Logo Universiteit Leiden.

nl en

Relevantie project

Naast het feit dat angstproblemen veelvoorkomend zijn en het daarom belangrijk is om hier effectieve preventieve programma’s en behandelingen voor te ontwikkelen, is dat in deze tijd extra relevant.

Mentale gezondheid en Covid-19

De huidige coronacrisis beïnvloedt ons allemaal en heeft een negatieve invloed op de mentale gezondheid. Bij jonge kinderen kan dit bijvoorbeeld gebeuren door veranderingen in routines, het onderbreken van het naar school, peuterspeelzaal of dagbesteding gaan en het missen van belangrijke gebeurtenissen. Ook kan het gebeuren dat het langer duurt voordat de kinderen de juiste zorg ontvangen, doordat het voor professionals nu lastiger is om kinderen te zien.1

Een recente Nederlandse studie liet zien dat 16.7% van de kinderen in de leeftijd van 8-18 ernstige angstklachten rapporteerde in de coronacrisis, terwijl dit percentage voor de coronacrisis neerkwam op 8.6%.2

Ondanks de crisis dit jaar hopelijk grotendeels ten einde komt, is het belangrijk om een verdere stijging van angstproblemen te voorkomen. Het is onbekend wat de langetermijneffecten van de crisis zullen zijn op de mentale gezondheid van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk om voor hen juist nu een (kosten)effectief preventief programma te ontwikkelen. Hier hebben wij u als professional hard bij nodig!

Literatuur

1. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Parental Resources Kit – Early Childhood 2020 Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/early-childhood.html

2. Luijten MAJ, van Muilekom MM, Teela L, van Oers HA, Terwee CB, Zijlmans J, et al. The impact of lockdown during the COVID-19 pandemic on mental and social health of children and adolescents. medRxiv. 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies.