Logo Universiteit Leiden.

nl en

Stuurgroep

De strategische leiding van de Europe Hub ligt bij een Stuurgroep, samengesteld uit leden van verschillende faculteiten van de Universiteit Leiden. De stuurgroep houdt zich bezig met zaken als algemene visie, personeel, communicatie, budget, output en impact.

 • Stefaan Van den Bogaert Hoogleraar Europees Recht

  Stefaan Van den Bogaert (1973) is sinds 2009 hoogleraar Europees recht en directeur van het Europa Instituut aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

  Van den Bogaert doceert ook Europees sportrecht in het Postgraduaat Sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is redactielid van het tijdschrift Common Market Law Review en medewerker van het Nederlands Juristenblad.

 • Armin Cuyvers Hoogleraar Europees Recht

  Armin Cuyvers is hoogleraar Europees recht aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden, met als specialisatie EU Constitutioneel Recht en Vergelijkende Regionale Integratie. Hij is tevens directeur van CompaRe, het Leidse Jean Monnet Centre of Excellence on Comparative Regional Integration en de facultaire onderwijsdirecteur Masters. Eerder was Cuvyers als visiting researcher verbonden aan o.a. Berkeley, Stanford, Sydney University, Hastings Law School en Bilgi University, en als visiting fellow aan het European Political Strategy Centre (EPSC), de in-house denktank van Europese Commissiepresident. Zijn onderzoek focust zich op Europees constitutioneel recht, soevereiniteit, Brexit, (con)federalisme en monetaire integratie, vaak in vergelijkend perspectief en in samenwerking met sociaal psychologen om empirische inzichten te integreren in het Europese recht. Cuyvers is regelmatig betrokken bij adviezen over Europees recht aan publieke en private partijen en doceert als gastdocent in binnen- en buitenland.

 • Maxine David Universitair Docent

  Maxine David is universitair docent Europese Studies aan de Universiteit Leiden. Ze is analist buitenlands beleid, gespecialiseerd in buitenlands beleid van Rusland en de EU. Ze is co-redacteur van en heeft bijgedragen aan een aantal special issues en edited collections over de relaties tussen de EU en Rusland. Maxine doet ook onderzoek naar en heeft gepubliceerd over lesgeven en leren in het hoger onderwijs.

 • Vincent Delhomme Universitair docent

  Vincent is sinds 1 mei 2023 Universitair docent EU-recht aan het Europe Institute van Leiden Law School. Hij is ook gasthoogleraar aan UCLouvain, België, en College of Europe, België. Daarvoor werkte Vincent als Docent aan Leiden Law School en als Academisch Assistent aan het Europacollege.

 • Antoaneta Dimitrova Hoogleraar Comparative Governance

  Het onderzoek van Antoaneta Dimitrova heeft zich ontwikkeld rond het thema bestuurs overdracht van de Europese Unie naar kandidaat-lidstaten. Ze onderzoekt de effecten van de bevordering van regels en normen met betrekking tot democratie, hervorming van het openbaar bestuur of specifiek beleid van de EU, het IMF of andere internationale organisaties.

 • André Gerrits Hoogleraar International Studies and Global Politics

  André Gerrits is hoogleraar International Studies and Global Politics bij het instituut Geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

  Aan de Universiteit Leiden was Gerrits mede-ontwikkelaar en voorzitter van de BA International Studies (2012-2016), de MA International Relations (2011-2016) en de BA Urban Studies (2018-2021). Momenteel is hij voorzitter van de Onderzoekscommissie van de Faculteit Geesteswetenschappen en de Commissie van Toezicht van de Roosevelt Leerstoel.

 • Seda Gürkan Universitair docent

  Seda Gürkan is Assistant Professor in European Approaches to Security, Diplomacy and Global Affairs bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden. Zij is ook een Affiliated Fellow en Hoogleraar bij het Department of Political Science en het Institute for European Studies (IEE), bij de Université libre de Bruxelles (ULB).

