Logo Universiteit Leiden.

nl en

Italiaans Conversatie C1+

De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De cursisten leren het specifieke taalgebruik dat ze nodig hebben om zonder problemen te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijks leven.

Taal
Italiaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
C1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Italiaans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. 
Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Italiaans Conversatie C1+ is bedoeld voor deelnemers die het Italiaans beheersen op C1 niveau.

In deze cursus wordt de spreekvaardigheid geoefend aan de hand van artikelen uit kranten en tijdschriften. De volgende onderwerpen komen hierbij  aan bod: maatschappij, kunst, literatuur, politiek en economie. In de lessen wordt gediscussieerd over de onderwerpen die in de artikelen naar voren komen. Er wordt aandacht besteed aan de uitspraak, het uitbreiden van de vocabulaire en indien nodig de grammatica. De cursus is er op gericht dat de cursist zich vloeiend en adequaat in het Italiaans kan uitdrukken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat een uitgebreid scala van veeleisende lange teksten te begrijpen en impliciete betekenis te herkennen.  Men kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Men kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academisch en beroepsmatige doeleinden.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt door de docent verstrekt.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is kennis van de taal vereist. Cursisten die niveau C1 hebben bereikt, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor de reguliere cursus is 7, het maximum 14 
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.