Logo Universiteit Leiden.

nl en

Masterclass: Diversiteit-sensitieve communicatie

Het zijn niet culturen, maar mensen die elkaar ontmoeten.

Soms verloopt de communicatie en samenwerking met mensen met een andere culturele achtergrond extra problematisch. Behalve een taalbarrière kunnen een 'ongewone' stijl van communiceren, 'ongewone' vragen en een 'ongewone' kijk op zaken misverstanden en conflicten opleveren in de communicatie. Ook bepaalde culturele gewoonten en behoeften kunnen 'vreemd' overkomen. Het maakt onzeker en het is lastig de juiste houding te vinden: Enerzijds is het van belang respect te tonen voor de cultuur van de ander en niet te discrimineren. Anderzijds moeten er doelen gehaald worden en zijn bepaalde uitingen van een persoon onacceptabel.

Hoe om te gaan met culturele verschillen en conflicten in de communicatie?

Waar liggen grenzen en hoe zijn die aan te geven zonder de werkrelatie te verstoren? Vaak wordt informatie over de etnisch-, nationaal-culturele achtergrond van de persoon als antwoord gegeven op deze vragen en onzekerheden. Zo’n culturalistische benadering reduceert mensen tot alleen hun etnische en nationale identiteit en zoekt de verklaring van het gedrag uitsluitend in hun nationale of etnische culturele achtergrond.

Docent van deze masterclass, Edwin Hoffman voelt zich als Indo (Indische Nederlander) diverser dan alleen Indonesisch, Javaans, Nederlands, Chinees, … en omdat de verschillen die hij soms ervaart in de communicatie met anderen niet alleen cultureel bepaald zijn, ontwikkelde hij als alternatief een inclusieve, systemische benadering van diversiteit-sensitieve communicatie. Systemisch omdat zijn uitgangspunt de communicatie is tussen unieke personen met meervoudige sociale identiteiten en diverse collectieve loyaliteiten. Inclusief omdat het de communicatie met de ander humaniseert: het gaat altijd om interpersoonlijke communicatie waarbij de ander niet vreemder en complexer is dan ikzelf. Wij zijn allemaal mensen met dezelfde universele behoeften, emoties en competenties: Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar. Dit sluit aan bij de geweldloze communicatie-benadering die in het geval van conflicten ook op zoek gaat naar de onderstroom van emoties en behoeften van mensen.

Het TOPOI-model heeft Edwin ontwikkeld als een praktisch analyse- en interventiekader om diversiteitsverschillen en misverstanden in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Hier gaan we in de masterclass mee aan de slag.

De masterclass is bedoeld voor professionals die werken in diverse omgevingen. Daarnaast is het een pre dat u al beschikt over enige basiskennis rondom diversiteit en inclusiviteit. Deze heeft u bijvoorbeeld opgedaan in onze ‘Leergang Diversiteit & Inclusie’.

Over de docent

Edwin Hoffman (Dr., geboren te Bandung, Indonesië, Nederlandse nationaliteit, woonachtig in Oostenrijk) werkt als zelfstandig trainer en docent Diversiteit-sensitieve communicatie. Als externe docent is hij verbonden aan de Alpen Adria Universiteit van Klagenfurt, Oostenrijk. Edwin heeft het TOPOI-model ontwikkeld: een systematiek van aandachtspunten en interventies voor de interculturele communicatie.

Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, waarvan de belangrijkste zijn:
(2018, 4e herziene druk). Interculturele Gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Met Arjan Verdooren (2018) Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar en in het Engels Diversity Competence. Cultures don’t meet, people do, beide Bussum: Coutinho. In het Duits: (2015) Interkulturelle Gesprächsführung. Theorie und Praxis des TOPOI-Modells en (2020) Interkulturelle Gesprächsführung. Menschen begegnen einander, nicht Kulturen, Wiesbaden: Springer Verlag. Samen met anderen schreef Edwin in 2008 De Stille Kracht van Leiderschap. Een Indisch perspectief, Antwerpen: Garant.


Edwin woont in Oostenrijk maar is regelmatig in Nederland, België en Duitsland voor training en onderwijs.

Datum voorjaar:

  • donderdag 11 mei 2023
  • Inloop 09.00 uur, start om 9.15 uur


Kosten: € 250,- (incl. lunch) of € 274,50 (incl. lunch en boek van Edwin Hoffman)

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.