Logo Universiteit Leiden.

nl en

Visie Europe Hub Universiteit Leiden

De Leiden Hub van de Universiteit Leiden benadert Europa vanuit een breed en inclusief perspectief. Europa staat voor het hele continent, zijn geschiedenis, volkeren, cultuur en zijn politieke en juridische systemen, zijn verleden en heden, zijn interne ontwikkelingen en mondiale positie. Binnen deze bredere context richten we ons op de Europese Unie - het bepalende ordeningsmechanisme in Europa en het dominante thema van het onderzoek en onderwijs over Europa aan de Universiteit Leiden.

De Leiden University Europe Hub benadert Europa vanuit een breed en inclusief perspectief. Europa betekent het hele continent, zijn geschiedenis, volkeren, cultuur en zijn politieke en juridische systemen, zijn verleden en heden, zijn interne ontwikkelingen en mondiale positie. Binnen deze bredere context richten we ons op de Europese Unie - het bepalende ordeningsmechanisme in Europa en het dominante thema van het onderzoek en onderwijs over Europa aan de Universiteit Leiden.

Als zodanig zal de Europe Hub direct bijdragen aan het doel van de universiteit (zie ons Strategisch Plan) om interdisciplinair onderzoek en onderwijs over kwesties met een hoge maatschappelijke relevantie te bevorderen. We streven naar contacten met beleidsmakers, NGO's en alumni in Den Haag en Brussel, en naar samenwerking met andere Europese universiteiten via Una Europa, de League of European Research Universities (LERU) en andere allianties. Tot slot is de Europa-hub van de Universiteit Leiden uw partner bij uitstek voor onderzoeks- en onderwijsprojecten over Europa.

Een deel van het onderliggende onderzoek met betrekking tot de onderwerpen van de hub wordt (en zal worden) uitgevoerd binnen de traditionele academische disciplines, maar veel ervan vereist interdisciplinaire samenwerking. Dit onderzoek betreft instellingen en processen op lokaal, nationaal en supranationaal niveau in heel Europa, inclusief maar niet beperkt tot de Europese Unie en haar lidstaten. Het omvat ook de relaties van Europa met buurlanden, staten, het systeem van de Verenigde Naties en andere (opkomende) instellingen voor mondiaal bestuur.

In de beginfase zal de onderzoeksagenda van de Europe Hub prioriteit geven aan vier algemene pijlers: (1) Europa in de wereld; (2) Markten, handel en digitalisering; (3) Energie, milieu en gezondheid; en (4) De fundamenten van de Europese integratie. Elk van deze pijlers is nauw verbonden met de ambitie van Europa en de Europese Unie om een grotere strategische autonomie te bereiken door haar afhankelijkheid van buitenlandse actoren te verminderen en haar vermogen te vergroten om coherent en effectief op te treden bij het nastreven van haar doelen, terwijl ze de grenzen van haar eigen normatieve grenzen aftast. Elk van deze thema's zal worden geanalyseerd als fundamentele kwesties, vooral in de context van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

De Europe Hub zal ook door onderzoek geleid onderwijs en professionele training over deze thema's bevorderen. Waar mogelijk en nuttig zal de hub samenwerking en co├Ârdinatie faciliteren op alle onderwijsniveaus, van bachelor tot PhD.

Lees voor meer informatie ons volledige mission statement (zie de link rechts).

Deze website maakt gebruik van cookies.