Logo Universiteit Leiden.

nl en

Relevantie project

Naast het feit dat angstproblemen veelvoorkomend zijn en het daarom belangrijk is om hier effectieve preventieve programma’s en behandelingen voor te ontwikkelen, is dat in deze tijd extra relevant.

Mentale gezondheid en Covid-19

De huidige Corona-crisis beïnvloed ons allemaal en heeft een negatieve invloed op de mentale gezondheid. Bij jonge kinderen kan dit bijvoorbeeld gebeuren door veranderingen in routines, het onderbreken van het naar school, peuterspeelzaal of dagbesteding gaan en het missen van belangrijke gebeurtenissen. Ook kan het gebeuren dat kinderen niet de juiste zorg ontvangen, doordat het voor professionals nu lastiger is om kinderen te zien.1

Ondanks de Coronacrisis dit jaar hopelijk grotendeels ten einde komt, is het onbekend wat de lange-termijn effecten zijn op de mentale gezondheid van deze jonge kinderen. Daarom is het belangrijk om juist nu een effectief programma te ontwikkelen. Hier hebben wij u als professional hard bij nodig!
 

Literatuur

1. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Parental Resources Kit – Early Childhood 2020 Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/early-childhood.html

Deze website maakt gebruik van cookies.