Logo Universiteit Leiden.

nl en

Turks 1

Startniveau
0
Doelniveau
A1.1
Startdata
September
Instructietaal
Nederlands/Turks
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Dit is een klassikale cursus.
De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Cursusbeschrijving

Voor de cursus Turks 1 is geen voorkennis van het Turks vereist. Tijdens deze cursus leren de studenten een eerste basis van het Turks. De nadruk van de cursus ligt op communiceren in het Turks in alledaagse situaties. In deze cursus worden verder o.a. de volgende onderwerpen behandeld: groeten, zich voorstellen, familie voorstellen, vertellen waar men woont, vertellen wat men doet, waar men werkt of studeert, boodschappen doen, eten/drinken bestellen. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire.

Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context, geschiedenis en geografie van Turkije.

Na deze cursus is men in staat om enkele vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen te gebruiken. Men kan zichzelf voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. Men kan op simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en bereid is om te helpen.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (twee à drie uur per les). Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Bij alle reguliere cursussen (Turks 1 t/m 3) maken we gebruik van een reader die door de docent is ontwikkeld. De reader is niet verkrijgbaar in een winkel, maar kan worden besteld bij de docent. Zodra bekend is dat de cursus doorgaat, ontvangen de cursisten alle benodigde informatie hierover.

De reader is bedoeld om u te begeleiden naar het (op weg naar) niveau A2. Na het volgen van de cursus Turks 1 bereikt u niveau PRE A1.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor volwassenen die Turks als een vreemde taal leren, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als andere geïnteresseerden. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Er zijn geen eisen t.a.v. de kennis van het Turks.

Overige informatie

  • Het minimumaantal deelnemers voor de cursus is 7 en het maximumaantal deelnemers is 18 voor een klassikale cursus.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.