Logo Universiteit Leiden.

nl en

Italiaans 3

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ruim aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De lessen vinden een keer per week plaats.

Doelniveau
A2.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Italiaans/Nederlands
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

Alle basisvaardigheden komen aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Er wordt gebruik gemaakt van aanvullend lesmateriaal, ook op video. Tijdens de bijeenkomsten wordt naar aanleiding van deze teksten geconverseerd. Van cursisten wordt dan ook verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet u rekenen op een voorbereidingstijd van ongeveer twee uur. De basisgrammatica komt verder toegepast aan de orde.

Na de cursus bent u in staat conversatie over diverse onderwerpen te voeren van persoonlijke en culturele aard, eenvoudige artikelen te lezen, om te gaan met situaties die zich tijdens een reis plegen voor te doen, een korte presentatie over studie of werk te houden.

Ter afsluiting van de cursus vindt een toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Mezzadri e.a., Nuovo Rete! A2. Corso multimediale di italiano per stranieri (tekstboek). Guerra Edizioni. ISBN 9788855702430.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is basiskennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van Italiaans 2 in behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie