Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoeksteam

Achter de schermen werken er veel verschillende mensen mee aan het Cool Little Kids project en het bijbehorende onderzoek. Zie hieronder een overzicht van het onderzoeksteam.

Dagelijks team

 • Nina Komrij Promovendus

  Nina is uitvoerend onderzoeker op het onderzoeksproject en werkzaam als promovenda (AIO) aan de Universiteit Leiden. Ze is in 2020 afgestudeerd in 'Gezondheidswetenschappen' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier heeft ze zich gespecialiseerd in gezondheidsbevordering en de preventie van gezondheidsproblemen onder de jeugd.
   

  Meer weten over Nina? Bezoek Nina's LinkedIn pagina.

 • Leonie Vreeke Universitair docent

  Leonie is projectleider op het onderzoeksproject en werkzaam als Universitair Docent aan de Universiteit Leiden. Ze doet al jaren onderzoek naar verlegen, teruggetrokken gedrag bij peuters en kleuters en de relatie met angst problemen. In haar promotie onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft ze een vragenlijst onderzocht om dit verlegen, teruggetrokken gedrag goed te meten, en heeft ze gekeken naar de invloed van ouderlijke angst en opvoedgedrag op dit gedrag. 
   

  Meer weten over Leonie? Bezoek Leonie's LinkedIn pagina.

 • Japke de Ru Onderzoeksassistent

  Japke is onderzoeksassistent bij het Cool Little Kids project. Ze verricht allerhande ondersteunende werkzaamheden zoals het afnemen van interviews en het onderhouden van het contact met ouders. Hiervoor werkte ze als junior onderzoeker bij het UMC Utrecht in samenwerking met de GGD Zeeland. Daar onderzocht ze screenings-methodieken die ingezet werden bij de GGD om vroegtijdig ontwikkelings- en opvoedproblemen bij gezinnen met jonge kinderen te signaleren.  

   

  Meer weten over Japke? Bezoek Japke's LinkedIn pagina.

 • Linde Voorend Student-assistent

  Linde is student-assistent bij het Cool Little Kids project. Ze heeft een achtergrond in 'Culturele Antropologie' en is in 2021 afgestudeerd aan de master ‘Visual Ethnography’. Voor deze master heeft ze onderzoek gedaan naar hoe rolstoelgebruikers hun lichaam, seksualiteit en relaties ervaren in de Nederlandse samenleving. Ze houdt zich bezig met de combinatie van film en antropologie en probeert het gat tussen de academische wereld en de samenleving hiermee te verkleinen.

  Meer weten over Linde? Bezoek Linde’s LinkedIn pagina.

Projectadviseurs

 • Michiel Westenberg Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie

  Michiel is project adviseur op het Cool Little Kids project. Hij is hoogleraar op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. In die functie heeft jarenlange expertise op het gebied van de ontwikkeling van (sociale) angst. 
   

  Meer weten over de projecten waar Michiel bij betrokken is? Bezoek de pagina van de  Social Anxiety and Specific Phobia (SASP) Research Group.

 • Mia Kösters Onderzoeker GGD Amsterdam

  Mia is projectadviseur bij het Cool Little Kids project. Ze werkt als onderzoeker voor de afdeling Gezond Leven van de GGD Amsterdam. Hier houdt ze zich bezig met onderzoek naar psychosociale gezondheid van kinderen. Ze is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op het implementatie- en effectonderzoek naar het preventieprogramma VRIENDEN voor het Leven, een interventie tegen angst en depressie op de basisschool.

   

  Meer weten over Mia? Bezoek Mia’s LinkedIn pagina.

 • Frederike Scheper Kinder- en jeugdpsychiater / IMH specialist MOC 't Kabouterhuis

  Frederike is projectadviseur bij het Cool Little Kids project. Ze werkt als kinder- en jeugdpsychiater/ IMH-specialist DAIMH bij MOC ’t Kabouterhuis, waar zij zich inzet voor Infant and Early Childhood Mental Health. In 2018 is ze gepromoveerd op onderzoek naar temperament, geïnhibeerd gehechtheidsgedrag en sociaal ontremd contact bij jonge kinderen in relatie tot emotionele- en gedragsproblemen.

   

  Meer weten over Frederike? Bezoek Frederike's LinkedIn pagina.

Betrokken studenten

 • Danique van der Stigt Masterstudent Child and Adolescent Psychology

  Danique is een masterstudent 'Child and Adolescent Psychology' aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar premaster heeft zij eerder onderzoek gedaan naar geremd en teruggetrokken gedrag in relatie tot het zelfvertrouwen, als risicofactor voor het ontwikkelen van sociale angsten.

