Logo Universiteit Leiden.

nl en

Gezochte samenwerkingen

Vanuit de universiteit Leiden zijn wij nog opzoek naar personen en organisaties die ons kunnen helpen bij het uitvoeren van het onderzoeksproject

Schrijf je scriptie of loop stage bij het Cool Little Kids project!

Wij hebben ook nog ruimte voor studenten die hun scriptie willen schrijven of een onderszoekstage willen komen doen bij ons op het project.

Scriptiemogelijkheden:
Je kunt je scriptie schrijven op de reeds verzamelde data en kun je ook nog helpen bij de lopende dataverzameling. Wij zijn nu met name opzoek naar studenten van bijvoorbeeld de opleiding Health Sciences die willen helpen met het uitvoeren van de procesevaluatie en het analyseren van de kosteneffectiviteit. Zie dit document voor meer informatie.

Andere voorstellen zijn ook welkom, neem vooral contact op om even kennis te maken!

Stagemogelijkheden:
Wij zijn nog opzoek naar studenten (bijvoorbeeld psychologie of pedagogiek) die willen helpen met het uitvoeren van verschillende praktische taken, bijvoorbeeld als onderdeel van een onderzoekstage.

Je kunt bijvoorbeeld helpen bij het afnemen vane online klinische angstinterviews bij deelnemende ouders, met de Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA). Je zult hier gratis worden getraind in het uitvoeren van de DIPA, welke heel recentelijk is ontwikkeld. Deze vaardigheden kunt je ook toepassen in uw (toekomstige) werkveld. 

Meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan vooral contact met ons op!

Doorverwijzen van ouders

De programma's zijn toegankelijk voor ouders uit heel Nederland. Om er van verzekerd te zijn dat we genoeg ouders kunnen includeren in het onderzoek zijn we nog op zoek naar organisaties of professionals die ouders naar het onderzoeksproject willen doorverwijzen.

Hoe kan ik een ouder doorverwijzen?

 • Komt u op uw werk in aanraking met ouders en/of kinderen die mogelijk baat hebben bij dit project? Voldoet deze ouder aan de inclusiecriteria? Dan kunt u deze ouder verwijzen naar het project of hen zelf hiervoor aanmelden.
   
 • Posters, flyers en ander informatiemateriaal kunt u aanvragen bij onderzoeker Nina Komrij, via clk@fsw.leidenuniv.nl.
   
 • Wilt u ouders op een grotere schaal naar ons doorverwijzen? U kunt dan ook gebruik maken van de korte screeningsvragenlijst, de BIQ-SF.
   
 • Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bspreken!

Voordelen van het doorverwijzen van ouders:

 • U helpt mee aan het verminderen van angstproblemen onder kinderen in uw gemeente.
  • U draagt bij om ouders met verlegen/teruggetrokken kleuters op te sporen en biedt hen vervolgens de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderzoeksproject.
    
  • U draagt bij aan het beschikbaar maken van preventief aanbod voor deze jonge en kwetsbare doelgroep.
    
  • U draagt bij aan het verminderen van de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van kinderen door bij te dragen aan de ontwikkeling van een preventieve effectieve interventie.
    
 • Na het afronden van het onderzoek kunt u mogelijk de programma's in uw eigen gemeente en/of organisatie (laten) uitvoerenU heeft de mogelijkheid om mee te denken en te helpen aan de ontwikkeling aan een nieuw preventief programma.

Overige samenwerkingen

Denk je dat jouw ervaring of expertise ons ergens anders bij zou kunnen helpen? Neem dan vooral contact met ons op!

Deze website maakt gebruik van cookies.