Logo Universiteit Leiden.

nl en

Italiaans 3

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ook aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De cursisten leren het specifieke taalgebruik dat ze nodig hebben om zonder problemen te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Doelniveau
A2.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Italiaans/Nederlands
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken; en gelden de volgende vereisten:

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Italiaans 3 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Italiaans 2 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A1) hebben.  
Vanaf het begin wordt er in de les in het Italiaans gecommuniceerd. 

Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: familie, beschrijvingen van uiterlijk en karakter van vrienden en familie, voordelen en nadelen van reizen, praten over het verleden, kleding en mode.
De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisterenVerder wordt er veel meer aandacht besteed aan de culturele context van het land Italië.
Er worden korte presentaties thuis voorbereid over onderwerpen als o.a. beschrijvingen van uiterlijk en karakter van vrienden en familie, voordelen en nadelen van reizen, praten over het verleden.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen te begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Men kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige  en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Men kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.   

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

 • L’Italiano all’Università 1
  (met CD), Corso di lingua per studenti stranieri, A1-A2. Matteo La Grassa, Edilingua, Hoofdstuk 9-12.
  ISBN  9789606930683.

Het lesboek L’Italiano all’Università dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat twaalf hoofdstukken en correspondeert met A1/A2 niveau van het CEFR/ ERK.

De inhoud wordt over drie cursussen verdeeld. Na de cursus Italiaans 1 wordt niveau A1.1 bereikt en na het volgen van Italiaans 2 niveau A1.2 (A1) en na Italiaans 3 niveau A2.1. Italiaans 3 begint met hoofdstuk 9 en eindigt met hoofdstuk 12 (inbegrepen).  

Aanbevolen:

 • Nuovo grammatica pratica della lingua italiana, Hueber Verlag Gmbh, ISBN 9783190153534, (in het Italiaans)
 • Praktische Grammatica Italiaans, Intertaal, ISBN 9789460304033 (in het Nederlands)

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is basiskennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van Italiaans 2 in behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

 • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.