Logo Universiteit Leiden.

nl en

Publicatie rond Engels op de pabo

De publicatie And yet all different is een handreiking voor opleiders, beleidsmedewerkers en managers op de pabo, om de positie van Engels in het curriculum te bepalen of herdefiniëren, met de kennisbasis als referentiekader. 

Hiertoe worden eerst de belangrijkste ontwikkelingen geschetst rond Engels in het Nederlands basisonderwijs en op de pabo vanaf de officiële invoering van Engels als basisschoolvak in 1986 (hoofdstuk 1). Daarna worden de curricula Engels gepresenteerd van verschillende pabo’s (hoofdstuk 2) en tenslotte wordt aandacht besteed aan de speciale minorprogramma’s rond vvto Engels (hoofdstuk 3). De informatie in hoofdstuk 2 en 3 is verzameld via vragenlijsten en interviews met pabodocenten en –studenten Engels. 

Het valt op dat er niet alleen grote verschillen zijn in de manier waarop pabo’s aan Engels aandacht besteden in het curriculum,  maar ook tussen pabo’s die zich met Engels profileren. And yet all different leek dus een passende titel voor deze handreiking: ieder curriculum heeft eigen kenmerken, ieder curriculum is anders, ook al baseren de pabo's zich op een gemeenschappelijk kerncurriculum. 

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen het Expertisecentrum mvt en de pabo van de Hogeschool Rotterdam, die tevens nauw samenwerkt met Early Bird.

Deze website maakt gebruik van cookies.