het hebben over nature versus nurture en de leerlingen zullen in groepjes een mini experimentje bedenken om hen kennis te laten maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Lees verder...

Neuropsychologie kijkt voornamelijk naar het brein. Binnen deze gastles zullen we eerst terug de geschiedenis in duiken, en een casus en video bekijken van een van de eerste patiënten die ernstige hersenschade heeft overleefd. Wat heeft de wetenschap van deze casus geleerd, wat waren de gevolgen van de hersenschade en welke conclusies kunnen we trekken wat betreft hersenanatomie? Hierna bespreken we de basis van de hersenanatomie en zal worden ingezoomd op het brein in de adolescentie.
Lees verder...

Wat is stress? Is het goed of slecht? Hoe herken je stress bij jezelf en bij anderen? En hoe ga je ermee om? Lees verder...

Wat zegt muziek over jou? Bart Barendregt (Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie) en Genner Llanes Ortiz (Archeologie) vertellen in deze les welke rol muziek speelt in verschillende landen en culturen. Lees verder...

Deze website maakt gebruik van cookies.