   

  Momenteel schrijft Danique haar thesis over een sub-onderwerp van het onderzoeksproject. In haar thesis onderzoekt Danique of er een relatie is tussen slaapproblemen en teruggetrokken en geremd gedrag bij kleuters en hoe dit verschilt tussen meisjes en jongens.

 • Laura Slewe Masterstudent School Psychology

  Laura is een masterstudent 'School Psychology' aan de Universiteit Leiden. Ze heeft in 2021 haar bachelorsdiploma Psychologie behaald, eveneens aan de Universiteit Leiden. In haar bachelor scriptie heeft ze onderzoek gedaan naar de invloed van sociale media op jongeren.

   

  Tijdens haar master houdt Laura zich bezig met het onderzoeken van de relatie tussen opvoedingsbelasting en teruggetrokken gedrag bij kinderen. Daarnaast onderzoekt ze of de COVID-19 pandemie de mate van teruggetrokken gedrag beïnvloed.

 • Lisanne van der Velden Research masterstudent Clinical and Health Psychology

  Lisanne van der Velden (22 jaar) is een research masterstudent in 'Clinical and Health Psychology' aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van haar bachelor Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam besloot ze haar passie voor de combinatie van klinische psychologie en onderzoek achterna te gaan in Leiden.

   

  Tijdens haar master vult ze een van haar keuzevakken in door te assisteren bij het Cool Little Kids project. Voor dit project onderzoekt zij non-response van ouders, zodat de training uiteindelijk terecht kan komen bij zoveel mogelijk ouders die daar baat bij hebben.

 • Aliaa Adi Research masterstudent Clinical and Health Psychology

  Aliaa Adi (23) is research masterstudent 'Clinical and Health Psychology' aan de Universiteit Leiden. Met een bijzondere passie voor onderzoek, koos ze om als keuzevak extra onderzoekservaring op te doen bij Cool Little Kids. Ze zal zich met name richten op procesevaluatie, als haar eigen onderdeel van het grotere project.

 • Hilke Linnartz Premaster student Psychologie

  Hilke Linnartz is een premaster student 'Psychologie'. Bij Cool Little Kids observeert zij oudertrainingen, helpt ze met promotie en het verwerken van de onderzoeksdata. Haar achtergrond is in training en noodhulpverlening.

   

  Voor haar studie onderzoekt ze de relatie tussen gedragsinhibitie en de kwaliteit van leven van kinderen; ze wilt ontdekken welke factoren bijdragen aan hun welzijn en veerkracht.

 • Britt Pet Bachelorstudent Psychologie

  Britt zit in haar derde jaar van de bachelor 'Psychologie' en is nu bezig met het uitvoeren van haar bachelorproject. Hierin onderzoekt ze de relatie tussen gedragsinhibitie en buikpijnklachten in kinderen. Hierbij kijkt ze ook naar de verschillen tussen jongens en meisjes en tussen 5 en 10-jarigen.

  In het Cool Little Kids project assisteert ze bij allerlei verschillende taken, zoals het promoten van het project, het verwerken van de klinische interviews en het helpen van anderen waar dat kan.

 • Vyviana Bernadina Bachelorstudent Psychologie

  Vyviana Bernardina (22 jaar) is een derdejaars bachelorstudent 'Psychologie' aan de Universiteit Leiden. Haar grootste passie zit bij het werken met kinderen. Het is daarom dat zij voor het afronden van haar bachelor heeft gekozen om mee te doen aan het Cool Little Kids project.

   

  Ze doet onderzoek naar de relatie tussen angstig en verlegen kinderen en ervaren slaapproblemen bij kinderen. Daarnaast doet ze binnen het project nog allerlei verschillende taken zoals promotiewerk en het transcriberen van interviews. 

 • Eline Quaedvlieg Bachelorstudent Psychologie

  Eline Quaedvlieg is een vierdejaars bachelorstudent ‘Psychologie’ aan de Universiteit Leiden. Binnen het vakgebied houdt ze zich graag met kinderen bezig. Voor haar bachelorscriptie doet ze onderzoek naar de relatie tussen teruggetrokken gedrag bij kinderen en de opvoedbelasting van de ouders.

   

  Binnen het Cool Little Kids project ondersteunt zij bij taken zoals het verspreiden van promotiemateriaal, het digitaliseren van een vragenlijst en het verwerken van de interviews. Verder helpt ze waar dat nodig is.

Deze website maakt gebruik van cookies.