Logo Universiteit Leiden.

nl en

Masterclass: Inclusieve Communicatie

Het zijn niet culturen, maar mensen die elkaar ontmoeten.

‘Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar’

Inclusieve communicatie is van essentieel belang in een diverse samenleving. In een maatschappij waarin mensen van verschillende achtergronden, culturen, religies en capaciteiten samenkomen, is het essentieel om een wijze van communiceren te omarmen waarbij iedereen zich gezien voelt. Inclusieve communicatie gaat verder dan het overbrengen van informatie. Het omvat ook het bewust aannemen van een houding die rekening houdt met de verschillende achtergronden, perspectieven en identiteiten van mensen. Zo ontstaat ruimte waarin elke stem gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd wordt.

‘Inclusieve communicatie vereist om verder te kijken dan een culturalistische benadering’

Een inclusieve benadering van diversiteit staat tegenover een culturalistische benadering waarin informatie over de etnisch-, nationaal-culturele en religieuze achtergrond van de persoon het antwoord is aan professionals op hun vragen en onzekerheden. Zoals: hoe ga je om met verschillen in gewoonten, opvattingen en waarden? En waar liggen grenzen en hoe zijn die aan te geven zonder de werkrelatie te verstoren?

Zo’n culturalistische benadering reduceert mensen tot alleen hun etnische, nationale of religieuze identiteit en zoekt de verklaring van het gedrag uitsluitend in hun nationaal, etnisch of religieus culturele achtergrond. Een inclusieve benadering van diversiteit neemt niet de cultuur maar de unieke persoon ingebed in sociale contexten als uitgangspunt.

Dr. Edwin Hoffman, docent van deze masterclass, heeft het TOPOI-model ontwikkeld als een praktisch analyse- en interventiekader om diversiteitsverschillen en misverstanden in gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Hier gaan we in de masterclass mee aan de slag.

De masterclass is bedoeld voor professionals die werken in diverse omgevingen. Daarnaast is het een pre als je al beschikt over enige basiskennis rondom diversiteit en inclusiviteit. Deze heb je bijvoorbeeld opgedaan in een cursus, zoals de leergang Diversiteit & Inclusie.

Nya Blok

Over de docent

Edwin Hoffman (Dr., geboren te Bandung, Indonesië, Nederlandse nationaliteit, woonachtig in Oostenrijk) werkt als zelfstandig trainer en docent Diversiteit-sensitieve communicatie. Als externe docent is hij verbonden aan de Alpen Adria Universiteit van Klagenfurt, Oostenrijk. Edwin heeft het TOPOI-model ontwikkeld: een systematiek van aandachtspunten en interventies voor de interculturele communicatie.

Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, waarvan de belangrijkste zijn:
(2018, 4e herziene druk). Interculturele Gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Met Arjan Verdooren (2018) Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar en in het Engels Diversity Competence. Cultures don’t meet, people do, beide Bussum: Coutinho. In het Duits: (2015) Interkulturelle Gesprächsführung. Theorie und Praxis des TOPOI-Modells en (2020) Interkulturelle Gesprächsführung. Menschen begegnen einander, nicht Kulturen, Wiesbaden: Springer Verlag. Samen met anderen schreef Edwin in 2008 De Stille Kracht van Leiderschap. Een Indisch perspectief, Antwerpen: Garant.

Startdatum najaar:

  • 19 september

Kosten: € 395,00

Locatie: Universiteit Leiden, centrum Den Haag.

Deelnemers: 22 (max.)

Inschrijven

Inschrijven

Voor vragen over deze masterclass kun je contact opnemen met het Centre for Professional Learning:

E: learning@fgga.leidenuniv.nl
T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.