Logo Universiteit Leiden.

nl en

Koreaans 3

Taal
Koreaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A1
Doelniveau
A2.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Koreaans/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Koreaans 3  is bedoeld voor deelnemers die de cursus Koreaans 2 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A1) hebben. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:  iets aanbevelen, bijvoeglijke naamwoorden, beleefdheidsvormen, vocabulaire over het lichaam, vragen hoe je iets moet doen, praten over wat iemand moet gaan doen, suggesties doen, een reden geven, praten over ervaringen in het verleden, een verzoek doen, een vergelijking maken. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan kennis over maatschappij en cultuur.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen te begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang. Men kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Men kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. (ongeveer drie uur per les)

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

 • Sogang Korean COMPACT SERIES 1. Student’s Book. Seoul: Sogang University Press. ISBN 9788992491709. Unit 8 – 14 (pag. 124-179). 
 • Sogang Korean COMPACT SERIES 1. Work Book. (optional)
  Seoul: Sogang University Press. ISBN
  9791161630021.

OF: 

 • New Sogang Korean 1B Student’s Book. Seoul: Sogang University. ISBN: 8976995775

Het lesboek Sogang Korean COMPACT SERIES 1 bevat 14 units en correspondeert met het niveau A2.1 van het CEFR/ERK. De inhoud van het boek wordt over drie cursussen verdeeld. Na de cursus Koreaans 1 wordt niveau A1.1. bereikt, na de cursus Koreaans 2 niveau A1.2 (A1) en na Koreaans 3 niveau A2.1.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf aan te schaffen (bijvoorbeeld bij amazon.com, bol.com, Kooyker in Leiden).

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. 

Deelnemers die de cursus Koreaans 2 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven. Een basiskennis van het Engels is vereist.

Overige informatie

 • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en voor een klassikale cursus is 18.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.