 • Joachim Koops Hoogleraar security

  Joachim A. Koops is hoogleraar Security Studies en Wetenschappelijk Directeur (WD) van het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek draait om het thema Global Security Governance. Zo onderzoekt hij het buitenlandse en veiligheidsbeleid van de Europese Unie en de rol van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO (en hun onderlinge relaties) in tijd van vrede en veiligheid. Daarnaast richt hij zich op onderwerpen als crisis management, vredeshandhaving, de verantwoordelijkheid om burgers te beschermen (R2P) en de veranderende rol van diplomatie. Op administratief vlak is Koops geïnteresseerd in het aanhalen van onderlinge relaties op academisch gebied en innovatie en vernieuwing van het hoger onderwijs.

 • Jorrit Rijpma Hoogleraar Europees Recht

  Jorrit Rijpma is Hoogleraar Europees Recht, specialisatie Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht, verbonden aan het Europa Instituut van de Leidse Rechtenfaculteit. Hij is tevens Jean Monnet Professor op het gebied van Mobiliteit en Veiligheid in Europe (MOSE).

 • Daniel Schade Assistant professor

  Daniel Schade is universitair docent Europese Studies en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich met name op de Europese Unie en haar externe betrekkingen.

 • Joachim Koops Hoogleraar security
 • Daniel Thomas Hoogleraar Internationale Betrekkingen

  Daniel Thomas is hoogleraar internationale betrekkingen aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Hij onderzoekt hoe de EU omgaat met onvoorziene externe ontwikkelingen die het beleid en de instellingen van de Unie verstoren. In het verleden heeft hij onderzoek gedaan naar de bijdrage van internationale mensenrechtennormen aan de ondergang van het communisme in Oost-Europa en de Sovjet-Unie, naar de rol van inhoudelijke en procedurele normen in de besluitvorming over het buitenlands beleid van de EU en naar de manier waarop de ontwikkeling van de normen voor het EU-lidmaatschap na 1957 de besluitvorming over de toetreding van buurlanden heeft beïnvloed. In 2002-2003 werkte hij in Brussel als adviseur bij het directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen van de Europese Commissie, waar hij zich richtte op mensenrechten en het Internationaal Strafhof.

 • Christina Luise Toenshoff Universitair docent

  Christina Toenshoff is universitair docent Europese politiek en politieke economie aan het Instituut Politieke Wetenschap. Haar onderzoek richt zich op de vergelijkende en internationale politieke economie van klimaat- en milieubeleid.

  Veel van haar onderzoek richt zich op de rol van belangengroepen en de publieke opinie bij het vormgeven van beleidsresultaten. Haar meest recente werk onderzoekt hoe bedrijven en verenigingen lobbyen bij de Europese Unie over klimaatbeleid. In het verleden heeft ze ook onderzoek gedaan naar Europese integratie en handelsbeleid.

 • Dimiter Toshkov Universitair hoofddocent

  De belangrijkste onderzoeksdomeinen van Dimiter Toshkov zijn het beleid van de Europese Unie, vergelijkend overheidsbeleid en onderzoeksmethodologie. Zijn eerdere onderzoek was gericht op de implementatie van de EU-wetgeving in de postcommunistische landen in Centraal- en Oost-Europa.

 • Sarah Wolff Hoogleraar International Studies and Global Politics
 • Nikoleta Yordanova Universitair hoofddocent

  Nikoleta Yordanova is universitair hoofddocent Europese politiek. Momenteel leidt ze een internationaal onderzoeksconsortium dat wordt gefinancierd door het Europese NORFACE Network Governance Programme om het multidisciplinaire project Willingness and Capacity for EU Policy Action in Turbulent Times: Conflicten, standpunten en resultaten (EUINACTION). Ze is ook directeur Studies aan het Instituut voor Politieke Wetenschappen.

  Dr. Nikoleta Yordanova is gespecialiseerd in de studie van de Europese Unie en vergelijkende wetgevingspolitiek. Haar onderzoek richt zich op politieke instellingen, wetgevingsgedrag, beleidsvorming, delegatie en naleving en beleidshervormingen onder coalitieregeringen in Europese parlementaire democratieën.

Deze website maakt gebruik van cookies.