Logo Universiteit Leiden.

nl en

Taalklavertje vier

Het Taalklavertje vier is een didactische handreiking voor leerkrachten Engels op school, pabo-opleiders Engels en pabo-studenten, met videovoorbeelden op dvd.

Van het Taalklavertje bestaan een Nederlandstalige versie en een tweetalige versie (Nederlands en Engels).

Een team van opleiders (Ton de Kraay, Ankie Mantel) en onderzoekers (Machteld Moonen, Rick de Graaff, Johanneke Caspers) heeft een didactische handreiking met voorbeelden van good practice op video ontwikkeld, met als titel Four-Leaf Language Clover - A tool for teachers of English in Dutch primary schools

Het taalklavertje is een hulpmiddel om de lessen Engels op de basisschool zo effectief mogelijk te maken. Elk blad van het klavertje werkt een belangrijke voorwaarde voor goed talenonderwijs uit en bevat suggesties, voorbeelden en videofragmenten. 

De vier voorwaarden vormen een praktische vertaling van Een 'schijf van vijf' voor het vreemdetalenonderwijs (revisited) van Westhoff (2008), aangepast aan de specifieke situatie van het Engels in het Basisonderwijs. Het taalklavertje is bedoeld als praktische aanvulling op reeds bestaande didactische adviezen voor Engels in het basisonderwijs, zoals het vier-fasenmodel (zie S. Oskam, Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs. (4e herziene druk) Bussum: Coutinho 2007) en de TULE kerndoelen geformuleerd door het SLO (http://tule.slo.nl). 

De bladen zijn samengesteld als taalonderwijsondersteunend instrument voor (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs, docenten die nascholing Engels in het basisonderwijs verzorgen en docenten Engels op de Pabo. 

Het Taalklavertje vier heeft in 2009 de eerste prijs (5000 euro) bij het Europees Talenlabel voor innovatief talenonderwijs gewonnen.

U kunt de dvd met de handreiking gratis bestellen via expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.