Logo Universiteit Leiden.

nl en

Review: effectiviteit vroeg vreemde talenonderwijs

Het Expertisecentrum mvt heeft een review samengesteld van de wetenschappelijke literatuur over de effecten van vroeg vreemde talen onderwijs (vvto) op de leerprestaties in de vreemde taal en in de moedertaal.

Doel van de publicatie Wat weten over vroeg Engels op de basisschool is pabo-opleiders en -studenten, basisschoolleerkrachten, taalco├Ârdinatoren, beleidsmakers en iedereen die verder betrokken is bij de invoering van Engels in het primair onderwijs een samenvatting te bieden van relevant onderzoek, met name gepubliceerd vanaf 1997. 

De onderzoeksvragen waren als volgt geformuleerd: 

  1. Wat is het effect van het vroeg aanbieden van een vreemde taal in het basisonderwijs op de prestaties in de moedertaal? 
  2. Welk effect heeft het niveau in de vreemde taal van de leerkracht op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen? 
  3. Welk effect heeft de hoeveelheid input in de vreemde taal - dat wil zeggen, het aantal lesuren op school, eventueel aangevuld met contact met de taal buiten school - op het niveau van de leerlingen in de vreemde taal?
  4. Welk effect heeft de verdeling van de lessen over de tijd (periodisering) op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen? 
  5. Welk effect heeft de leeftijd waarop met onderwijs in de vreemde taal wordt begonnen op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen? Review van wetenschappelijke studies naar effectiviteit van Engels in het primair onderwijs (zowel vvto als eibo).
Deze website maakt gebruik van cookies.